ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ရဲ႕ ဆက္ သြယ္ ေရး
————————————

ထိုင္း မွာ ျမန္မာ ျပည္ က ဆင္းကဒ္ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ mpt ooredoo telenor စတဲ့

ဆင္း ကဒ္ ေတြ roaming ျဖစ္ ၿပီး လိုင္း မိပါ တယ္ ။ သို႔ ေပ မဲ့ တစ္ခု

သတိ ထား ရမွာ က Over sea roaming ျဖစ္ တဲ့အ တြက္ အဝင္ အထြက္ မတရား

စား ပါ တယ္ ။(မြန္ေလးဘန္ေကာက္သြားတုန္းကဆို….ရန္ကုန္အိမ္ကေနဖုနး္လွမ္းတာ….မိတယ္ေတာ္…ေကာင္းေကာငး္လညး္ျကားရတယ္…ကိုယ္မွာအံ့ေတြျသလုိ့ …..ရတယ္လားေပါ့)

ေဘ မရိွရင္ ေတာ့ ဖုန္း ပိတ္ သလို ျဖစ္ ၿပီး ဆက္ သြယ္ မႈ့ မရႏိုင္ေတာ့ ပါ ဘူး …

အင္ တာ နက္ က အသံုး ျပဳ မယ္ ဆို ရင္ လည္း ေစ်း ေခါင္ ခိုက္ တဲ ့ အတြက္

စရိတ္ သက္ သာ ဖို႔ နဲ႔ အင္တာနက္ အသံုး ျပဳ ဖို႔ ဆို ရင္ က်ေနာ္ တို႔ ထိုင္း ဆင္း ကဒ္

မ်ား ကို အသံုး ျပဳ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ယခု အခါ ဆင္း ကဒ္ မ်ား ကို ျမန္

မာျပည္ ရန္ကုန္ တြင္ ႀကိဳ တင္ ဝယ္ ယူ ရရိွ ႏိုင္ တဲ့ အတြက္ ဘန္ ေကာက္ ေရာက္

မွ 7-eleven ႏွင့္ ေလဆိပ္ မွာ က်ားကုတ္ က်ားခဲ မွတ္ ပံု တင္ စရာ

မလို ေတာ့ ပါ ဘူး ။ျမန္မာ ျပည္ တြင္ အလြယ္ တစ္ ကူ ဝယ္ ယူ ရႏိုင္ ပါ ၿပီ ။

ဘယ္ ဆင္း ကဒ္ ကို ေရြး ရင္ ေကာင္း မလဲ

စာ ေရး သူ က True sim card ကို ႏွစ္ သက္ ပါ တယ္ True sim card ကုမ႑ီ ရဲ႕

ေနာက္ ခံ Background ေတာင့္ တင့္ ၿပီး စေလာင္း Tv channel,အမ်ားအျပား

ႏွင့္ အင္တာနက္ တပ္ ဆင္ ျခင္း.စတဲ့ မ်ား ျပား ေသာ လုပ္ ငန္း ေတြ ရိွတဲ့ ကုမ႑ီ

ႀကီး ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ ခိုင္ မာ ၿပီး ေစ်းႏႈန္း သက္ သာ ပါတယ္ ။ အင္တာနက္

လည္း လိုင္း ေကာင္း မြန္ ၿပီး wifi လိုင္း မ်ား ေကာင္း မြန္ တဲ့ အတြက္ စာ ေရး.သူ

ႏွစ္ သက္ ပါ တယ္ ။

ေနာက္ ထပ္ ေစ်း သက္သာ ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ ငံ သူ/သား အမ်ား ဆံုးအ သံုးျပဳ သည့္

Sim card ကေတာ့ Dtac ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ ျပည္ က တယ္လီ ေနာ နဲ႔ ကုမ႑ီ တစ္ခု

တည္းျဖစ္ပါတယ္.။1-2 call sim card တစ္မ်ိဳး ရိွ ပါ ေသး တယ္ ။

ထိုင္ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဟာင္း သပ္႐ွင္နာ ဝပ္ အပိုင္ ျဖစ္ ၿပီး ဘန္ေကာက္ မွာ ေတာ့

အသံုး ျပဳ ဖို႔ မလို အပ္ ေလာက္ ပါ ဘူး ။ဒီ အတြက္ ခ်ပ္လွပ္ ထားခဲ့ ပါ မယ္။

True sim card သံုးသူ မ်ား လုပ္ ေဆာင္ ရန္

True,sim,card နဲ႔ ပက္ သက္ သမ်ွ ေငြ ျဖည့္ ျခင္း ။

လက္က်န္ ေငြ စစ္ ေဆး ျခင္း ။အင္တာနက္ ေလ်ာက္

ထား ျခင္း အတြက္ ေအာက္ မွာ ဖတ္ ေပးပါ ။

( 1 ) ပိုက္ဆံထည္ ့ရန္ *123* Top Up Card number 14 digits # call ကုိနုိပ္ပါ။

(2 ) ေငြလက္က်န္စစ္ရန္ *123# CALL ကိုနုိပ္ပါ။

(3) အင္တာနက္ လက္က်န္စစ္ရန္ *900# CALL
ကိုနုိ္ပ္ပါ။

(4) မိမိဖုန္းနံပါတ္ကိုၾကည္ ့ရန္ *933# ကိုနိုပ္ပါ။

(5)ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ဖုန္းေခၚ ရန္ 00600 သံုးျပီးေခၚ ဆို
နိုင္ပါသည္။

truemove tourist sim အသံုးျပဳသူမ်ားမပါ ရိုးရိုးဆင္းအသံုးျပဳသူမ်ားအင္တာနက္

ေလ်ာက္ ထားရန္

( 6) ၁လအတြက္ အင္တာနက္ INSTALL လုပ္ရန္ 399 *3339#

CALL ကိုနုိပ္ပါ။

(7 ) ၁လအတြက္ အင္တာနက္ INSTALL လုပ္ရန္

199B*900*1801#CALL ကိုနိုပ္ပါ။

(8 ) ၇ ရက္အတြက္ 69 B *900*1902# CALL ကိုနုိ္ပ္ပါ။

(9 ) ၇ရက္အတြက္ 59 B *900*98909# CALL ကိုနိုပ္ပါ။

(10) ၇ရက္အတြက္ LINE 19B *900*3511#CALL ကိုနုိပ္ပါ။

(11 ) ၇ရက္အတြက္ FACEBOOK သံုးရန္ *900*3502#ကိုနိုပ္ပါ။

DTAC ဆင္းကဒ္အသံုးျပဳ သူ မ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္

ျမန္မာျပည္ကို အသက္သာဆံုး ဖုန္း ေခၚ ဆိုနိုင္ရန္ အတြက္ 00400

package အစီအစဥ္ ကို အသံုးျပဳ ျပီး ျမန္မာျပည္ကို telenor သို ့ေခၚ ဆို ခ

တစ္မိနစ္ ( ၃ ) ဘတ္ နွင္ ့ အျခား ဆင္းကဒ္မ်ားကိုေခၚ ဆို ခ ( ၄ )

ဘတ္ နွဴ န္းထားျဖင္ ့ျမန္မာျပည္ကို ဖုန္းေခၚ လို ့ ရပါသည္။ 00400

အစီအစဥ္ package promotion ကို ပထမဦးစြာ မိမိဆင္းကဒ္မွာ

အရင္ ေလ်ာက္ ား ရ မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ေလ်ာက္ထား ခ အတြက္ browser

ကုမၸ႑ီ မွ ( ၁၀ ) ဘတ္ အျမတ္ ခြန္ ေပးေဆာင္ရပါသည္။

ထို ့ေၾကာင္ ့မိမိဖုန္း တြင္ credit ေငြ လက္က်န္ ( ၁၀ ) ဘတ္ အထက္ မွာ

ရိွရပါမည္။ သို ့မွသာ promotion ေလ်ာက္ထားရန္ေအာင္ျမင္ပါမည္္။

DTAC ဆင္းကဒ္ promotion ေလ်ာက္ထားရန္
————————————————–

* 700 Call ကိုနိုပ္ပါ။ ျမန္မာဘာသာနွင္ ့ DTAC Operator မွ စတင္

စကား ေျပာ လာ ပါ လိမ္ ့မည္ ။ ျမန္မာ လို ေျပာ ေနသည္ ့အတြက္ လံုး ဝ

မခက္ပါ။ ျမန္မာျပ ည္သို ့ဖုန္း ေခၚ ဆို ရန္ အတြက္ 00400 promotion

ကိုေလ်ာက္ ထား ရန္ ( ၄ ) ကိုနိုပ္ေပးရပါမည္ ။ ထို ့ေနာက္

အတည္ ျပဳ ေၾကာင္း ကို ( ၁ ) ကိုနုိပ္ေပးပါက ။ ျမန္မာျပည္သို ့အသက္သာ

ဆံုး နွဴ န္း ထား ျဖင္ ့ဖုန္းေခၚ ဆို နိုင္ေၾကာင္း တင္ ျပ လိုက္ရပါသည္။

အေရး ပါသည္ ့နံပါတ္မ်ား
—————————-

ပိုက္ဆံ ထည္ ့ရန္ ။ *100* ဂဏန္း ( ၁၅ ) လံုးနံပါတ္ # Call ကိုနုိပ္ပါ။

ပိုက္ဆံလက္က်န္ေငြစစ္ရန္ ။ *101*9 # Call ကိုနိုပ္ပါ။

မိမိဖုန္းနံပါတ္ ၾကည္ ့ရန္ ။ *102 * 9 # Call ကိုနိုပ္ပါ။

အေရးေပၚ call back sms ပို ့ရန္ ။ *114* call back ျပန္ေခၚ ေစခ်င္

သူ၏ဖုန္းနံပါတ္ # Call ကိုနိုပ္ပါ။

#credit

PS : အင္တာနက္ကေတာ့ရွယ္သုံးလုိ ့ရတယ္..ေအးေဆး..ေကာငး္မွေကာငး္….တခ်ိန္လုံးဖြင့္ထားလညး္…ေဘမတက္ဘူး။

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 377 post in this Website..

   Send article as PDF