သင်ခန်းစာ(၁၃)။ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု မှာ။

第十三课,在一中餐馆; (တိ  စ်-ရှစ်စန်း  ခဲ့ ၊ ဇှိုက် ယိ  ကျူံး စန်းကွမ်)

Lesson 13; At a Chinese Restaurant

  1. 你们有什么特色菜?Nǐmen yǒu shénme tèsècài?

( နိမိန်း ၊  ယုံ စ်-ရှ်မဲ ထဲ့ စဲ ့ဆိုက် ။)

ခင်ဗျားတို ့ဆီမှာ ဘာဟင်းတွေများ အထူးရှိပါသလဲ။

What are your specialties?

  1. 你需要刀叉吗?Nǐ xūyào dāochā ma?

( နီ  ယွှီးယောက် တောင်း ဆ်-ချား မား ။)

ခင်ဗျား ဓါးနဲ ့ခရင်း  လို်ပါသလား။

Do you need a knife and fork?

3.   请问你要红茶吗?Qǐngwèn nǐ yào hóngchá ma?

( ချင်ဝိန် ့ ၊ နီ ယောက် ဟုန်း ဆ်-ချာ  မား ။)

မေး ရ ဦးမယ် ၊  ခင်ဗျား နို ့လွတ်လက်ဖက်ရည် သောက်ဦး မလား။

Please may I ask would you like to have black tea?

4.  我们AA制吧。Wǒmen AAzhì ba.

( ဝေါ်မိန်း  အေ အေ  ဇ်-ကျစ်  ပါ့ ။)

ကျွန်တော်တို ့ ကျသင့်ငွေ ရှင်း ကြ ရ အောင်။

Let’s split the bill.

သင်ခန်းစာ(၁၄)။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စားသောက်ဆိုင်မှာ။

第十四课,在自助餐; (တိ စ်-ရှ်စစ် ခဲ့ ၊ ဇှိုက် ဇှစ် ဇ်-ကျု စန်း)

Lesson 14; At a Buffet

1.   请你们等一会儿。Qǐng nǐmen děng yíhuìr.

( ချင်  နီမိန်း  တိန် ယိ ဟွေ ့အ်  ။)

ကျေးဇူးပြုပြီးတော့  ခင်ဗျားတို ့ ခဏလေးစေါင့် ပေးကြပါဦး။

Please wait for a moment.

2.   我们要等多久?Wǒmen yào děng duō jiǔ?

( ဝေါ် မိန်း ယောက် တိန်  တောကျုံ။)

ကျွန်တော်တို ့က ဘယ်လောက်ကြာအောင်စေါင့်ပေး ရ မှာလဲ။

How long do we need to wait?

3.    味道怎么样?Wèidao zěnmeyàng?

( ဝိန် ့တောက် ဇ်ှ-မဲ ယန် ့ ။)

အရသာက ဘယ်လိုနေသလဲ။

How is the food?

4.   真的很好吃。Zhēn de hěn hǎochī.

( ဇ်-ကျိန်းဿဲ့ ဟိန်း ဟောင် ဆ်-ချစ် ။)

တစ်ကယ့်ကို စားလို ့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။

It’s really delicious.

  1. 我吃饱了。Wǒ chībǎo le.

( ဝေါ် ဆ်-ချစ် ပေါင်း လယ်။)

ကျွန်တော် တော့ စားလို ့ ဝသွားပြီဗျာ။

I’m full.

သင်ခန်းစာ(၁၅)။လမ်းမှာ စားသောက်စရာ ဝယ်ယူခြင်း။

第十五课,购买街头食品; (တိ စ်-ဝူ ခဲ့ ၊ ကုံ ့ မိုင် ကျဲ ထုံ စ်-ရှစ် ဖင်)

Lesson 15 ;Buying Food in the Street

1.   你们喜欢吃辣的吗?Nǐmen xǐhuan chī là de ma?

( နီမိန်း ယှီဟွမ်း ဆ်-ချစ် လှာ့ဿဲ့ မား ။)

ခင်ဗျားတို ့ အစပ်စားရတာကို နှစ်သက်ပါသလား။

Do you like spicy food?

2.   我喜欢吃羊肉串。Wǒ xǐhuan chī yángròuchuàn.

( ဝေါ် ယှီဟွမ်း ဆ်-ချစ်  ယန်ရုတ်  ဆ်-ချွမ့် ။)

ကျွန်တော်က ဆိတ်သားကင် ကြိုက်တယ်။

I like eating barbecued mutton.

3.   这里面是什么?Zhè lǐmian shì shénme?

( ဇ်-ကျဲ ့လီမျန် ့ စ်-ရှစ် စ်-ရှ် မဲ ။)

အထဲမှာက ဘာတွေလဲ မသိဘူးနော်။

What’s in it?

4.   我们去买点饮料吧。Wǒmen qù mǎi diǎn yǐnliào ba.

( ဝေါ်မိန်း ချွိ မိုင်းတျန် ယင်လျောက် ပါ့ ။)

ကျွန်တော်တို ့ သောက်စရာအချိုရည် သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်နော် ။

Let’s go and buy some drinks.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.