In this May 19, 2018 photo tourists line up before boarding the Green Line Trips bus in the Hollywood section of Los Angeles. Recreational marijuana sales became legal in California this year, and the industry is targeting tourists as well as locals, with tours, shops, lodging and ads. And there are cannabis bus tours, too, like Green Line Trips, with stops at local pot dispensaries and Griffith Park or Santa Monica. (AP Photo/Richard Vogel)

“တရား၀င္သင့္/မ၀င္သင့္..”
ျမန္မာျပည္ ဇြန္ ၂၀ရက္ေန႔ထုတ္္ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ႀကီး (စိတ္က်န္းမာ၊ မူးယစ္)၏ေဆးေျခာက္ႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရး ေဆာင္းပါးေဖၚျပကာ ေဆးေျခာက္တရားဝင္သုံးစြဲမႈ ေတာင္းဆိုျခင္း ကိစၥေမးလာပါက “ဆရာကေတာ့ ႏိုး (No) ပါပဲ”ဟု ပုဂၢလိကထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္/တာ၀န္ရွိခဲ့သူျဖစ္၍ သူသိေသာသူ႔အလုပ္သူလုပ္သည္ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား အဆိုပါအခ်က္တို႔ကို ယခုေခတ္ကမၻာႏွင့္ခ်ိန္ဆၾကည့္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာဥပေဒျပဳအမတ္တို႔တြင္တာ၀န္ရွိလာပါသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔၏ အသိဥာဏ္ေရးရာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါး၀မႈတို႔သည္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးေသာအေျခအေနေရာက္ေနသည္။

“Cannabis, Coca, Poppy & Methamphetamine”
ေဆးေျခာက္၊ ဟိုးယခင္ ကိုကာကိုလာအေဖ်ာ္ရည္ေပၚစဥ္က တြင္ထည့္ခဲ့သံုးခဲ့သည္ဆိုေသာ ကိုကာရြက္(ကိုကင္းထုတ္ရာအရြက္) ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ေရႊၾတိဂံနယ္ေျမမွ ကမၻာ့တန္းအထုတ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဘိန္း တို႔သည္ သဘာ၀အပင္ထြက္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ယာဘ-ျမင္းေဆးမွာမူ ဓာတုေဆး၀ါးျဖစ္သည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တလံုးစာမွ်သာအရြယ္ရွိေသာ စက္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ရြာမ်ားတြင္ Meth မူးယစ္အဆိပ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္ၾကသည္မွာ ျမန္မာသည္ကမၻာ့အထုတ္ဆံုးတိုင္းျပည္သြားျဖစ္ေန၏။ သဘာ၀ေပးမဟုတ္မူ၍ျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈရွိကာ သုံးသူတို႔မ်ိဳးကန္းႏိုင္သည္။
ေရာင္းရေငြမဲ၀င္ေငြတို႔ျဖင့္လည္း လက္နက္တို႔၀ယ္ကာ ဂုိဏ္းဖြဲ႔ ထပ္ထုတ္၊ကာကြယ္တိုက္သိမ္း စစ္ႏွင့္ေဘးသံသရာလည္သည္။ အျပန္အလွန္နယ္ေျမလု၊ပစၥည္းလုၾကစစ္ျဖစ္ၾကကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သည္။

“စစ္ႏွင့္ယစ္ War on Drugs”
အေမရိကအစိုးရမွဦးေဆာင္ကာ War on Drugs ကို ၂၀ရာစုဆန္းတြင္စခဲ့သည္။ ၁၉၁၉တြင္ သုရာရည္အရက္ကိုပင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းအား ဥပေဒထုတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၇၁ခုဇြန္လလယ္တြင္ကား သမၼတရစ္ခ်က္နစ္စင္မွ “Public enemy number one” အထိပင္ေက်ညာကာ မူးယစ္ေဆးတို႔အား စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲတိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) မွအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတန္ဖိုးသည္ တႏွစ္လွ်င္ ၄၃၅ဘီလီယံေဒၚလာရွိေန၏။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္၌ ယာဘဟုအသံုးမ်ားေသာ Methamphetamine ေဆးျပားမ်ိဳးစံုသည္ ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မႈအမ်ားဆံုးနံပါတ္တစ္ႏွင့္ ၂၄%၊ ကုိကင္းမႈန္႔ ၂၄%ႏွင့္ ေဆးေျခာက္သည္ ၂၂ရာခိုင္နႈန္းေ၀စုတို႔ျဖစ္သည္။
ရာစုႏွစ္တခုကုန္၍ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကသည္ရွိေသာ္ အေမရိကား၏ War on Drugs ေပၚလစီမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္။

မူးယစ္ေဆးအသစ္အသစ္တို႔ထြက္လာျမဲ။ သံုးစြဲသူဦးေရ တက္ေနဆဲ၊ ရာဇ၀တ္မႈတိုးကာပိုလာဆဲ။ အစိုးရအေနျဖင့္ကား ေငြသာကုန္သည္။ အခြန္ေငြမရသည့္အျပင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဂုိဏ္းႏွင့္ ေဆးေရာင္း၀ယ္သူမ်ား ျဖိဳး၍ခ်မ္းသာကုန္ကာ ဒုစရိုက္မႈတို႔သာတိုး၍တက္လာသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ အလယ္္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဆာေဗဒို၊ ဂြာတီမာလာ၊ တို႔မွ မူးယစ္ရာဇာႏွင့္ဂိုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္လုေျပးလာၾကသည့္ မိသားစုႏွင့္ကေလးမ်ားျဖင့္ အေမရိကားသည္ အၾကီးဆံုးလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးျပႆနာၾကီးႏွင့္လည္း ယခုရင္ဆိုင္ေနရေလျပီ။

စစ္ႏွင့္ယစ္မူးေဆးတိုက္ပြဲတြင္ အေမရိကားမွတႏွစ္လွ်င္ ၅၁ဘီလီယံေဒၚလာကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ မူယစ္ေဆးေၾကာင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ရမ္းကားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသည္မ်ားမပါေသး။
တျပိဳင္တည္းတြင္ မူးယစ္ေဆးေပ်ာ့ျဖစ္ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင္အရက္မွ တႏွစ္ဘီလီယံ ၄၀မွ် အခြန္ေငြရေနရကား ဥပေဒတို႔ကိုခ်ိန္ဆတတ္ပါလွ်င္ အက်ိဳးရွိသည္ကိုလည္ျမင္သာထင္ရွားေနပါ၏။

“အမ်ားအျမင္တြင္ မွားလွ်င္ျပင္”
သက္ျပည့္လူၾကီးအေမရိကန္တ၀က္ေက်ာ္မွာ မူယစ္ေဆးသံုးစြဲဖူးသူခ်ည္းျဖစ္သည္ဟုစစ္တမ္းမ်ားကဆိုသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ သင္၏ရင္းျခာေဆြမ်ိဳးတဦးဦးသည္ ေသခ်ာေပါက္ပါ၀င္ပတ္သက္ဖူးသည္လည္းျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါ အျပစ္ဟူသည္ေၾကာင့္ ဘ၀တသက္တာမွတ္တမ္းက်န္သြားႏိုင္ေသာ အက်ဥ္းအခ်ဳပ္က်။ ေထာင္က် ရာဇ၀တ္ေကာင္မွတ္တမ္း၀င္ျခင္းျဖစ္ထိုက္ပါ၏ေလာ။ စစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း၊ လိုင္စင္ယူ။သက္ေမြး ပညာရွာလုိမႈစသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥတို႔ကို ရယူေလွ်ာက္ထားပါ၀င္ပါတ္သက္ျခင္းတို႔တြင္ ထိုရာဇ၀တ္မႈမွတ္တမ္း၀င္သူအတြက္ ျငင္းပယ္ခံရကာ ထိခိုက္နစ္နာသြားသည္ဆိုပါသည္။ ထုိထုိပါတ္သက္သူ ရာဇ၀တ္သားတို႔အားေထာင္ခ်၊ အခ်ဳပ္ခ်ရာတြင္လည္း အစိုးရမွ ေဒၚလာ ၈၀ဘီလီယံကို ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲေနရသည္လည္းျဖစ္သည္။

စစ္ႏွင့္ယစ္ေပၚလစီအရံႈးျပေနျခင္းတည္း။ တိုးတက္ထြက္လာဆဲျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆးတို႔အား အရည္အတြက္စိစစ္တြက္ခ်က္ရန္လက္လွမ္း၍မမွီ။ ေနာက္ကြယ္ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အခြန္ေငြၾကီးစြာဆံုးရံႈးသည္။ ေမွာင္ခိုေငြတို႔သည္ ေငြမဲမ်ားႏွင့္အတူ မူးယစ္ရာဇာမ်ားကိုသာ
ခ်မ္းသာၾကီးထြားေစကာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အက်င့္ပ်က္ခ်စားေစသည္။ ထိုထုိမူယစ္ရာဇာတို႔မွတိုးပြားျဖစ္ထုတ္လာေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသာထူေျပာလာသည္။

ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၁ မွ စျပီးမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ျခင္းအျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ၁၀ရက္စာေဆးေျခာက္ႏွင့္ဘိန္းျဖဴလက္၀ယ္မိသူကို ဒဏ္ေငြအနည္းငယ္ခ်ျခင္းျဖစ္သာအေရးယူသည္။ က်န္းမာေရးကိုေမးျမန္းတာ၀န္ယူေပးသည္။
၁၇ႏွစ္ၾကာျပီး သမင္လည္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ေပၚတီဂီႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူဦးေရ၊ ေဆးေၾကာင့္ေသဆံုးႏႈန္း၊ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္HIV ကူးဆက္ႏႈန္း၊ ဆက္စပ္ရာဇ၀တ္မႈအကုန္က်ဆင္းသြားေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။

အေမရိကျပည္ေထာင္စုတြင္ ဆိုင္ရာေဒသခံအေမရိကန္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵေကာက္ယူကာ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္အထိတြင္ကယ္လီဖိုးနီးယားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၈ခုတြင္ ေဆးေျခာက္အေပ်ာ္တန္းသံုးျခင္းတရား၀င္ခဲ့ျပီ။ က်န္ ျပည္နယ္၂၀တြင္ ေဆး၀ါးသံုးအျဖစ္တရား၀င္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ရွိေနရာ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတြင္လည္း အေပ်ာ္တန္းတရား၀င္ျဖစ္ေနေပရာ ဖယ္ဒရယ္မွ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအျဖစ္ ေဆးေျခာက္ကိုအေပ်ာ္တန္းသံုးအသိအမွတ္ျပဳရန္မေ၀းေတာ့ဟုယူဆမိပါသည္။
ယခုလကုန္တြင္ပင္ ဖယ္ဒရယ္ေရွ႔ေနခ်ဳပ္မွေတာက္ေလွ်ာက္ကန္႔ကြက္ေနေသာ ေဆးေျခာက္တရား၀င္ျပဳမႈကို သမၼတထရမ့္မွမီးစိမ္းျပေျပာဆိုလာသည္မဟုတ္ေလာ။

“ဘီလီယံခ်ီေစ်းကြက္သစ္”
ကေနဒါႏိုင္ငံသည္လည္း ယခုဇြန္လတြင္ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ဥပေဒျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဥရုေဂြးႏိုင္ငံျပီးလွ်င္ဒုတိယေျမာက္ႏွင့္စက္မႈထိပ္သီး G7တြင္ ပထမျဖစ္လာေလသည္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကား၏ျပည္နယ္တခ်ိဳ႔တြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကေနဒီယန္မ်ား အေမရိကားျပည္ထဲအထိလာကာ သံုးစြဲေနၾကသည္သာျဖစ္၏။ ဤသည္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ တြက္ခ်က္ကာ တိုင္းျပည့္ထြက္ေငြကို ၀င္ေငြျဖစ္ေအာင္ ကစားလိုက္ျခင္းလည္းမည္သည္။ သို႔ျဖင့္ ကမၻာခ်မ္းသာျပီးႏိုင္ငံတို႔မွလည္း အလည္လာရင္းသံုးစြဲသူမ်ားရွိမည္။ ထိုမွ ၀င္ေငြရမည္၊ ေဆးသိပၸံပညာထြန္းကားျပီးျဖစ္ရကား ေဆးေျခာက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္ကာ ကမၻာသို႔တင္ပို႔၀င္ေငြသဲ့ယူႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေလာ။

ယခုဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေမရိကား၏ FDA မွကမၻာ့ပထမဆံုး ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပါသည္ေဆးကို ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ အစရွိလွ်င္ ေနာင္ဆက္ပါလိမ့္မည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားကဲ့သုိ႔ နည္းပညာ၊စမ္းသပ္စစ္ေဆးဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ပညာရွင္မ်ားေသာျပည္နယ္တြင္တရား၀င္သည္မူ၍ မၾကာမွီႏွစ္မ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္၊ သၾကားလံုး၊ ကြတ္ကီ။ ပီကယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေန႔စဥ္သာမာန္သံုးမ်ားတြင္ပါ ေဆးေျခာက္ဓာတ္ပါသည္တို႔ တန္းစီထြက္လာကာ ကမၻာအႏွံ႔ေျခဆန္႔ပါဦးမည္။ ေဆးေျခာက္ဟင္းထမင္းစာဖြယ္ရာတို႔လာပါေလဦးမည္။ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ၾကီးတခုေပၚလာေပဦးမည္။

သုရာ ေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
ေထရ၀ါဒတို႔၏ဂရုသီလတခု ျဖစ္ပါသည္။
သုရာေမရိယ အက်ယ္ဖြင့္တြင္ ေရွာင္ရမည္၌ အရက္သာမကယစ္မူးေစေသာအရာမ်ားကိုထည့္ထားေသာ္လည္း သီလက်ဳးေပါက္/မေပါက္ရန္မွာ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ထပ္ဆင့္ထိမ္းထားပါသည္။ ဇမ္ဗုဒၶဘာသာတြင္မူ စိတ္္ညစ္ႏြမ္းယစ္မူးေစသည္အထိ စာဖတ္၊စကားေျပာအပါအ၀င္မည္သည့္အရာကိုမွ် လြန္က်ဴးမျပဳလုပ္ရဟုတားျမစ္ထားသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္မည္သို႔အေျခအေနရွိပါသနည္း။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔..

ေရွးမေ၀းကာလက ျမန္မာျပည္သည္ ေရႊၾတိဂံမွတဆင့္ ဘိန္းအထုတ္ဆံုးတိုင္းျပည္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကျပည္ေထာင္စုမွလည္း ဘိန္းႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေငြေၾကးသာမက သတ္ေဆးျဖန္းေလယာဥ္အထိအကူအညီရဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘိန္းထုတ္ႏႈန္းက်မသြားသည့္အျပင္ေတာက္ေလွ်ာက္တက္လာရာ ယခုႏွစ္တြင္လည္းပထန္စစ္မင္းမ်ားလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ရာ အာဖဂန္နစၥတန္ျပီးလွ်င္ တႏွစ္ ၁-၂ဘီလီယံေဒၚလာ၀င္ေငြရသည္အထိ ကမၻာ့ဒုတိယ ဘိန္းအထုတ္ဆံုးမွ်ပင္တည္း ။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ျပည္တြင္းတြင္ေဆးေျခာက္ႏွင့္ဘိန္းႏွိမ္နင္းေရးမ်ားအျပင္းအထန္ျပဳစခဲ့ရာမွ ထုတ္လုပ္မႈသက္သာလြယ္ကူေသာ ယာဘေခၚ ေဆးျပားမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီလာၾကသည္။ Methamphetamine ေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈ တြင္ ျမန္မာျပည္သည္ ကမၻာ့နံပါတ္၁ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ အစိုးရ၏ေပၚလစီညံ့မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔လည္းမ်က္စိလည္၀င္လာကာျမန္မာလူငယ္လူရြယ္မ်ား စြဲလမ္းသံုးစြဲေနၾကျပီ။ တုိင္းျပည္တြင္းသမရိုးက်စိုက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား က်ဆင္းသည္ျဖစ္၍ အဆိုပါမူးယစ္ေဆးႏွင့္ သဘာတြင္းထြက္ရတနာတို႔သည္ ျမန္မာလူထုအား ထမင္းေကြ်းထားေသာ တိုင္းျပည္၏အဓိက၀င္ေငြတခုပင္ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာေနပံုရသည္။ NGO Global Witness ၏စစ္တမ္းအရ ေက်ာက္စိမ္းသည္ တႏွစ္ ၃၁ဘီလီယံေဒၚလာျဖင့္ ျမန္မာ့ပထမ၀င္ေငြျဖစ္ေနကာ အဆိုပါ၀င္ေငြတို႔ကို အဓိကထိမ္းခ်ဳပ္ထားသူတို႔မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူသူပုန္တို႔ျဖစ္သည္ဆိုပါသည္။

ထိုထိုအေျခအေနတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး။ ေဒသႏၱရအေျခအေနတို႔ႏွင့္ခ်ိန္ဆကာ အေပ်ာ့အမာ မူးယစ္ေဆးတို႔ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒျပဳ ခ်ိန္ဆသင့္သည့္အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
လံုး၀မႏိုင္ေတာ့သည္အေျခအေနကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မူးယစ္ေဆးမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈထားျခင္းမွပင္ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။
ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ေအာင္ျမင္ေနသည္။ အေမရိကားလည္း စျပင္ဆင္ေနျပီ။

“အိုဘယ့္ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္”
ေသနတ္လက္နက္သည္ ပစ္သူမေသ ထိသူေသတတ္၏။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွာမူ အလြန္အကြ်ံသံုးေစဦး သံုးသူသာေသေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူကာ ကိုယ္ခံရသည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို အမိေကာက္ႏိုင္ပါလွ်င္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သင့္သေလာ၊ ေသနတ္ထုတ္မႈလုပ္မႈမွစစ္ျဖစ္သေလာမွသည္ အေျဖတခုယူထုတ္ႏု္င္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။
မူးယစ္ေဆးကို တရား၀င္ေပးပါလွ်င္ ရဲ၊ေရွ႔ေန၊ စစ္သားအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားေလွ်ာ့က်ကာ အစိုးရမွာမူ အခြန္ေငြအျပင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားေၾကာင့္ဆံုးရံႈးေငြမ်ား ဘီလီယံခ်ီအပိုဆုထြက္လာကာ အရည္အခ်င္းျမင့္အရည္အေသြးတင့္လူငယ္မ်ားစြာေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ ေဆးေျခာက္အားတရား၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေခတ္မွီေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ဦးစြာလုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္လာေနေသာ တုိးရစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ တိုးရစ္ဇင္ေစ်းကြက္သစ္ကို တရားေသာနည္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ယူငင္ႏိုင္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိေစ်းကြက္မွသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းသိန္းခ်ီႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္အခြန္ေငြဘီလီယံခ်ီရသြားမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္ေနေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ပံု၍သံုးစြဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ အျခားႏုိင္ငံ(ဥပမာ) ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဦးစြာဥပေဒျပဳလုပ္သြားပါလွ်င္မ်ားစြာနစ္နာရမည့္အေျခအေနပါ။ ေလာေလာဆယ္တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေရွ႔တလွမ္းသာေနပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား သန္းခ်ီ၍လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံကိုအလုပ္အေကြ်းျပဳေနၾကရသည္။

သန္းေကာင္ထက္ညမနက္ပါ။
ထိပ္ဆံုးမွေခါင္းခံေျဖရွင္းအစမ္းသပ္ခံၾကည့္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။
မိမိတို႔ထက္မ်ားစြာ ေဆးသိပၸံႏွင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအားေကာင္းလွေသာ ဓနအင္အားခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စမ္းသပ္အေျဖထုတ္ျပီးသည္ကို အဆင္သင့္နင္းတက္လုိက္ယံုသာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ေဆးေျခာက္အား တရား၀င္အေပ်ာ္သံုးခြင့္ျပဳပါရန္ ဥပေဒျပဳအမတ္တို႔အား တိုက္တြန္းလုိက္ပါေၾကာင္း။ ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF