အီစြတ္၏ ဒ႑ာရီစာတပုဒ္ရွိဖူးသည္။
A Wasp tormented a Snake close to death. The Snake decided to put his head under a wagon wheel in hopes to take the Wasp with him in death. As a last resort take your enemy with you.
တစ္ေန့သ၌ နက်ယ္တစ္ေကာင္ သည္ ေျမြတေကာင္ကို ကိုက္ခဲ၏။ သူသည္ ေျမြ၏ကိုယ္ကို အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ကိုက္ခဲျပီးေနာက္ ေခါင္းပိုင္းကို မလြတ္တမ္း ကိုက္ခဲထား၏။ ေျမြလည္း အလြန္တရာ နာက်င္ လွသျဖင့္ အားစိုက္၍ ရုန္း၏။ နက်ယ္ ေကာင္ကား မလႊတ္တမ္း ကိုက္ျမဲသာ ကိုက္ထား၏။ ေနာက္ဆံုး၌ ေျမြသည္ မခံမရပ္နိုင္ ျဖစ္လြန္းသျဖင့္ ”ငါ့အသက္ ေသလိုက ေသေစေတာ့။ သင္ကိုကား သတ္ျဖစ္ေအာင္ သတ္ေတာ့ မည္” ဟုဆို၏။ ဆိုသည့္ အတိုင္းလည္း သူသည္ အနီးမွ ျဖတ္သန္း သြားေသာ လွည္းတစီး၏ ဘီးေအာက္သို့ သူ၏ ေခါင္းကို ထိုးကာ အၾကိတ္ခံလိုက္ေလသည္။ ခဏခ်င္းပင္ သူနွင့္ နက်ယ္ေကာင္ နွစ္ေကာင္စလံုး လွည္းဘီးေအာက္၌ အသက္ေပ်ာက္သြားေလသတည္း။

အဆိုပါပံုျပင္အရ တံု႔ယူလက္စားေခ်ျခင္းအားျဖင့္ ၂ဖက္ ဘ၀ျပီးခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငား အႏုလံုပဋိလံုေတြးၾကည့္ပါေလ။ မည္သူႏုိင္သနည္း။
မိမိဘ၀အဆံုးခံ၍လက္စားေခ်သင့္ပါသေလာ။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာရွိေသးသေလာ။
ေရွ႔ဘ၀၊ေနာက္ဘ၀အယူျပင္းစြာယူေသာ အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔အတြက္မူ ေသျခင္းတြင္ ခ်ိဳျမိန္ျခင္းတရားတခုရွိႏိုင္ေကာင္းသည္။ ေသျခင္းတရားအားျဖင့္ ဤဘ၀မွအႏိုင္ယူ(သို႔) လြတ္ေျမာက္ရာထြက္ျပီး ေနာင္ဘ၀တြင္” မေက်နပ္တစ္က ျပန္စမည္”အေတြးလည္းျဖစ္ေနႏိုင္ေကာင္းသည္။
သို႔ႏွင့္လည္း ျမန္မာတုိ႔တြင္ သတ္ျခင္း၊ ေသျခင္းတို႔သည္ ေနစဥ္သံုးမ်ားအျဖစ္ပါ တြင္က်ယ္ေနေပသည္။
အသက္ျခင္းထပ္ေလာင္းမလား၊ သတ္မယ္၊ ေသမယ္၊ ေသဒဏ္ေပးပစ္၊ စသည့္အသက္ႏွင့္ရင္းေသာ စာ/စကား တို႔ကို အလြယ္သံုးၾကသည္ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔တြင္ အလြယ္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ပင္” အသက္ႏွင့္ရင္း၍ အာမခံသည္” ဟုေပါ့ေပါ့ပါးပါးေျပာတတ္ၾကသည္။
လူသား၏အသက္အား( မိမိကိုယ္၌ျဖစ္ေစဦး) ထင္ရွားတန္ဖိုးမထား။ “”၀စီေဗဒ ထိတိုင္းရွ“” ျမန္မာတို႔အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ႏွင့္လြန္ၾကသည္ကိုေတြ႔ေနရသည္။
တိုက္ဆိုင္မႈေလာ။ မဟုတ္ပါ။ သတ္/ေသတို႔ကို ၾကားျမင္ဖန္မ်ားေသာ္ ျမန္မာတုိ႔၏ စိတ္တုိ႔ၾကမ္းလွ်က္ေနပါေခ်သည္။

အေမရိကန္တို႔စရိုက္
သမၼတထရမ့္အေပၚ အေမရိကန္လူထုက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေတာ့မည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ထရမ့္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေရွ႔ေန(ေဟာင္း) မုိက္ကယ္ကိုဟမ္င္မွ ကြန္ဂရက္ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ဟ ၾကားနာခံခဲ့သည္။ ယခုမတ္လအတြင္းတြင္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႈး ေရာဘတ္ေမူ္ာလာ၏ ရီပို႔ထြက္လာမည္တြက္ဆရပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္တို႔အရမူ တရားေရးအရ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိပါလွ်င္လည္း ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ပါတီစြဲကင္းသူတို႔ အေနျဖင့္ ၆၀%+ ျဖင့္ သမၼတအား အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္ ျဖဳတ္ခ်သင့္သည္ ဆိုၾက၏။
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည္ဆိုေလဦး သမၼတအား အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းအတြက္မူ သူ၏ပါတီ၀င္ရီပါ့ဗလစ္ကင္န္မ်ားမွ ၃၀%မွ်ပင္မေထာက္ခံ။

ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ျဖင့္ အမ်ားစု( 235/197)ျဖစ္ေသာ္ျငား အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္ေအာင္ျမင္ရန္ (2/3) မျပည့္မွီ။
ဆီးနိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ကား ဒီမိုကရက္တို႔မွာ လူနည္းစု (47/53 ) ျဖင့္သျဖင့္ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုအတြက္ Supermajority မဲကို ကိုရရန္ပင္အေၾကာင္းမရွိ။

ဒီမိုကရက္တို႔၏ရည္ရြယ္ရင္းနည္းဗ်ဴဟာမွာ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္ ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ခ်ျခင္းနည္းလမ္းထက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိကၡာခ်၍ အမည္သတ္ကာ ၂၀၂၀ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တို႔ေနရာဆြဲယူမည့္သေဘာသာျဖစ္ပါသည္။

ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ထားလွ်င္မူကား ဥပေဒခ်စ္တို႔၏တိုင္းျပည္ Law of the land သည္ တရားေရး၏သေဘာအတုိင္းသာတည္း။
အေမရိကတြင္ ျပည္နယ္/ဖယ္ဒရယ္အစိုးရအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေတာ္သားလူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လွ်င္ တရားေရးမ႑ိဳင္တက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရသည္။ တရားေရး၏အျမင့္ဆံုး Supreme Court ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံ/ကန္႔ကြက္ အားလံုး တရားရံုးအဆံုးအျဖတ္တြင္ နိတံရေလ၏။
အေမရိကန္တို႔သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ စာ ေန႔စဥ္တကယ့္ဘ၀ တို႔တြင္ သတ္ျခင္း။ေသျခင္းကို အေရးရွားသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားေရွ႔တြင္ ဆဲေရးတိုင္းထြာ၊ညစ္ညမ္းစကား ေျပာရန္ အမ်ားစု၀န္ေလးၾကသည္။ ေသြးသံရဲရဲတို႔တြင္ ကေလးမ်ားကို ကြယ္ကာေပးျခင္းဓေလ့လည္းရွိသည္။
သတ္/ေသ ဂလဲ့စားေခ်ျခင္းထက္ အမွန္တရားႏွင့္အေျဖကို တရားေရးမ႑ိဳင္ေပၚတင္၍ရွာသည္။ ဘ၀တခု/အသက္တေခ်ာင္းအတြက္ တရားေရးအရ အေရးယူခံရျခင္းသည္ပင္လွ်င္လြန္စြာလံုေလာက္ေန၍ ႏိုင္ငံေရးသတၱ၀ါမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္သည္ကား လြန္႔လြန္လြန္းတည္း။

မိမိရွင္သန္ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္နာျခင္းကိုနင္း၍ မည္သည့္အေမရိကန္မွ ေရွ႔မတိုး။
အဆံုးတြင္ အေမရိကန္တိုင္း အေမရိကေျမကိုခ်စ္ၾကသည္။ ခ်စ္ပါရန္လည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပး၊အခြင့္အေရးတန္းတူထား ျခင္းကို အာမခံေပးသည္။
သုိ႔ႏွင့္ဤေျမတြင္ေမြးဖြားသူမဟုတ္ေလဦး အေမရိကန္စိတ္ၾကီး၀င္ပါေလသည္။

ျမန္မာႏွင့္စာအုပ္စိမ္း
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရန္လုပ္ေနၾကျပန္ျပီ။
ျပင္ႏိုင္ရန္ ေပးထားခ်က္ ၁-၂-၃ ရွိေသာ္ျငားလမ္းရိုးအတိုင္းမသြားပဲ NLD ပါတီမွဦးေဆာင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါသည္။ အခန္း ၁၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားမွ စတင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုေနသည္။
လူထုမွလည္း လမ္းေပၚတက္၍ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္တို႔ ယခင္ျပခဲ့ဖူး၊ေကာက္ခဲ့/ထိုးလိုက္ခဲ့ေသာလက္မွတ္တို႔ ဘယ္ဆီ၀ယ္ေရာက္ေနသည္မသိ။

တပ္မေတာ္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ဥပေဒေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ေျပာေနျပန္သည္။
တကယ္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဟုထင္ရလွ်င္ တရားေရးအဆံုးအျဖတ္ခံယူပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးရွိသည္။
အေျခခံဥပေဒခံုရံုးရွိေသာ္လည္း ထုိမွမတက္ၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?
အေမရိကားကဲ့သို႔မဟုတ္။ ခံုရံုး၏ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ၉ဦး ကို NLDပါတီ(သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦး)တို႔မွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ရကာ သက္တမ္းကန္႔သတ္ထားခ်က္လည္းရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရန္အထူးတလည္ လိုအပ္ေနပါသလား?

NLD ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၈% ခံုေနရာကို ယူထားသည္ျဖစ္ေပရာ အေမရိကား၏ ၂ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔ ၅၀% +/ – အနည္းငယ္ႏွင့္ကစားရေသာ က်ဥ္းၾကပ္ကဲ့သုိ႔မဟုတ္။
လူထုေပး ဆုလာဘ္ၾကီးကုိ ရထား ခုထိုင္ထားသည္ျဖစ္ပါ၏။ ဆႏၵရွိလွ်င္တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိမည့္ ဥပေဒမ်ားစြာကို ျပဳႏုိင္ျပင္ႏုိင္သည္။
အတုိက္အခံပါတီ၊ တုိင္းရင္းသား ပါတီ၊တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ဆႏၵမဲတျပားပင္မလိုပါ။
၅ႏွစ္သက္တမ္း၏ ၃ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေလျပီ။ တိုင္းျပည္ဘယ္ေနရာမွာနည္း။
သို႔ႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး တက္လာသည္ျဖစ္ေပရာ NLD ပါတီ၏ နည္းဗ်ဴဟာ ဘာလဲ ဘယ္လဲေျပာရန္သာရွိေတာ့သည္။
အခ်ိန္တို႔ ထပ္၍ကုန္ပါလိမ့္မည္။ လူအင္အားႏွင့္ လုပ္အားတို႔ သံုးရပါေလဦးမည္။
၂ႏွစ္သာက်န္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ရလဒ္ကို လိုခ်င္ပါသနည္း။ ေျခဥတကယ္ျပင္ေရးေလာ။ ၂၀၂၀ မဲရေရးေလာ။
ျပိဳင္ဖက္ကို အေသသတ္ရင္း မိမိကိုယ္၌ကိုလည္း မစေတးမိရန္ အေရးၾကီးေလသည္။ မႏိုင္သည္ကို မရင္းရာ။ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို မစမ္းသပ္ရာ။

တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္း၍တိုးတက္ေသာလမ္းကို အတူတကြမေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကေခ်။ အားျပိဳင္လွ်က္ရွိၾကကာ ဆိုခဲ့ျပီးအီစြတ္ပံုျပင္သေဘာအရ လက္စားေခ်ျခင္းဓေလ့၀င္ေနသည္မူ၍ တဖက္ကိုမ်ိဳးျဖဳတ္အျပီးသတ္ ရင္း ကိုယ္ပါသြားရမည့္အေျခအေနပင္ရွိသည္။
တိုင္းျပည္လည္းနာလွျပီ။ နာရင္းမွသည္ အတူတကြ ေသပြဲမ်ား၀င္ခ်င္ေနၾကသေလာ။ ေနာင္ဘ၀မွ ေကာင္းေသာတိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ၾကမည္ေလာ။

ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္ကို တစခန္းရပ္သင့္ျပီ။ မုန္းလြန္းးသည္မူ၍ ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ ေစာင္ေစာင္းငန္းၾကည့္မေနသင့္။ စီပြားေရး၊ ႏိိုင္ငံေရးတို႔တြင္ အလုပ္ကိစၥတို႔ကိုသက္တမ္းထား တကန္႔စီ၊ တစခန္းစီရပ္မွသာ တိုးတက္လမ္းေပၚေရာက္၍အလုပ္ပိုျဖစ္မည္။ေကစ့္ကို ဖြင့္၍မထားရာ။ ၁၉၈၈အေရးေတာ္ပံုကို အထူးပါ၀င္ပါတ္သက္ခဲ့သူတို႔ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ျခင္း ေက်ညာစာတမ္းထုတ္ကာ ေတာ္လွန္ေရးတခုကိုအဆံုးသတ္သင့္သည္။
သို႔မွသာ ေနာက္တခုသုိ႔ ေခါင္းေဆာင္သစ္ျဖင့္ အစြဲ၊ အစြန္းကင္းစြာႏွင့္ ဆက္လုပ္ခ်ီတက္ႏိုင္မည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ စစ္သားမ်ား စစ္တိုက္ရဲ/ေသရဲရန္ ရည္ရြယ္သည္မူ၍ ရွင္ဥကၠ႒ထံခ်ည္းကပ္ကာ ဘာသာေရးအရ တြန္းအားကိုေတာင္းခံဖူးသည္မွတ္ဖူးသည္။
သို႔အားျဖင့္ ရွင္ဥကၠ႒မွ ” ရဲေသာ္မေသ၊ေသေသာ္ငရဲမလား” ကိုဖန္တီးေပးခဲ့သည္ဟု ဖတ္ဖူးပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအတြက္ တိုးတက္မႈတို႔ရွိေစရန္ ဘာသာေရးအကူအညီလိုသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာ၀င္အမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ ရဟန္းသံဃာတို႔မွ ေျမြ/နက်ယ္ေကာင္ လက္စားေခ်စရိုက္ခြ်တ္ေပးၾကပါေလ။ သတ္ျခင္း/ေသျခင္း စာ/စကားေပ်ာက္ေအာင္ တရားျပပါေလ။

” ေပျဖစ္လွ်င္ခံ တရံမမႈ တူျဖစ္ထုေလာ့” ဟု သာတိုင္းလုပ္သည္မူ၍ ဗံုလံုတလွည့္ျဖစ္ေနလွ်င္ ငါးပ်ံအလွည့္လည္းလာ ပါဦးမည္။ လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနျခင္းမည္ပါသည္။ ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF