ယခုလမွာ နွစ္သစ္ကူးနဲ႔လည္းၾကဳံေနေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကယ္တင္နုိင္မယ့္ Structure ေလးေတြကုိ ေလ့လာၾကရေအာင္။ အလုပ္မွာျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ အမွားအယြင္း တစ္ခုခုလုပ္မိျပီဆုိပါစုိ႔။ ဒုကၡေတြ႕ျပီေပါ့၊ ကဲ ဒီဒုကၡကုိ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားရမလဲလုိ႕ စဥ္းစားတဲ့အခါ – have, make, Get ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေလးသုံးခုကုိ သတိရလုိက္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Structure ေလးကုိလည္း သတိရလုိက္ပါေလ။
Subject + have / make /+object + base from
ဥပမာ- The boss made me do this
the boss had me do it
ေကာင္းေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိသုံးတတ္ရင္ ကုိယ့္အျပစ္ကေန boss အျပစ္ ျဖစ္သြားျပီေပါ့။ သူခုိင္းလုိ႔လုပ္ရပါတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒုကၡကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္ျပီေလ။ ေနာက္မွ boss ကုိ ေတာင္းပန္ခ်င္ ရင္ေတာ့ ေတာင္းပန္လုိက္ပါ။ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ structure ေလးကုိ တစုံတေယာက္က တစုံတေယာက္ကုိ တခုခုလုပ္ခုိင္းတဲ့အခါမွာ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။
ဥပမာ- I had the students do some homework.
We made him repaint the room.
Have တုိ႔ made တုိ႔ႏွင့္ ဆင္တူရုိးမွားသုံးေလ့ရွိတဲ့ ေ၀ါဟာရေလးကေတာ့ get ပါ။ သုိ႔ေသာ္ get ကုိ သုံးတဲ့ အခါမွာ structure က နည္းနည္းေလးေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ Get ရဲ႕ေနာက္မွာ base from verb မဟုတ္ဘဲ infinitive တနည္းအားျဖင့္ to+ base from verb ကုိသုံးရပါတယ္။
ဥပမာ- Subject+get+object+infinitive
She got him to lend her some money.
အထက္ေဖာ္ျပပါ Structure ေလးမွာ base from အစား infinitive သုိ႔မဟုတ္ to+base from ကုိ သုံးရတာကုိ သတိျပဳမိပါေစ။ ဒီေနရာမွာ make, have, get စသၿဖင္႔ ႀကိယာေလးမ်ားကို သံုးစြဲသည္႔အခါ made, had, got သုိ႔မဟုတ္ will make, will have, will get စသျဖင့္ form အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္း၍ သုံးလုိ႔လည္းရပါတယ္။
ဥပမာ- Jim got the employees to work overtime by paying them a bit more.
Mom got dad to fix the faucet by bribing him with chocolates.
My wife will get me to fix the light.
Get ကုိ သုံးတဲ့အခါ have ကုိ make တုိ႔နဲ႔ အဓိပၸာယ္ အတန္ငယ္ ကြာျခားတာကုိ နားလည္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ have တုိ႔ make တုိ႔က ခိုင္းတဲ့သေဘာသက္သက္ပါ။ get ကေတာ့ အဂၤလိပ္လုိ persuade ျမန္မာလုိေတာ့ လုပ္ခ်င္လာေအာင္ ေျပာျပီးခုိင္းတယ္ေပါ့၊ တနည္းအားျဖင့္ ေခ်ာ့ျပီးခုိင္းတဲ့ သေဘာပါ။
ဥပမာ- My dad had me do my homework.
My mother made me clean my room.
My wife got me to buy her a gold bracelet.
ပထမ၀ါက်နွစ္ခုမွာ အေဖနဲ႔ အေမ တုိ႔က သဘာ၀ကုိသုံးျပီး ခုိင္းတယ္ေပါ့။ တတိယ၀ါက်မွာေတာ့ “အကုိေရ၊ေမာင္ေရ မီးေလးျပင္လုိက္ပါဦးကြယ္ “ဆုိျပီး ခ်ဳိခ်ဳိသာသာေလး ေခ်ာ့ခိုင္းတယ္ေပါ့။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဒီလုိ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာေလးေခ်ာ့ခုိင္းရင္”က်ားျမီးေတာင္ ဆြဲရဲ”သတဲ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေျပာဘူးတယ္။ေနာက္က်ျပီး အလုပ္ကျပန္လာတဲ့အခါ ဇနီးသည္က ” ေသခ်င္းဆုိး နင္ဘာလုိ႔ေနာက္က်ေနတာလည္း” ဆုိရင္ ဘယ္လုိမွမေနဘူးတဲ့။ အဲ “ကုိကုိရယ္ ေနာက္က်လုိက္တာကြယ္” ဆုိတဲ့ ခ်ဳိသာ တဲ့ ႏႈတ္ဆက္သံေလးၾကားရရင္ေတာ့ အလုပ္ကုိေတာင္ ျပန္ေျပးခ်င္စိတ္ေပါက္တယ္တဲ့။ ဟုတ္တယ္ေလ ခ်ဳိခ်ဳိသာသာနဲ႔ မေသရုံတမယ္ အခုိင္းခံရေတာ့မယ္မဟုတ္လား။ တကယ္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္မွဟုိလူံကိုပုံခ် ဒီလ႔ူကိုလႊဲခ်လုပ္ရတာ မေကာင္းပါဘူး။ဒီေတာ့ အလုပ္မွာျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ အေရးၾကီတဲ့ကိစၥတခုခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပီးမွ လုပ္ခ်င္တာလုပ္တာ ပုိေကာင္းပါတယ္။ အျပစ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒီေနရာမွာ permission ရဖုိ႔ သုံးရတဲ့ေ၀ါဟာရေလးက Let ပါ။သုံးရမယ့္ structure ေလး ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Subject+Let+object+base form
The teacher let us use the dictionary.
ဆရာကေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲမွာ အဘိဓာန္ သုံးခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့။ ဒါကုိ ေမးခြန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလုိက္ဖုိ႔ လြယ္ပါတယ္။
ဥပမာ- Will the teacher let us use the dictionary?
Will you let me drive the car?
Will you let me work overtime?
Will you let me sell my book?
– ဒီလုိခြင့္ေတာင္းျပီးမွ လုပ္စရာရွိတာကုိလုပ္ရင္ အားလုံး အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔ ခြင့္မေတာင္းမိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ေနျပီဆုိရင္ ဟုိလူဒီလူပုံခ်ေနမယ့္အစား အကူအညီသာေတာင္းဖုိ႔ျပင္ပါေလ။ အကူအညီဆုိတာကလည္း ေတာင္းတတ္ဦးမွေနာ္။ေဖာ္ျပပါ Structure ေလးကုိ သုံးတတ္အာင္ ေလ့က်င္ထားပါ။
Subject+help+object+base from
Subject+help+object+to+ base from/Infinitive
အထက္ေဖာ္ျပပါ Structure ႏွစ္ခုစလုံးမွန္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ေလးအတူးတူပဲ ဆုိပါစုိ႕။
She helped me cook dinner. လုိ႔ပဲေရးေရး She helped me to cook dinner. လုိ႔ပဲေရးေရး အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီ Structure ကုိလည္း ေမးခြန္းအျဖစ္ေျပာင္းလုိက္ဖုိ႔ သိပ္ကိုလြယ္ပါတယ္။
ဥပမာ- Will you help me do my homework?
Will you help me fix the light?
-တခုသတိထားဖုိ႔ကေတာ့ ပုိက္ဆံေပးရတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးေတြကိ္ု ဒီ Make, have စသည့္ ၾကိယာေလးေတြနဲ႔သုံးတဲ့အခါမွာ Structure ကုိ နည္းနည္းေလးေျပာင္းလုိက္ရပါတယ္။ ခုိင္းတဲ့သေဘာမဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္အားကုိ ၀ယ္ယူတဲ့သေဘာျဖစ္သြားပါတယ္။ ဥပမာ- သခ်ၤာမွာ မလုိက္ႏုိင္လုိ႔ အိမ္မွာက်ဴရွင္ဆရာေခၚျပီး သင္ယူရတယ္ေပါ့။ ဒီလုိအခါမွာ-
We had the teacher explain the match problem
လုိ႕သုံးရင္ နည္းနည္းရုိင္းသြားတာေပါ့။ အလားတူ ဆံပင္ညွပ္တာကုိ Dry Clean လုပ္တာတုိ႕ကုိလည္း ဒီပုံစံနဲ႔သုံးရင္ ရုိင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီ structure ေလးေတြကုိ passive အျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး သုံးရပါတယ္။
ဥပမာ- I had the barber cut my hair.(not so good)
I had my hair cut.(better)
I got the washing lady to wash my clothes.(not so good)
I got my clothes washed.(better)
– ဒီေနရာမွာ Passive ၀ါက်ေတြမွာ Have နဲ႔ get ကုိ အတူတူပဲ သုံးထားပါတယ္ လုံး၀မျခားနားတာကုိ သတိျပဳမိပါေစတဲ့။ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမွာ စာဖတ္သူအားလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။ စီးပြားတုိးၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

kai

About kai

Kai has written 986 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.