အရင္လကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ conditional clause ေလးအေၾကာင္း ဒီလမွာ ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကရေအာင္။ Conditional clause (၄)မ်ိဳးစလံုးကို ယွဥ္ၿပီး ၾကည့္ၾကရင္၊ တခုႏွင့္တခု ဘယ္လိ္ုကြာျခားသလဲဆိုတာ ပိုၿပီးထင္ရွားေနမွာေပါ့။
# 1 Present Real Conditional – 100% Certainty
If + simple present, simple present
Conditional Clause, main Clause
e.g. If we heat water, it boils.
e.g. If he goes to Las Vegas, he gambles all night.
#2 Future Real Conditional – 75% Probability
If + simple present, will + base form / be going to + base form
Conditional Clause, main Clause
e.g. If you work hard, you will succeed.
e.g. If he goes to bed late, he will have a headache in the morning.
အထက္ေဖာ္ျပပါ Conditional Clause (၂)မ်ိဳးကို အရင္းဆံုးယွဥ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ သူတို႔ကို Real Conditional လို႔ေခၚရတာက ေပးထားတဲ့အေျခအေနေလးေတြဟာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းပဲ ပကတိျဖစ္ေန လို႔ပါ။ ပထမဆံုးဥပမာမွာ – အေျခအေနက ေရကိုအပူေပးတယ္။ ဒီေတာ့ေရဟာဆူပြက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္ေပါ့။ အလားတူ ဒုတိယဥပမာမွာလည္း အေျခအေနက သူ Las Vegas ကိုသြားတယ္ေပါ့။ဒီေတာ့ ရလဒ္အေနနဲ႕ သူ ညလံုးေပါက္ေလာင္းကစားလုပ္မွာ ေသခ်ာတယ္ေပါ့။ ဒီသေဘာပါပဲ။(အရင္လကေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလူအေၾကာင္းကို ကိုယ္ေကာင္းေကာင္းသိေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။) အလားတူပါဘဲ -Future Real Conditional မွာလည္း ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးရွိရင္၊ ဒီလိုရလဒ္မ်ိဳးေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ Conditional Clause ႏွင့္ #2 Conditional Clause တို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ ကေတာ့ #1 If pattern မွာ ရလဒ္ဟာ က်န္းေသတယ္၊ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ကိုျဖစ္မယ္လို႔ တြက္လို႔ရေပမယ္႔ #2 If Pattern မွာေတာ့ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ဘဲ တြက္လို႔ရပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္မေသခ်ာဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္အနာဂတ္ဆိုတာ ဘယ္သူကမွ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလို႔ရမွာလဲ ။ အခုစားရရံု ေသာက္ရရံု ဘဝမွာရွိေနေပမဲ့၊ မနက္ျဖန ္Lotto ေပါက္ၿပီး သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီးမျဖစ္သြားဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာလို႔ရမွာလည္း မဟုတ္လား။ ကဲ ဆက္လက္ၿပီး If Pattern #2 and # 4 တို႔ကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ။
#3 Present Unreal Conditional – 50% Possibility
If + simple past, would / could + base form
Conditional Clause, Main Clause
If I were rich, I would buy three cars.
If I had friends, I would be happy.
#4 Past Unreal Conditional – 0% Impossible Condition
If + past perfect, would have + past participial
Conditional Clause, Main Clause
If I had known about it, I would have done something.
If I had learned English in my country, I would have gotten a great job.
အထက္ေဖာ္ျပပါ Conditional Clause ေလး(၂)ခုကို Unreal လို႔ေခၚရတာက သူတို႔က တကယ္ေတာ့မရွိတဲ့အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပထားလို႔ပါ။ ပထမဥပမာမွာ “If I were rich” တနည္းအားျဖင့္ ‘ငါခ်မ္းသာခဲ့ရင္၊ ဆိုေတာ့ အခုမခ်မ္းသာေသးဘူးေပါ့ ။ ဒီေတာ့ ကား (၃)သံုးစီးမေျပာနဲ႔ တစီးေတာင္ဝယ္ႏုိင္ဖို႔မလြယ္ေနဘူးေပါ့ ။ ဒီ Clause မွာ သံုးထားတဲ့ ႀကိယာက past ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဓိပၸါယ္က လက္ရွိပစၥဳပၸန္အေျခအေနကို ဆို လိုုပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ သတိထားဖို႔က မည္သည့္ကတၱား subject မ်ိဳး ႏွင့္မဆို was ကိုမသံုးဘဲ အၿမဲတန္း were ကိုသာ သံုးပါတယ္။ ဒါဟာ If Clause ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တခုေပါ့ေနာ္။ ဒီေနရာမွာ #3 If Clause ႏွင့္ #4 If Clause တို႔နဲ႔ ကြားျခားခ်က္က ဘာလဲလို႔ေမးလာရင္ #3 IfClause မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ရလဒ္က မျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သိပ္မရွိေပမဲ့ ေငြ႔ေငြ႔ေလးေတာ့ ရွိ ေသးတယ္။ အေျခအေနေလးေတြ ေျပာင္းသြားခဲ့ရင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အလားအလာေလးက ရွိေနေသးတယ္ေပါ့။ အဲ #4 If Pattern ကေတာ့ အတိတ္မွာ အေျခအေနမေပးခဲ့တာကို တင္ျပထားတာမို႔ ရလဒ္က လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ပါ။ အတိတ္ဆိုတာ မည္သူမွ်ျပဳျပင္လို႔ရတာမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ။ ဒီေတာ့ #3 clause ကို ယခုေလာေလာဆယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့ ၊ ျဖစ္လာႏိုင္မလား၊ ျဖစ္မ်ားျဖစ္လာမလားဆိုၿပီး ေမွ်ာ္ကိုးေနေသးတဲ့၊ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးတဲ့ သူမ်ား သံုးႏိုင္ပါတယ္။ အဲ #4clause ကိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အတြက္စိတ္မေတာင္းသူမ်ား၊ ေနာင္တေလးကို ရင္ဝယ္ပိုင္ေနသူမ်ား အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ If ရဲ႕ Negative ကေတာ့ unless ပါ။ Unless ကို If ကို သံုး သလို သံုးလို႔ရပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကသာ negative ျဖစ္သြားတာပါ။ ဥပမာ –
Pattern 1 Unless you melt ice, it remains solid. Conditional clause, Main Clause
Pattern 2 Unless you exercise, you will gain weight. Conditional clause, main Clause
Pattern 3 Unless you worked hard, you would not succeed. Conditional clause, main Clause
Pattern 4 Unless you had brought the key, you wouldn’t have been able to open the cabinet. Conditional clause, Main Clause
Unless ကိုဘဲ သံုးသံုး။ If ကိုဘဲ သံုးသံုး (၂) ေနရာမွာ ထားလို႔ရတာကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဝါက်ရဲ႕အစမွာ ထားလို႔ရသလို အလယ္မွာလည္း ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဝါက်ရဲ႕အစမွာ ထားခဲ့ရင္ clause ရဲ႕ အဆံုးမွာ comma ေလးထည့္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲ အလယ္မွာ ထားၿပီးသံုးခဲ့ရင္ေတာ့ comma ေလးထည့္ေပးစရာမလိုပါ။ တခါတေလ If ကို Even နဲ႕တြဲၿပီး Even If လို႔ သံုးတာျမင္ဘူးၾကပါလိမ့္မယ္။ verb ေလးေတြကေတာ့ ရိုးရိုး If pattern နဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ဒီေနရာမွာ Even If ဆိုတာက အဂၤလိပ္လိုေတာ့ emphasize လုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ျမန္မာလို ပိုမိုေလးနက္ေစတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဥပမာ –
” Even if you give me a lot of money, I will not kill anyone. ”
ဒီေနရာမွာ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီးေပးေတာင္မွ ငါးပါးသီလကိုေတာ့ မခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ လူသတ္ဖို႔ေတာ့ စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူးဆိုတဲ့ သေဘာကိုပိုမိုေလးနက္ေအာင္ even if နဲ႔ သံုးထားတာပါ။ ေအာ္ တိုင္းျပည္ကိုက အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ဦးကိုနီကိုသတ္တဲ့လူ ဒီလိုစိတ္ထားမ်ိဳးသာရွိခဲ့ရင္ ဒီလိုလူေတာ္လူေကာင္းတေယာက္ ေသရမွာမဟုတ္ဘူးးေနာ္။ ထားပါေတာ့ ဒီေနရာမွာဘဲ နားၾကပါစို႔။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF