လူၾကဳံရသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အေအာင္ျမင္ဆုံး ပုံႏွိပ္စာေစာင္တအုပ္ဖတ္ရေလသည္။
ကြယ္လြန္ၿပီး ေရွးေခတ္စာ‌ေရးသူမ်ား၏စာမ်ားျပန္ပါသလို ေဆာင္းပါးသစ္မ်ား၏တဝက္ေက်ာ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၅၀ေက်ာ္သို႔ ညႊန္းျခင္းမ်ားလွသည္။ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ၁၉၃၀, ၁၉၅၀, ၁၉၆၀ စသျဖင့္ ေဘဘီဘုမ္မာတို႔၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္တို႔ကိုညႊန္းေနၾကသည္။ ဗုဒၶေခတ္ႏွင့္ ေရွးေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ထိသို႔ ပတ္သက္ကိုးကားေနသည္လည္းရွိသည္။
အထည္ႀကီးပ်က္ခဲ့သည္မူ၍ တိုင္းျပည္ေရႊထီးေဆာင္းသည္ထင္ၾကေသာေခတ္ကိုလြမ္းေမာတမ္းတေနပုံတည္း။
စာတို႔တြင္ “ေက်းရွစ္မ်ိဳး”ရွိသည္ဟူ၍လည္းပါသည္။ “ဆရာေကာင္းအဂၤါခုႏွစ္ပါး”လည္းဖတ္ရသည္။ “အပင္းစမ္းနည္း”ပင္ အပိုေတြ႕ေသး၏။ ဘ၀တသက္တာေလာက္အခ်ိန္သုံးမွ ေယဘုယ်ေလာက္သိနားလည္နိုင္ေသာေခတ္တို႔၏ အသိအတတ္ပညာတို႔ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ အထူးထားကိုးကားဖို႔လိုပါေသးသေလာ?
ထိုစာေစာင္တြင္ ဘာသာျပန္စာအခ်ိဳ႕လည္းပါ,ပါသည္။ အေတြးအေခၚႏွင့္မဆိုင္ နည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္သုေတသနတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါးတို႔သာျဖစ္သည္။

စာေပမွ ေခတ္၏ပုံရိပ္ စာဖတ္သူ/လႊမ္းမိုးနိုင္သူ တို႔အေျခအေန ဖမ္းမွန္းနိုင္သည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ ျမန္မာတို႔ ကြန္ဆာေဗးတစ္သမားမ်ား၍ ေရွးရိုးစြဲေနသည္ဟုဆိုမည္။ ေရွးရိုးစြဲဟူသည္ ေရွးအေတြးအေခၚ ဓေလ့၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ဘာသာေရးတို႔ကို ဖက္တြယ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တျပည္တည္ေထာင္ထားရာတြင္ လူ႔တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္လိုပါအပ္ပါသည္။ သို႔ပါျငား ကြန္ဆာခ်ည္းေဗးတစ္လြန္းေနလၽွင္ကား နိင္ငံေရးအလုပ္မျဖစ္ေပ။

“အစြန္း၏ဟိုမွာဖက္”
“ဧရာဝတီကိုကယ္တင္ၾက”တြင္တြင္ေအာ္လၽွက္မွ ျမစ္ႀကီးေကာလၽွက္ေသာင္ထြန္းလာေသာ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားအတြက္ ရြာခ်င္းလိုက္ လူသတ္ပြဲႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲရဲၾကေသးသည္။
ကေလးကိုေခြးက,ကိုက္ဆြဲသည္ျမင္လၽွက္မွ ေခြးဖက္ကနာ,လူျဖင့္ကာေပးေနၾကသည္။ ကမၻာအၾကာဆုံးျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡမ်ားအားျဖင့္ မုဆိုးမသား/သမီးထုတ္လၽွက္မွ သက္မျပည့္မ်ားကို လိင္ေစာ္ကားမႈမ်ား ျဖစ္လြန္းေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာေဟာလၽွက္မွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူပုန္ထမႈမ်ားလာသည္။ ျဗဟၼစိုရ္ ဆိုလၽွက္မွ ေမတၱာ၊က႐ုဏာ။မုဒိတာ၊ဥေပကၡာေပ်ာက္ေနသည္။ တရားေဟာစင္တက္ မတရားေျပာေနသည္။
အဘယ္သို႔ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားလႊမ္းမိုးကုန္ပါသနည္း။
အစြန္း‌ေရာက္ျခင္း၏တဖက္တြင္ဘာရွိသနည္း။ ‌အစြန္း၏ဟိုမွာဖက္ေရာက္ကုန္ၾကၿပီေလာ?

“တလြဲႀကီးဟုမွတ္ပါေလ”
ေကာသလမင္းအိပ္မက္ ၁၆ခ်က္တို႔ကိုညႊန္းကာ မွန္လွသည္/ေခတ္ကာလတိုက္ဆိုင္ျဖစ္ေနလြန္းသည္ခ်ည္းလည္းထင္ေနၾကေနေပသည္။ ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း ၁၉၅တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ခ်ည္းေရြးမွန္ေနသည္ပါလား?။ မထင္ပါလင့္။ “ဒန္႔ကၽြဲပင္ပုခက္လႊဲ”ေသာေခတ္မည္သည့္အခါမွ ေရာက္လာမည္မဟုတ္သလို လူသက္တမ္းက်ဆင္းဆုတ္ယုတ္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္လာေတာ့မည္မဟုတ္။ ေနာင္ရာစုႏွစ္တို႔တြင္ လူသည္ထြားက်ိဳင္းသန္မာကာ လူ႔သက္တမ္းရာေက်ာ္ခ်ည္းျဖစ္ေနပါမည္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာတန္းတြင္ ေန႔စဥ္/ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ထြန္းကားေနပါသည္။ ကမၻာစီးပြားေရး/ေငြေၾကး/ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔သည္လည္း ႏွစ္စဥ္အတက္ႀကီးသာေရွ႕ရႈ႔ေနပါသည္။ သို႔ႏွင့္ ေရွးစာ ဆုတ္ကပ္။ ယုတ္ျမတ္ေျပာေနသည္တို႔ကို တလြဲႀကီးဟုမွတ္ပါေလ။
ျမန္မာ၁၀သန္းေက်ာ္ နိုင္ငံျခားထြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရကား နိုင္ငံျခားဓေလ့အျပားျပား လူမ်ိဳးအျခားျခားဟူသည္လည္း အဆန္းမဟုတ္ေတာ့။ အခ်ိဳးအားျဖင့္ လူငါးေယာက္လၽွင္တေယာက္ ျပည္ပထြက္ဖူးေလာက္သည္ျဖစ္၍ ျမန္မာတိုင္း(တိုင္း)တြင္ ေဆြမ်ိဳးရင္းတဦး နိုင္ငံရပ္ျခား‌ေရာက္ဖူးသူခ်ည္းတည္း။ ျပည္တြင္းမွ ေရွးရိုးစြဲျပလြန္းေနလၽွင္ ထိုထိုသူတို႔၏ အတြင္းစိတ္တြင္း သိျခင္းႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ကာ လူမူေရးခၽြတ္ေခ်ာ္မူမ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ျခဳံသုံးသပ္ရပါေသာ္ ျမန္မာ့Baby Boomersတို႔ ေနာက္ကပ္ရက္မ်ိဳးဆက္ Gen X, Millennials ကိုေနရာမေပးသည့္အျပင္ ေရွးအေတြးအေခၚခ်ည္းသြတ္သြင္းေနသည့္ပုံဟန္ပါ။

“အအာအိအီအုအူေအအဲေအာ့ေအာ္အံအားၾသဥဣဤဧ”
ဂ်ပန္စာသည္ “အအုအုအဲေအာ”သာရွိေသာ္ျငား မူလအဂၤလိပ္အသံထြက္တို႔ကို ခတကန(KaTaKaNa)ႏွင့္ေရးသည္။
ျမန္မာစာတြင္ “အအာအိအီအုအူေအအဲေအာ့ေအာ္အံအား” စသျဖင့္ရွိပါသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ ျမန္မာစာႏွင့္လိုက္၍ေရးမရေသာအသံထြက္မရွိသေလာက္ပါေလ။
ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္အၿပီးေနထိုင္ေနသူခ်ည္း ေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္အလုပ္လုပ္ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားလည္း ေသာင္းခ်ီရာ ဂ်ပန္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တို႔ကို တိုက္ရိုက္သိရန္လြယ္ပါသည္။

ကမၻာတျခမ္းက အေမရိကားရွိ နယူးေယာက္။ခ်ီကာဂို။ ဆန္ဖရန္စစၥကို။ေလာ့စ္အိမ္ဂ်လိစ္တို႔တြင္ ျမန္မာျပည္ေမြး ျမန္မာစာ-စကားတတ္သူတို႔ အေျခခ်ေနၾကသည္။ တေထာင္တေသာင္းလည္းမဟုတ္ သိန္းခ်ီၾကေလၿပီ။ ေနကာလလည္း တႏွစ္ဆယ္ႏွစ္မဟုတ္ ရာစုႏွစ္၀က္က်ိဳးသူတင္မက ဒုတိယ/တတိယျမန္မာမ်ိဳးဆက္တိုင္သို႔ပင္ေရာက္ေနထိုင္ေနၾကေလၿပီ။
“ေလဖမ္းရမ္းအုပ္” “ပညာရွိအေတြးေျပးၾကည့္တာထက္မွန္”ေခတ္လည္းမဟုတ္။ အိုင္တီနည္းပညာအားျဖင့္ “၏သည္မေရြး” ဒစ္ဂ်စ္တလုံးမလြဲ မွတ္တမ္းတင္ သိနိုင္ျမင္နိုင္ေခတ္ႀကီးတည္း။
အိမ္နီးခ်င္း ခ်ိဳင္းနားတြင္လည္း ျမန္မာတို႔သန္းခ်ီသြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾက/ကုန္သြယ္‌ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနၾကသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ အေရွ႕/အေနာက္နိုင္ငံႀကီးတို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆ တကယ့္ဓေလ့ထုံးစံတို႔လည္း သိၾကၿပီ။
အေမရိကျပည္ေထာင္စုတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ေရးသား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ ဂဇက္သည္ပင္ (ဤအယ္ဒီတာ့သင္ပုန္းစေရးသည့္ )ဇူလိုင္ ၂၀၀၆ ထုတ္မွတြက္လၽွင္ ႏွစ္အားျဖင္ ၁၃ႏွစ္တြင္း သင္ပုန္းပုဒ္ေရေပါင္း ၁၂၈ပုဒ္ေရးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ရွိဖူးပါ၏ေလာ။ ေရွးကဘိလပ္ျပန္တို႔ ဘိလပ္တြင္/အေမရိကားတြင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ေနခဲ့ၾကပါသနည္း။ ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပတိုင္းျပည္တို႔တြင္ စာေစာင္စာအုပ္ထုတ္ျခင္းႏွစ္ေပါင္းမည္မၽွၾကာခဲ့ဖူးပါသနည္း။
ယွဥ္၍မရေသာ ေခတ္အေျခအေနပါ။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မန္ဟတ္တန္ရပ္ကြက္ပလက္ေဖါင္းတြင္ လူတေယာက္ခလုပ္တိုက္မိသည္ကို ကမၻာတဖက္ျခမ္းရန္ကုန္တၿမိဳ႕လုံးမွ ခ်က္ျခင္းစကၠန္႔ မျခား ျမင္နိုင္သိနိုင္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေခတ္ပါ။ နိုးထၾကည့္ၾကပါေလ။
ဆိုင္ရာေဒသတို႔၏ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာတို႔အေၾကာင္း ဘာသာျပန္ၾက စာေပျဖင့္ေရးသားၾကပါေလ။ ျမန္မာစာလုံးအသစ္တို႔လည္း ႏွိုင္းယွဥ္တီထြင္ပါ။ မနိုင္လၽွင္မူလအဂၤလိပ္စာအတိုင္းအသံထြက္ႏွင့္ေရးပါ။ ေရွးထုံးတို႔ေခတ္ႏွင့္ညႇိပါ/ပယ္ပါ။

“သန္းေခါင္ထက္ညမနက္”
ျမန္မာလက္ရွိနိုင္ငံေရးတြင္ လက္ရွိအာဏာရအစိုးNLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္သာ ရွိပါသည္။
လက္ရွိအာဏာရအစိုးရဘက္သည္ လစ္ဘရယ္ဟုထင္ေယာင္မွားနိုင္ေသာ္လည္း ပါတီႏွင့္ဦး‌ေဆာင္သူမ်ားအသက္အရြယ္/ဘ၀ေပးအေျခအေနအရ လစ္ဘရယ္သမားမ်ားဟုယူဆ၍မရနိုင္။ Capitalism ကိုသိနားလည္လၽွက္မွအယုံအၾကည္ရွိပုံမရ။ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ေငြရွင္မ်ားကိုလည္း ဦးစားမေပး။ ေက်ာင္းသား/အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖက္မွလည္းမရပ္တည္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုပါလၽွက္မွ ရပ္ကြက္/ၿမိဳ႕/ရြာ/ျပည္နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မဆိုထားလင့္ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးကိုမၽွ သိနားလည္ဟန္မရွိ။ အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္အစိုးရဟန္ခ်မေနတတ္။
တပ္မေတာ္မွာမူ မူလသေဘာအရ ထက္ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္ အမိန႔္နာခံမႈမွလာရျခင္းျဖစ္ရကား ကြန္ဆာေဗးတစ္တည္း။ ထိုစဥ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာေရးဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ပါ ဆရာ-တကာ ခ်ိပ္ဆက္ထားလိုက္ထားကား တင္းျပည့္ကြန္ဆာေဗးတစ္တြင္မွ လက္ယာသြားကပ္ေနသည္တမုံ႔။
လူထုအမ်ားစုအေျခအေနမွာ ငါႏွင့္က်ဳပ္ရန္ခ်ည္းျဖစ္ေန၍ “ကိုယ္ကက်ဳးကိုယ့္ဒူးေတာင္မယုံရ”သင္ၾကားခံ ေရွးရိုးစြဲမ်ားေသးတည္း။
သို႔ႏွင့္ စုျပဳံအုံလိုက္ႀကီး လက္ယာသြားနင္းေနရကား တန္ျပန္နိုင္သည္ ကြန္ျမဴနစ္/ဆိုရွယ္လစ္ကဲ့သို႔လက္၀ဲနိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္းမရွိ။ အတိတ္တေစၧေျခာက္ခံလၽွက္သားက်ကာ ထိုသူတို႔ကို ေနရာလည္းမေပး။ ျမန္မာနိုင္ငံေရးဒုကၡႏွင့္လွလွေတြ႕လၽွက္ေနသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေရးႏွင့္အေတြးအေခၚတို႔ ရပ္တည္ရမည့္ေျခအေနမွာရွင္းလွသည္။ လစ္ဘရယ္/ေမာ္ဒရိပ္ ဒီမိုကရက္တို႔တက္လာရန္ျဖစ္ပါသည္။
အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ ျမန္မာတို႔ေရွ႕ထြက္ၾကပါ။ ေဆာင္းပါး/စာ/႐ုပ္ရွင္/ဗီဒီယိုတို႔တြင္ လစ္ဘရယ္ႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္အယူအဆမ်ားမ်ားခ်ျပၾကပါ။ နည္းပညာ။သိပၸံႏွင့္လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈမ်ားလွမ္းမိုးပါေစ။
ဟိုဖက္အစြန္းႏွင္းျခင္းကို ညႇိထိန္းရန္ ဒီဖက္အစြန္းကတက္နင္းရေပမည္။ အခန႔္မသင့္လၽွင္ေတာ့ ခါးလည္မွက်ိဳးတတ္၏။ သို႔ေသာ္ သန္းေခါင္ထက္ညမနက္။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF