ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး-ေရ။မီး၊မင္း၊ခိုးသူ၊မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ
ျမန္မာ့ေရး႐ိုးစြဲလာ လူသား၏ ရန္သူအမ်ိဳးငါးပါးျဖစ္ပါသည္။ ဆိုထုံးမွာေရွးႏွစ္မည္မွ်ၾကာသည္ကားမသိ ျမန္မာ့ ေရး႐ိုးအမ်ားစုတို႔သည္ အိႏၵိယ၏ ဗုဒၶသာသနာကို မွီရကား ႏွစ္ေထာင္ခ်ီေနၿပီခန႔္မွန္းရ၏။ မိမိက/လူသားက ဘာမွျပန္တုံ႔ျပန္မလုပ္ႏိုင္။ မတားႏိုင္။ ျပဳသမွ်ႏုရမည္ ဘ၀ေရာက္ေစသည့္ လူသားအားအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးေစေသာ သက္ရွိ/သက္မဲ့သဘာ၀ကို ေခၚခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရွးထုံးကိုပယ္ ၂၁ရာစုႏွင့္ညႇိရာဝယ္ ငါးပါးက်န္သင့္မက်န္သင့္ ၾကည့္ပါအံ့။

“ေရ”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယခုႏွစ္မိုးတြင္းေရႀကီးေနျပန္သည္။
ေႏြတြင္ေရရွားခဲ့သည္လည္းျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ ေရႀကီး/ေရရွား ႏွစ္စဥ္တလွည့္စီျဖစ္ေနျခင္းတည္း။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဆင့္မွ ဦး‌ေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ ေျဖရွင္းေနပါေသာ္လည္း လက္ပူတိုက္ျခင္းသေဘာသာျဖစ္ေန၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းလည္းမရွိ။
“ကမာၻ႔ဥတုရာသီအစြန္းေရာက္သြားၿပီ”ျဖစ္ရကား ႏွစ္စဥ္စုနမိလႈိင္းမ်ားကဲ့သို႔ဆင့္ဆက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္အဆင့္မဆိုထားလင့္ လက္တေလာထ,ျဖစ္ေနသည္မ်ားကိုပင္ ႏိုင္ေအာင္မထိမ္းႏိုင္။
ပညာရွင္ခ်ိဳ႕ယြင္း/နည္းပါးေနသေလာ?။ ကမာၻတြင္ကား ေရႀကီး/ေရလွ်ံ။မိုးေခါင္ေရရွားအတြက္ ထိန္းေၾကာင္းစနစ္ေကာင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီ။ ေရစီမံခန႔္ခြဲမႈကို ဘြဲ႕လြန္ ပါရဂူအဆင့္ထိထားသင္ၾကားေပးေနႏိုင္ၾကၿပီ။ ေရႏွင့္လူသားဆက္ဆံအသုံးျပဳေနၾကသည္မွာ ႏွစ္ေထာင္-ေသာင္းခ်ီခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုက္လႈိင္းစုနမိလာမည္ဆိုဦး လူအေသအေပ်ာက္နည္းေအာင္ အခ်က္ေပးစနစ္တို႔ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ေရျဖင့္လူအသက္သိန္းခ်ီပ်က္စီးသည့္အမႈကား မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။

“မီး”
ယခုေႏြ ၾသဂုတ္လတြင္ေတာင္အေမရိကတိုက္၏အေမဇုံမိုးသစ္ေတာႀကီးတြင္ေတာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကြၽမ္းေနသည္။
သစ္ပင္ဟူသည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကိုစုတ္ယူၿပီး ေအာက္စီဂ်င္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ရကား ထိုအေမဇုံမိုးသစ္ေတာႀကီးကို ေျမကမာၻ၏ အဆုတ္ႀကီးအျဖစ္တင္စားၾကသည္။ ကမာၻ႔ေအာက္ဆီဂ်င္၏ ၂၀% ကိုထုတ္ေပးေနသည့္ေတာႀကီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔စက္မႈနိင္ငံႀကီးတို႔သည္ ႐ုပ္ကြၽင္းေလာင္စာတို႔ကို ေလာင္မီးခ်မီးရႈိ႕ပစ္ၿပီး စြမ္းအင္ထုတ္ယူသုံးေနရကား ထြက္လာေသာကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္မ်ားကိုယူ လူအတြက္လိုအပ္သည့္ ေအာက္စီဂ်င္ျပန္ထုတ္ေပးေသာ မိုးသစ္ေတာထုမီးေလာင္ျခင္းသည္ မိေအးႏွစ္ခါနာ။
ကမာၻပူေႏြးလာသည္ႏွင့္အမွ် ‌ေသြ႕ေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ဥေရာပ။ေျမာက္အေမရိက။အာဖရိကႏွင့္အာရွ။ၾသစေတးလွ်တိုက္ႀကီးတိုင္းတြင္ ေတာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ပါသည္။ ေရ၇၀၀၀၀လီတာ၀င္ဆန႔္သည့္ 747 Supertankerေလယာဥ္ႀကီးမ်ားသုံး၍ပင္ မိုးၿပိဳသလို ေရႀကဲခ်ႏိုင္ၿပီ။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔စြမ္းအားျဖင့္အႏိုင္ယူႏိုင္ခ်ည္းတည္း။

သစ္ပင္တို႔အားျပန္စိုက္ႏိုင္ပါသည္။ မၾကာမွီလမ်ားကအိႏၵိယ၌ သစ္ပင္ေပါင္း သန္း၂၂၀။ အီသီယိုးပီးယားမွ အပင္သန္းေပါင္း ၃၅၀စိုက္ခဲ့ၾကသည္။
မုတ္သုန္မိုးေကာင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ပင္သန္းေထာင္ခ်ီစိုက္ႏိုင္ပါသည္။ မိုး(ေရ)ကိုသုံးလွ်က္ မီးကိုအႏိုင္ယူႏိုင္သည္။
ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ျပတို႔၌ သာမန္အိမ္မီး။စက္႐ုံမီးကို ရပ္ကြက္ျပဳတ္မကူးစက္ေအာင္တန႔္ႏိုင္တားႏိုင္သည္။
မီးသိပၸံ Fire science တြင္ MS, Ph.D. အဆင့္ထိထားကာပညာသင္ၾကားေပးေနႏိုင္ပါၿပီ။ သုံးတတ္လွ်င္ေဆး မသုံးတတ္လွ်င္ေဘးႀကီးကားမဟုတ္ေတာ့။

“မင္း”
ထုံးတမ္းအရမႈ ကမာၻဦးကထဲက မဟာသမၼတမင္းအျဖစ္ ရွိလာသည္ဆိုၾက၏။
ေရွးပေဝဏသီကမူ မင္း ဟူသည္ႏွင့္ သက္ဦးဆံပိုင္။ လူထုအားေသဆိုေသရွင္ဆိုရွင္ ေစႏိုင္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုမွ ကမာၻယဥ္ေက်းမႈကို လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း ျပင္ယူလာၾကရကား မင္း၏အာဏာတို႔က်လာသည္။ လူအမ်ားေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းသူတို႔တက္လာသည္။ အစိုးရဟူ၍အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္။ လူထုက မဲစနစ္ႏွင့္တင္ေျမႇာက္ရသျဖင့္ သက္တမ္းလည္းရွိလာသည္။ သို႔ႏွင့္လူထုေရခ်ိန္အလိုက္မင္း အစိုးရတို႔လိုက္ေျပာင္းလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ပင္ လူထုတင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေနႏိုင္ၿပီမဟုတ္ေလာ။
ယခုဆယ္စုႏွစ္တို႔တြင္ ကမာၻရာသီအေျပာင္းၾကမ္းႀကီးေၾကာင့္ လူသားတို႔ရပ္တည္မႈတို႔ခက္ခဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ပြဲႏွင့္မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားဂယက္ျဖင့္ မဟာေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈႀကီးမ်ားျဖစ္လာရသည္။ ထိုေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈႀကီးမ်ားေနာက္ဝယ္ တိုးတက္ၿပီးႏိုင္ငံတို႔၏အဆင့္သင့္ခိုင္မာၿပီးေသာ စနစ္ႏိုင္ငံတို႔ အလုံးအရင္းအေျခခ်လာၾကရကာ မူလလူတို႔မွ ဆိုင္ရာတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္လိုလာၾကလို၍ ထိုထိုလူမ်ိဳးေရးထူးၾကည့္သူ အစိုးရတို႔ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ မင္းတို႔အာဏာသြက္သြက္ရလာသည္။

သမိုင္းတပါတ္လည္တတ္သလို အာဏာပါဝါတိုင္းလည္း လႈိင္းသေဘာလို အတက္အက်ရွိသည္။ တက္ၿပီးေနာက္က် က်ၿပီးေနာက္တက္သေဘာတည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးမ်ားအရွိန္တက္လာၿပီးထိပ္ေရာက္ၿပီး၍ အဆင္းလမ္းေရာက္က်ခ်ိန္ျပဳၿပီ။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရး/လူမ်ိဳးေရးအစြန္းနင္းမႈမ်ား က်လာေတာ့မည္တြက္ဆႏိုင္ပါသည္။ ဤေခတ္မင္း၏အာဏာမွာ လူအမ်ားစုမဲေပးသူလူထုအလိုေတာ္အတိုင္းသာတည္း။

“ခိုးသူ”
ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ သုံးပါးလုံးကို ခိုးျခင္းအမႈက ၿခဳံငုံသည္ျဖစ္၍ ခိုးျခင္း/ခိုးသူကို ရန္သူသတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုေခတ္တြင္ ခိုးသူတို႔ ဆိုင္ဘာႏွင့္ပုံရိပ္ေယာင္ေလာက၌လည္းက်င္လည္ေအာင္ျမင္ေနသည္။
လူမသိသူမသိ လာဘ္စားသည္မ်ား/အခြန္ေရွာင္မ်ားလည္းရွိရာ Panama Papers(April 3, 2016)မွ လွစ္ဟျပဆိုခ်က္တြင္ပင္ ကမာၻအႏွံ႔ဘဏ္အမႈဘဏ္အမႈ၂သိန္းေက်ာ္သည္?

အင္တာနက္တြင္လည္း Deep Web, Dark Web ျဖင့္ ေျမေအာက္ေလာကတို႔ရွိလာသည္။ ထိုထိုတို႔တြင္ မူးယစ္ေဆး။ ဘဏ္စာရင္းမွသည္ လူသတ္သမားအထိငွား၍ရသည္။
ဆိုင္ဘာေလာကတြင္ ဘီလီယံခ်ီေသာ ထြင္းေဖါက္ခိုးယူမႈမ်ား ပုဂၢလိကကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားလုယူေရာင္းစားခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ EQUIFAX၏သုံးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္တို႔ ခိုးယူခံရျခင္း(Sept 2017)သည္ပင္ အေမရိကျပည္တခုထဲ၌ လူေပါင္း၁၄၃သန္းတည္း။
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေဒတာမ်ားခိုးယူယုံမက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖိုင္မ်ားျပန္ေပးစြဲကာ ေငြညႇစ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္းျဖစ္လာသည္။ အစိုးရမ်ားပင္ Ransomware၏ဒဏ္ခံၾကရသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ၊ ခိုးသူသည္ လူသားထုရန္သူေတာ္အျဖစ္ကားမက်ေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါေလ၊ ဥပေဒလက္တံသည္ ဒိပ္ဝဘ္/အင္တာနက္အထိလည္းလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာရဲမ်ားကလည္းဆက္စပ္ကာ ထိမ္းေၾကာင္းဖမ္းဆီးႏိုင္ေလသည္။ အင္တာနက္ဖန္ဆင္းရွင္ အေမရိက၏ဥပေဒထိမ္းေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္း/‌ေအဂ်င္စီတို႔တြင္ ခိုးသူတို႔ထက္အၿမဲသာေသာ လူအင္အား/ပညာအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ Toolsတို႔သည္ရွိ၏။

“မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ”(အေမြခံသားသမီးဆိုး)
အျပန္အလွန္ရန္သူအျဖစ္ကို ‌ေရာက္ေစသျဖင့္သတ္မွတ္ထားခဲ့ဟန္ရွိသည္။
ပုဂၢလိက ဆိုင္ရာသာျဖစ္၍မမွ်တေသာ အျဖစ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ တဦးခ်င္းအတြက္တည္မွီေျပာင္းေနႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မိမိ၏စိတ္ပုတ္စိတ္ယုတ္သည္သာ ရန္သူဆိုရေပမည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဘာသာ‌ေရးမွလြန္၍ ဆိုင္ရာစိတ္ညစ္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ေသာ Counsellor, Therapist မ်ားစုံရွိၾကသည္။ ေငြေပး၍ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
စိတ္ေရာဂါဆရာ၀န္လည္း အဆင္သင့္ရွိပါ၏။ စိတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေဆးဝါးအစုံလည္းထြင္စပ္ေဖၚထုတ္ထားၾကၿပီ။ သင္၏စိတ္ညစ္ႏြမ္းေနမႈမ်ားကို ကုသႏိုင္ပါၿပီ

Asteroid ဥကၠာပ်ံႀကီး
ေရွးႏွစ္၆၆သန္းက ၆မိုင္အလ်ားရွိဥကၠာပ်ံ၀င္ေဆာင့္ျခင္းေၾကာင့္ကမာၻပ်က္မတတ္ျဖစ္ကာ သတၱဝါအမ်ားစုတို႔မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္။ ကမာၻေျမေပၚတြင္ႏွစ္၁၆၅သန္းေက်ာ္ရ်င္သန္ေနထိုင္ေနသည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာတို႔လည္း လုံး၀မ်ိဳးျပဳတ္ခဲ့သည္။ (လူသားမ်ိဳး(Homo sapiens)၏ ဤကမာၻေျမတြင္ သက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္မႈ ႏွစ္၂သိန္းႏွင့္ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါ)
စၾက၀ဌာမွလာေသာသဘာ၀ေဘးတည္း။ ယခုထိလူ႔စြမ္းအားျဖင့္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ကမာၻ႔ရန္သူေတာ္တည္း။ လစဥ္လိုလို ဥကၠာပ်ံႀကီးမ်ား ကမာၻေျမနားမွကပ္ပြတ္သီျဖတ္သြားေနပါသည္။ အခ်ိန္မေ႐ြးက်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနပါ။ ဥကၠာပ်ံတစင္းသည္ လူသားတမ်ိဳးလုံး ခ်က္ခ်င္းမ်ိဳးျဖဳတ္ႏိုင္သည္ေလာ?

A.I. Artificial Intelligence ဉာဏ္တုစက္႐ုပ္
စိတ္ကူးယဥ္ဇတ္တို႔ တကယ္ျဖစ္လာေနေပရာ နာမည္ႀကီးအမ်ားစုမွာ AI ျဖစ္သည္။
လူကိုေက်ာ္၍ နတ္သို႔စြမ္းမည္ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနသည္။ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္ ၂၀၃၀ေရာက္လွ်င္ လူတို႔၏အလုပ္အကိုင္ သန္း၂၀။(ကမာၻအလုပ္အကိုင္၏၈.၅%) ကို AI တို႔သုတ္ယူသြားမည္ ဆိုပါသည္။ ၂၀၃၅တြင္ ကမာၻအလုပ္အကိုင္၏ ၄၀% ဟုလည္းဆိုထားသည္။
လူသည္အလုပ္အကိုင္မရွိလွ်င္ ၀င္ေငြမရွိ။ ၀င္ေငြမရွိလွ်င္ ရပ္တည္မရျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေငြရွိသူမ်ားအတြက္မွာမူ ေအအိုင္အစြမ္းႏွင့္ လစာေပးရန္မလိုရကား အဆမ်ားစြာတိုး၍ခ်မ္းသာဖြယ္ရာသာရွိသည္။ လူတန္းစားကြားျခားမႈအစြန္းေရာက္သြားကာ သာမာန္လူတန္းစားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာတို႔ မိုးႏွင့္ေျမ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ/ေဒသမ်ားပင္ခြဲ၍ ကြဲ၍ ေနထိုင္ၾကရမည့္အေျခေရာက္သြားႏိုင္ပါမည္။ ေအအိုင္သည္ လူ႔ရန္သူပါေလာ?

Global Warming
ၿပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔စက္မႈေခတ္ေျပာင္းသည္ဟူ၍ ေရ‌ေႏြးေငြ႕(Industry 1.0)လွ်ပ္စစ္။အင္ဂ်င္ (Industry 2.0)တို႔တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ IC, Chip,ကြန္ျပဴတာ(Industry 3.0)ဆိုပါစို႔။ ထူးျခားသည္မွာ စြမ္းအင္အျဖစ္အသုံးျပဳလိုက္ၾကေသာ ေျမေအာက္မွ႐ုပ္ကြၽင္းေလာင္စာ ေရနံမ်ားသာပါ။ ႏွစ္ရာခ်ီမီးရႈိ႕ရင္း အင္ဂ်င္တို႔လည္ပါတ္ေစခဲ့သည္မွ လူသား၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းတို႔ တိုးတက္လာပါ၏။ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ခဲ့ပါ၏။ Quality of Life ျမင့္ခဲ့ပါ၏။ ႏွစ္၂၀၀ေက်ာ္ၾကာၿပီး ျပန္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ကမာၻႀကီးမွာ မီးခိုးေတြေဝလွ်က္ရွိေနေပသည္။ ေဆးမွီသည္ေလာမမွီသည္ေလာမသိ။ လူတို႔စြမ္းအားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္၁၀ႏွစ္မွ်က်န္ေသးသည္လည္းဆိုၾကသည္။ ျဖစ္လာေသာသဘာ၀ေဘးမ်ားကိုလည္း အံတုႏိုင္သးသည္။ သို႔ဆိုေသာ္ လူတို႔ထုတ္ေသာ မီးခိုး/ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ လူ႔ရန္သူေလာ?

Extremism
ဤကမာၻေျမဝယ္ မတူကြဲျပား/ခြဲျခားသည့္ဘာသာေရးေၾကာင့္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ႐ူးဆိတ္။ ဂ်ီဟတ္တို႔သည္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲေခၚသံမ်ားသာပါ။ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္ဘာသာေရးဟူသည္ သိမ္ေမြ႕လြန္းစြာ လူ႔ေလာကႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို တိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္လက္ထဲတြင္ကား လူေသေစ၏။ သိန္းခ်ီမက သန္းခ်ီမွ်ေသေစပါသည္။ မျမင္မသိဖူးသူလူအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြား႐ြံမုန္းၾကက ရန္လိုသုတ္သင္ေစႏိုင္ပါသည္။
လူသားတို႔၏ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားတို႔မွ မ်ိဳးတူ/မတူလူသားအသက္မည္မွ်ဇိ၀ိန္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သနည္း။ အႀကီးဆုံးစစ္ပြဲႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာေရးမွလြတ္ကင္းပါ၏ေလာ? အစြန္းေရာက္ ႏိုင္ငံေရး/ဘာသာေရးသည္ လူသားရန္သူပါေလာ?

ဤေျမကမာၻသည္ Hostis humani generis ကို ပင္လယ္ဓားျမ/ကြၽန္စနစ္ ဟူ၍သတမတ္တည္းမထား ေခတ္ႏွင့္ညႇိေျပာင္းျဖဳတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔အတြက္မူ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ႏွစ္လည္းေထာင္ခ်ီေနပါၿပီ။
လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ မသင့္ေလာ?

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာဟန္ ေခတ္မမွီေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးကို ျမန္မာတို႔ျပင္သင့္ၿပီ။ ေရ/မီးတို႔ကို တကၠသိုလ္ပညာရပ္အားျဖင့္သင္ၾကားေလ့လာ၍ ေစခိုင္းအႏိုင္ယူၾကပါ။ “မင္း”ကိုကမာၻ႔အသံနားေထာင္ညႇိကာ မဲေပးပါ။ျဖဳတ္ခ်ပါ။ခန႔္အပ္ပါ။ “ခိုးသူ”ကို ဉပေဒစိုးမိုးေသာအားျဖင့္ အႏိုင္ယူပါ။ “မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ” သည္သင့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သင္မခ်စ္လွ်င္ ဟိုကလည္းမုန္းပါမည္။ ခ်စ္ၾကပါ။
ဤသူကမူ ဥကၠာပ်ံ၊ေအအိုင္၊ေႏြးကမာၻႏွင့္အစြန္းေရာက္ကိုသာ ရန္သူမ်ိဳး၄ပါးအျဖစ္အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါေၾကာင္း။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF