တမင္္ရည္ရြယ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ (11:11)ဆိုတဲ့ဂဏန္းႏွစ္လံုးတြဲကို နာရီေတြ၊billboards ေတြနဲ႔အထူးသျဖင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ဖုန္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္း ဖုနး္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ဖုန္းရဲ႕Screenေပၚမွာ ဂဏန္းႏွ စ္လံုး ဥပမာ (02:02)ကိုျမင္ရင္္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို သတိရေန တာဆိုတဲ့ အယူရွိတတ္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္္ (11:11) မွာေတာ့ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး နက္ရႈိင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။

img_5632

အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီကမၻာေပၚမွာ အလွဆံုးအခ်ိန္ဆိုတာကို သတိတရ ရွိေအာင္ ျပေနတာျဖစ္ၿပီး၊စာေရးသူတို႔ရဲ႕ စိတ္အာရံု၊အေတြးေတြနဲ႔ခံစားခ်က္ေတြ ကို ဆြဲေခၚေန တာလို႔ဆိုပါတယ္။ရုပ္၀တၳဳနဲ႔ သဘာ၀တရားဆိုင္ ရာသေဘာ တရားတို႔အေပၚတည္မွီဟန္မရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္Doreen Virtue က11:11 ဆိုတာဟာ အေကာင္းျမင္တဲ့အေတြးေတြကို ဆက္ထိန္း ထားဖို႔ angels ေတြကအခ်က္ေပးေနတာ၊ျပေနတာျဖစ္ၿပီး၊ angels ေတြက ဆက္ၿပီး ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္ဆိုတာကို ေျပာျပ ေပးေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ (1)ဆိုတဲ့ဂဏန္းဟာ တျခားဂဏန္းေတြနဲ႔မတူပဲ လူသားေတြနဲ႔ angels ေတြ ၾကားက ပတ္သက္မႈ ဆက္ႏြယ္မႈ ပိုခိုင္မာလာတာကို ျပခ်င္ေနတာလို႔ ေျပာ ပါတယ္။ကမၻာႀကီးဆီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔သင့္ျမတ္စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းေတြကုိ     ေခၚေဆာင္တဲ့ အဓိပၸါယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

PastedGraphic-1-1024x678

Mayan ျပကၡဒိန္အရဆိုရင္ December 21, 2012 ၊ 11:11 မွာ ကမၻာႀကီး ကို အသက္အသစ္သြင္းေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။Dark Age (အေမွာင္) ကေနGolden Age(ေရႊေရာင္)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသက္သြင္း တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။အနာေရာဂါကုသေပးသူနဲ႔ဘာသာေရးေခါငး္ေဆာင္ေတြက ( 11:11 )ဆိုတာ နတ္ေကာင္း၊နတ္ျမတ္ေတြက ကမၻာႀကီးကို ကူညီဖို႔ ျပန္ လာ ေနတာကိုျပေနတာလို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ 11:11 ဆိုတာ Angels ေတြက အခုကိုယ္လုပ္ေနတဲ့အရာ၊ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္း မွန္ကန္ တယ္ဆိုတာကို တစ္ဖက္လွည့္နည္းနဲ႔ အသိေပးေနတာ၊ သူတို႔ကအနား မွာ ေစာင့္ေရွာက္ကာ ကြယ္ေပးေနတယ္၊ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အသိေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ (11:11)မွာ ထူးဆန္းတဲ့ သဘာ၀လြန္စြမ္း အားရွိ တာေ ၾကာင့္ အဲ့ဒီလိုေပၚတဲ့အခါ ဆုေတာင္းရင္ ျပည့္တယ္လို႔ မွတ္ယူၾက တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

 #credit
Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 350 post in this Website..