၁၉၅၀ ဇြန္ ၂၅ မွာ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဆုိဗီယက္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကုိရီးယား ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႕သမတ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေတာင္ပုိငး္ရွိ အေနာက္လုိလားေသာ ကုိရီးယားသမတႏုိင္ငံ တုိ႕အၾကားရွိ နယ္စပ္၃၈မ်ဥ္းျပဳိင္ကုိ အင္အား ၇၅၀၀၀ ရွိ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူ႕စစ္တပ္ ၿဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ စတင္သည္။ က်ဴးေက်ာ္မႈမွာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ၏ ပထမဆုံး စစ္မက္ၿဖစ္ပြားမႈ ၿဖစ္သည္။ ဇူလုိင္လတြင္ အေမရိကန္တပ္မ်ား စစ္ပြဲအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ ေတာင္ကုိရီးယားဖက္မွ ကူညီသည္။ အေမရိကန္အစုိးရ အရာရွိမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္သလုိ ႏုိင္ငံတကာ ကူျမဴနစ္ ဝါဒအား တြန္းလွန္သည့္ စစ္ပြဲၿဖစ္သည္။ ၃၈ လက္တီက်ဳ မ်ဥ္းျပဳိင္ကုိ အေစာပုိုင္းကာလ ေရွ႕တုိးေနာက္ငင္ သူတျပန္ကုိယ္တျပန္ တုိက္ခုိက္ၾကရင္း တုိးတက္မႈ မရွိဘဲ တုိက္ပြဲ ရပ္တန္႕ကာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ျမင့္တက္ေနသည္။ ထုိအခုိက္ အေမရိကန္ အစုိးရအရာရွိမ်ား စုိးရိမ္ၾကီးစြာၿဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရးစာခ်ဳပ္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္။ အျခားတဖက္တြင္ သူတုိ႕ ပူပန္သလုိ ပုိၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ စစ္ပြဲ ရုရွား၊ တရုတ္ ႏွင့္ၿဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တတိယ ကဗာစစ္သုိ႕ပင္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က သတိေပးသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၌ ၿပီးဆုံးျခင္းတုိင္သည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ေတာ႕ စစ္သား ႏွင့္ အရပ္သား ငါးသန္းေလာက္ စစ္ပြဲအတြင္း အသက္ဆုံးရႈံးခဲ႕သည္။ ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွာေတာ႕ ယေန႕တုိင္ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲေနဆဲ…။ ။။။။။။
ႏွစ္ဖက္ ကုိရီးယား ……
ကဗာ႕အဆုိးဝါးဆုံးေနရာမွာ ၿဖစ္တဲ႕ သိပ္ျပင္းထန္တဲ႕စစ္ပြဲ ေရြးပါဆုိလ်င္ ကုိရီးယားစစ္ေျမျပင္လုိ႕  အားလုံး သေဘာူ ေရြးၾကလိမ့္မယ္လုိ႕ ယူအက္စ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Acheson ( ၁၈၉၃ – ၁၇၉၁ ) တခါက ေျပာဖူးသည္။ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ေမ ွွ်ာ္လင့္မထားဘဲ အေမရိက လက္ထဲသုိ႕ ေရာက္ေနခဲ႕ျခင္း ၿဖစ္သည္။  ၂၀ရာစု အစပုိင္း ဂ်ပန္ အင္ပါယာ၏ အစိတ္အပုိင္း ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ကဗာစစ္ျပီးေနာက္ ရန္သူ႕ထံမွ ရေသာ နယ္ေျမ သတ္မွတ္သည့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ တုိ႕လက္ ေရာက္ရသည္။ ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္တြင္ အေတြ႕အၾကဳံ ႏုနယ္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယူအက္စ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတြင္ ၃၈ လတ္တီက်ဳ မ်ဥ္းၿပဳိင္တေလ်ာက္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္အား တဝက္စီ ပုိင္းျခားသည္။ နယ္စပ္မ်ဥ္း ေျမာက္ဖက္ကုိ ရုရွတုိ႕ သိမ္းယူျပီး ယူအက္စ္က ေတာင္ဖက္အား သိမ္းပုိက္သည္။ ။။။။
သိရဲ႕လား …….
ဒုတိယ ကဗာစစ္ နဲ႕ ဗီယက္နမ္စစ္ တုို႕လုိ ကုိရီးယားစစ္ပြဲအား ယူအက္စ္ သတင္း၊ မီဒီယာမွ အာရုံ သိပ္မစုိက္ခဲ႕ေပ။ စစ္ပြဲကိုယ္စားျပဳ တင္ဆက္သည့္ က႑တြင္ ေတာင္ကုိရိီးယားရွိ စစ္ေျမၿပင္ ေဆးရုံအေၾကာင္း ရုိက္ကူးသည့္ ရုပ္သံစီးရီး M*A*S*H ေလာက္သာ လူသိမ်ား ထင္ရွားခဲ႕သည္။ ။။။။။
ထုိရုပ္သံစီးရီးကုိ ၁၉၇၂ မွ ၁၉၈၃ အထိ ၿပသခဲ႕ျပီး ေနာက္ဆုံး ဇာတ္သိမ္းပုိင္းမွာ ရုပ္သံသမုိင္းတြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး ၿဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္အကုန္တြင္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏုိင္ငံသစ္ ၂ခု ေပၚထြက္လာသည္။ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ကူျမဴနစ္ဆန္႕က်င္သူ အာဏာရွင္ Syngman Rhee ( ၁၈၇၅ – ၁၉၆၅ ) အေမရိကန္ အစုိးရ၏ တြန္႕ဆုတ္ေသာ ေထာက္ခံမႈ ရျပီး ကူျမဴနစ္ အာဏာရွင္ ကင္အီဆမ္း ( ၁၉၁၂ –  ၁၉၉၄ ) ဆုိဗီယက္တုိ႕၏ အနည္းပုိ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားေပးမႈ ရရွိသည္။ နယ္စပ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အျမဲ ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာရွင္ ႏွစ္ဦးစလုံး ၃၈ လက္တီက်ဳ ဒီဂရီ နယ္စပ္မ်ဥ္းျပဳိင္ တဖက္စီတြင္ ေနရျခင္းအား မႏွစ္ျမဳိ႕က်ေပ။ စစ္ပြဲမစခင္ကပင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယား စစ္သား တေသာင္းနီးပါး စစ္ေျမျပင္၌ က်ဆုံး ခဲ႕ၿပီး ၿဖစ္သည္။ ။။။။။။
ကုိရီးယား စစ္ပြဲ ႏွင့္ စစ္ေအးကာလ ……..
ဒါေတာင္မွ ေျမာက္ကုိရီးယား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈသည္ အေမရိကန္ အာဏာပုိင္မ်ားအား အငုိက္မိ အံ႕အားသင့္ ေစခဲ႕သည္။ ကဗာတဖက္ျခမ္းစီတြင္ရွိေသာ စိတ္မခ်ရသည့္ အာဏာရွင္ ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ရုိးရုိးသာမန္ နယ္စပ္ အျငင္းပြားမႈ မဟုတ္ဟု သူတုိ႕ စုိးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ ကဗာအား သိမ္းပုိက္ရန္ ကူျမဴနစ္ဝါဒ အၾကံအစည္၏ ပထမ ေျခလွမ္းဟု အမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕ ခဲ႕ၾကသည္။ ထုိ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ေရးမူကုိ ေရြးစရာလမ္းအၿဖစ္ ဆုံးၿဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိိသူ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား မစဥ္းစားၾက။ ( အခ်က္အလက္အားၿဖင့္ ၁၉၅၀ ဧၿပီလ အမ်ဳိးသား လုံျခဳံေရးေကာင္စီ မွတ္တမ္း NSC-68 တြင္ ျပသနာ ၿဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမ၏ မဟာဗ်ဴဟာ (သုိ႕) စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္ ငွဲ႕ကြက္ရန္ မလုိဘဲ ကူျမဴနစ္ဝါဒ ျပန္႕ပြားမည့္ မည္သည့္ေနရာမဆုိအား စစ္အင္အားသုံး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား အၾကံၿပဳထားသည္။ ။။။။။။
သမတ ဟင္နရီ ထ၇ူးမင္း ( ၁၈၈၄ – ၁၉၇၂ ) မွ “ကုိရီးယားကုိ ငါတုိ႕ လက္လႊတ္ရလ်င္ ဆုိဗီယက္တုိ႕ တေနရာျပီး တေနရာ ထပ္ခ်ပ္မကြာလုိက္ ဝါးျမဳိသြားမယ္။ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တုိက္ပြဲဟာ အေကာင္း နဲ႕ အဆုိး၊ အေရွ႕ ႏွင့္ အေနာက္ တုိ႕ရဲ႕ ကဗာနဲ႕ခ်ီတဲ႕ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ သေကၤတ တခုပါ။ ေၿမာက္ကုိရီးယားေတြ ေတာင္ကုိရီးယား ျမဳိ႕ေတာ္ ဆုိးလ္ကုိ ဝင္ေရာက္ခဲ႕လ်င္ ကူျမဴနစ္ဝါဒရန္ ကာကြယ္ဖုိ႕ ယူအက္စ္က သူ႕စစ္တပ္ကုိ အသင့္ၿပင္ထားတယ္” လုိ႕ ေၿပာထားသည္။ ။။။။။။
အစပုိင္းမွာ စစ္ပြဲဟာ ေတာင္ကုိရီးယားမွ ကူျမဴနစ္မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ရန္ ခုခံစစ္ တခုသာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ အေျခအေန ပုိဆုိးလာသည္။ ေၾကာက္လန္႕ ေဝဝါးကာ တုိက္ခုိက္လာလ်င္ စစ္ေျမျပင္မွ ထြက္ေျပးရန္ တိမ္းညႊတ္ေနေသာ Rhee ၏ ေတာင္ကုိရီးယား တပ္မ်ားႏွင့္စာလ်င္ ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္တပ္မွာ စည္းကမ္းေသဝပ္ ေလ႕က်င့္မႈျပည့္ဝ စစ္လက္နက္ ၿပည့္စုံသည္။ စံခ်ိန္တင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီ ၿဖစ္သည့္အျပင္ ေရငတ္မႈဒဏ္ အျပင္းအထန္ ခံစားေနရသည့္ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ားမွာ လူ႕အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္အတူ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၾကဲထားေသာ စပါးစုိက္ခင္းမွ ေရကုိ မၾကာခဏ ေသာက္ေနရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အူမေရာဂါႏွင့္ အျခား နာမက်န္း ၿဖစ္မႈမ်ား အျမဲတေစ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ေႏြရာသီအကုန္တြင္ စစ္ပြဲ ရည္မွန္းခ်က္ အသစ္အား သမတ ထရူးမင္း ႏွင့္ အာရွစစ္ေျမျပင္ ေသနာပတိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဒါက္ကလပ္ မက္အာသာ ( ၁၈၈၀ – ၁၉၆၄ ) တုိ႕ ခ်မွတ္သည္။ ကူျမဴနစ္တုိ႕လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး စစ္ပြဲၿဖစ္သည္၊ မဟာမိတ္တုိ႕အတြက္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲတြင္ ထုိးစစ္ ၿပဳရေပေတာ႕မည္။ အစတြင္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အသစ္ ေအာင္ျမင္သည္။ အင္ခၽြန္ကုိ ကမ္းတက္တပ္ႏွင့္ ထုိးစစ္ဆင္ျပီး ဆုိးလ္ျမဳိ႕ေတာ္တြင္းရွိ ေျမာက္ကုိရီးယားမ်ားကုိ ၃၈ ဒီဂရီ မ်ဥ္းၿပဳိင္ သူတုိ႕ဖက္ျခမ္းသုိ႕ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္သည္။ ဒါေပမဲ႕ အေမရိကန္တပ္မ်ား နယ္စပ္ၿဖတ္ ေျမာက္ဖက္သုိ႕ခ်ီတက္ခါ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ ယာလူးျမစ္သုိ႕ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ေျမအား လက္နက္ကုိင္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမွ ခုခံရန္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ေရး တရုတ္တုိ႕ စတင္ စုိးရိမ္လာသည္။ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုံး ေျမာက္ကုိရီးယားသုိ႕ စစ္တပ္မ်ား ပုိ႕ျပီး စစ္ပြဲၾကီး မၿဖစ္ခ်င္လ်င္ ယာလူး နယ္စပ္မွ ယူအက္စ္ ဖယ္ခြာရန္ သတိေပးသည္။

ကုိရီးယား ဂ ်ဳိၾကီးကား

ေအာင္ပြဲအတြက္ အျခားနည္းလည္း မရွိလုိ႕လား ……..
သမတ ထရူးမင္းနဲ႕ သူ႕ အၾကံေပးေတြ ခုလုိၿဖစ္တာ မလုိခ်င္တဲ႕ အရာပဲ။ အဲလုိ စစ္ၿဖစ္ရင္ ဥေရာပကုိ ဆုိဗီယက္ က်ဴးေက်ာ္မႈ လမ္းပြင့္သြားေစႏုိင္ျပီး အဏုျမဴ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ ေနရာခ်ထားမႈ နဲ႕အတူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာငး္မဲ႕ အသက္ဆုံးရႈံး ၾကလိမ့္မည္။ သုိ႕ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မက္အာသာကမူ ပုိၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕တဲ႕ စစ္ပြဲ မတုိက္လ်င္ ကူျမဴနစ္တုိ႕အား အေလ်ာ႕ေပး လ ်ွဳိဝင္ရာေရာက္မည္ ခံယူသည္။ ။။။။။။။။
သမတ ထရူးမင္း တရုတ္ႏွင့္ စစ္မၿဖစ္ေရး အျခားနည္းလမ္း ရွာေဖြခုိက္ မက္အာသာက သူတတ္ႏုိင္သမ် ေသြးထုိးလႈံ႕ေစာ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၁၉၅၁ မတ္လ၌ တရုတ္အား အစြမ္းကုန္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အျမင္ျခင္းတူေသာ၊ သတင္းဌာနမ်ားသုိ႕ ေပါက္ၾကားရန္ အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ရီပါပလစ္ကန္အမတ္ ဂ်ဳိးဇက္မာတင္ထံ စာတေစာင္ေရးခဲ႕သည္။ စာတြင္ မက္အာသာက “ႏုိင္ငံတကာ ကူျမဴနစ္ဝါဒအား ေအာင္ပြဲဆင္ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိပါ” ဟု ေရးထားသည္။ စာမွာ ထရူးမင္းအတြက္ ေနာက္ဆုံး သည္းခံသည့္ အေႏွာက္အယွက္ ၿဖစ္သည္။ ဧျပီ ၁၁ရက္တြင္ သမတမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအား အမိန္႕မနာခံမႈၿဖင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္သည္။ ။။။။။။
သူမသာ ကုိယ္အသုဘ ……….

၁၉၅၁ ဇူလုိင္တြင္ သမတ ထရူးမင္း ႏွင့္ သူ႕ စစ္ဦးစီး အရာရွိမ်ား ပန္မုံဂ်ဳတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ ေဆြးေႏြးသည္။ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ၃၈ မ်ဥ္းၿပဳိင္တေလ်ာက္ တုိက္ပြဲ ဆက္လက္ ၿဖစ္ပြားေနသည္။ ၃၈ ဒီကရီ လက္တီက်ဳ နယ္စပ္မ်ဥ္းျပဳိင္အား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံး လုိလားေသာ္လည္း စစ္သုံ႕ပန္းမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပုိ႕ေရး သေဘာတူခ်က္ မရေပ။ (တရုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားက လုပ္ခ်င္ျပီး ယူအက္စ္မွ မလုပ္ခ်င္)။ ၂ႏွစ္ေက်ာ္မ ်ွ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ရန္သူေတာ္မ်ား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ၁၉၅၃ ဇူလုိင္ ၂၇တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ စစ္သုံ႕ပန္းမ်ားအား သူတုိ႕ ႏွစ္သက္ရာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားကုိ စတုရန္းမုိင္ ၁၅၀၀ အပုိ နယ္ေျမ ေပးသည့္ ၃၈ ဒီဂရီ မ်ဥ္းျပိဳင္အနီး နယ္စပ္စည္း အသစ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ယေန႕တုိင္ တည္ရွိသည့္ ၂မုိင္ က်ယ္ဝန္းသည့္ စစ္မဲ႕ဇုံ ဖန္တီးျခင္း တုိ႕အား စာခ်ဳပ္တြင္ ခြင့္ျပဳ သတ္မွတ္သည္။ ။။။။။။
ကုိရီးယား စစ္ပြဲ ထိခုိက္ေသၾကမႈမ်ား …………
အျခားစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ကုိရီးယား စစ္ပြဲမွာ တုိေတာင္းေပမဲ႕ ေသြးထြက္သံယုိ ထူးကဲစြာ မ်ားလြန္းသည္။ လူငါးသန္းနီးပါး ေသဆုံးသည္။ စစ္မၿဖစ္မွီ ကုိရီးယား လူဦးေရ၏ တဆယ္ ရာခုိင္နႈန္း နီးပါးရွိျပီး တဝက္ေက်ာ္မွာ အရပ္သားမ်ား ၿဖစ္သည္။ (အရပ္သား ေသဆုံး၊ဒဏ္ရာ ရႏႈန္းမွာ ဒုတိယ ကဗာစစ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲထက္ ပုိျမင့္မားသည္။) အေမရိကန္ ေလးေသာင္းနီးပါး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရင္း ကုိရီးယားတြင္ က်ဆုံးျပီး တသိန္းေက်ာ္ ဒဏ္ရာရသည္။ ။။။။။
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF