အဂၤလိပ္သဒၵါတတ္ကၽြမ္းလုိေသာ္

အရင္လက adjective clause ေလးေတြအေၾကာင္းအထုိက္အေလ်ာက္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ လုိအပ္တာေလးေတြကုိ ဒီလမွာျဖည့္စြက္ေပးဖုိ႔ရည္စူးထားပါတယ္။ မစုိးရိမ္ၾကပါနဲ႔။ စစ္တပ္ကလူႀကီးေတြလုိ ကုိယ့္ဖုိ႔လုိ အပ္တာေလးေတြကုိ အကုန္ယူၿပီး ျပည္သူလူထုကုိေတာ့ ဗုိက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ထားခဲ့ဖုိ႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။
Adjective clause ဆုိတာ (၂)မ်ုိး (၂)စား ရွိပါတယ္။ identifying clause နဲ႔ Non-identifying clause ဆုိၿပီး (၂)မ်ဳိးရွိပါတယ္။ identifying clause ေလးေတြကုိ comma မပါဘဲသုံးၿပီး non-identifying clause ေလးေတြကုိေတာ့ comma ေလးေတြနဲ့ သုံးရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခ်ဳိ႕ကထင္မယ္။ ဒီဆရာအလကားလာၿပီးရႈပ္ေနတယ္။ ဒီ comma ေလးေတြကုိခ်န္ထားခဲ့မယ္။ ေမ့ထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ျဖစ္ပါတယ္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ဒီေတာ့ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဝါက်ေလး(၂)ခုကုိယွဥ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ comma ေလးေတြရဲ႕အေရးပါပုံထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
“My mother, who lives in San Jose, loves to see her grandchild.”
“My mother who lives in San Jose loves to see her grandchild.”
Mother’s Day က ဒီေမလထဲမွာေနာ္။ ပထမဝါက်မွာ မည္သူမဆုိ မိခင္ရယ္လုိ႔ တဦးတည္းတေယာက္တည္းသာရွိတဲ့အတြက္ non-identifying clause ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ comma ေလးေတြထည့္ေပးထားရ ပါတယ္။ အဲ ဒုတိယဝါက်လုိ comma မပါဘဲေရးမိရင္ေတာ့ ဒုကၡလွလွေတြ႔ရၿပီ။ ဘယ့္နွယ္ မိခင္ကတေယာက္မကပါလား။ ဘယ္မိခင္ကုိ ေျပာမွန္းသိရေအာင္ comma မပါဘဲ identifying clause အေနနဲ႔ သုံးထားတယ္ဆို ေတာ့ငရဲေရာက္ဖုိ႔နီးေနပါၿပီ။ သား/သမီးမွားပါၿပီေမေမရဲ႕ comma ေလးေတြေမ့က်န္မိလုိ႔ ၿပီးစလြယ္ၿပီးထားခဲ့ရတဲ့ ေက်းဇူးေတြ၊ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတြကုိ ေစာ္ကားမိသလုိျဖစ္ပါၿပီဆုိၿပီး ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ရၿပီေပါ့။ ကိုယ္႔အေမကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုအေမေတာ္ခ်င္ေသးလဲဟဲ႔လို႔ ေမးရေတာ႔မလို ၿဖစ္ေနၿပီ။ ထားပါေတာ့ မိခင္ဆုိတာ သား၊သမီးအေပၚ ခြင့္လႊတ္တတ္၊ ၾကင္နာတတ္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္မွာပါ။

အဲေရာေယာင္ၿပီး ဒီလုိ ေရးမိရင္ေတာ့ သြားစိုက္ ဆရာဝန္ဆီေရာက္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးနီးစပ္ပါတယ္။
“My wife, whose father is in Burma, loves to work in the garden.”
“My wife whose father is in Burma loves to work in the garden.”
ပထမဝါက်မွာ Adjective clause ေလးကုိ comma နဲ႔စၿပီး comma နဲ႔ဘဲဆုံးထားေတာ့ ဇနီးသည္ တဦးတည္း တေယာက္တည္းဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဇနီးသည္အေနနဲ႔ေက်နပ္စရာေပါ့။ အဲ ဒုတိယဝါက် မွာေတာ့ comma မပါတဲ့ identifying clause အေနနဲ႔သုံးထားေတာ့” ဟဲ့ဘယ္လုိႀကီးလည္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားရွိေနသလားဆုိၿပီး၊ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္စရာဆုိေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ ဒီေတာ့ identifying clause နဲ႔ Non-identifying clause တုိ႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားမႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ non-identifying clause ဆုိတာ ဒီ adjective clause က အထူးျပဳေနတဲ့ noun ေလးဟာ ဘာလည္းဘယ္သူလည္း တိတိက်က်သိ ေနျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ထပ္မံၿပီး identify လုပ္စရာမလုိ၊ တနည္းအားျဖင့္ ထပ္မံၿပီးျဖည့္စြက္ၿပီး ရွင္းျပေနစရာမလုိတဲ့အတြက္ comma ေလးေတြ သုံးၿပီး ျပထားပါတယ္။ ဥပမာ-
“John, who is my neighbor, works for Cisco.” ဆိုတဲ့ဝါက်ေလးမွာ John ဆုိတတည္းက ဘယ္သူကုိဆုိလုိမွန္းသိေနပါၿပီ။ who is my neighbor ဆုိတဲ့ adjective clause ေလးက အပုိထည့္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ comma ေလးေတြနဲ႔သုံးရတဲ့ non-identifying ေပါ့။ အဲ ” The man who is my neighbor works for Cisco.” ဆုိတဲ့ဝါက်မွာေတာ့ The man ဆုိရုံနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိေျပာမွန္းမသိႏုိင္ေသးပါဘူး။ဒီေတာ့ who is my neighbor ဆုိတဲ့ adjective clause က ရွင္းျပမွ ဘယ္သူကုိဆုိလုိမွန္း သေဘာေပါက္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ comma မပါဘဲ identifying clause အေနနဲ႔သုံးထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ရလြယ္ေအာင္ အမည္ နာမ တိတိက်က်ရွိတဲ့ noun ေလးေတြကုိ non-identifying clause နဲ႔သုံးၿပီး မတိက်ႏုိင္တဲ့ noun မ်ားကုိ identifying clause နဲ႔ သုံးရတယ္။ comma မလုိဘူးလုိ႔ မွတ္ထားလုိက္ပါ။

အရင္လက relative pronoun ငါးမ်ဳိး ကုိ ေဖာ္ျပခဲပါတယ္။ မွတ္မိအုံးမယ္ထင္ပါတယ္- who, whom, whose, that, which ဒီလမွာ (၂)ခုျဖည့္စြက္ၿပီး ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။ when, where တုိ႔ပါ။ ဒီ when, where ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ adverb clause အေနနဲ႕သုံး တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့အထူးသျဖင့္ adverb clause အေနနဲ႔သုံးတဲ့ when နဲ႕ adjective clause အေနနဲ႕သုံးတဲ႔ when တုိ႔ကုိ ကြဲျပားျခားနားစြာ နားလည္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဥပမာ-
” I love the summer when the weather is warm and cozy.” ဆုိတ့ဲ၀ါက်မွာ ” when the weather is warm and cozy.” ဆုိတာ adjective clause ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Adjective clause ေလးဟာ Summer ဆုိတဲ့နာမ္ေလးကုိ အထူးျပဳေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ” I love going out when the weather is warm and cozy.” ဆုိတဲ့ဝါက်မွာၾကေတာ့ ” when the weather is warm and cozy.” ဆုိတာ adverb clause ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျပင္ထြက္ရမယ္ဆုိတာကုိ အေျဖေပးေနတဲ့အတြက္ တနည္းအားျဖင့္ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျပင္ထြက္ရတာကုိ သေဘာက်မွန္းသိေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေနအတြက္ adverb clause ေလးျဖစ္ေနပါ တယ္။
အရင္လက ေဖာ္ျပခဲ့သလုိပါဘဲ။ who သည္ ကတၱားကုိအစားထုိးသည္။ whom သည္ ကံကုိ အစားထုိးသည္။ whose သည္ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ျပေသာနာမ္ႏွင့္ နာမ္စားတုိ႔ကုိ အစားထုုိးသည္။ which သည္ လူမဟုတ္ေသာ အရာ ဝတၴဳမ်ားကို အစားထုိးသည္။ အလားတူပါဘဲ when သည္ then သုိ႔မဟုတ္ prep+noun ကုိ အစားထုိးၿပီး where သည္ there သုိ႔မဟုတ္ prep + noun တုိ႔ကုိ အစားထုိးပါသည္။ ဥပမာ-
” I was born in December. It can get very cold in December.”
” I was born in December. It can get very cold then.”
” I was born in December, when it can get very cold.”
” He lives in San Jose. He has many relatives there.”
” He lives in San Jose. He has many relatives in San Jose.”
” He lives in San Jose, where he has many relatives.”
ကဲ – Adjective Clause ေလးေတြအေၾကာင္း အထုိက္အေလ်ာက္ေတာ့ ျပည့္စုံသြားပါၿပီ။ ေနာက္မွ revision အေနနဲ႔ျပန္လည္ေလ့လာၾကေသးတာေပါ့။ ဒီလေတာ့ ဒီမွာပဲ နားၾကရေအာင္။

kai

About kai

Kai has written 986 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.