“သမိုင္းဘီးၾကီးတပါတ္လည္”
အေမရိကား၏ ဘဏၰာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ သန္း၃သန္း ၃လဆပ္ႏွင့္ေငြေခ်းျပန္သည္။
ယခင္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဂရင္းစပန္းသည္လည္းေကာင္း ယခုစေတာ့ရွယ္ယာဘုရားတဆူ ေရာင္းဝယ္သူဝရမ့္ဘူေဖးဖ္သည္လည္းေကာင္း ေငြေခ်းျခင္းျဖင့္ အေမရိကားသည္ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ျဖစ္ကာ က်ဆုံးမြဲေတျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုထားၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္း ျပည္ေငြေၾကး ေဒၚလာကို ကိုယ္ကထုတ္ ျပန္ေခ်းသုံးေနျခင္းအတြက္ မြဲေတမႈသို႔သက္
ဆင္းရျခင္းရွိမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ထိုအခြင့္ထူးကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားကမရႏိုင္ပါတဲ့။
သို႔ဆိုသည္မွ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္အစိုးရသည္ ကိုဗစ္ကပ္ဆိုးကယ္ေငြ တို႔အျဖစ္ ပို၍ပို၍အေပးၾကမ္းလာသည္။ယခုလပင္ ေနာက္ထပ္၃ထရီလီယံ ထုတ္ေပးမည္
တင္ထားျပန္ၿပီ။ ယခင္လည္း ကိုဗစ္ကယ္ေငြ ၄ႀကိမ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။CARES Actအရ ၂.၂ထရီလီယံသုံးထားၿပီးၿပီ။ထိုမွ် မ်ားျပားလွေသာ ေငြမ်ားကို ထုတ္သုံးေနျခင္းအတြက္ ေဒၚလာေငြေၾကးေဖါင္းပြသြားႏိုင္သေလာ? မည္သူမွ ေသခ်ာမသိ။
ဒီမိုကရက္သမၼတေလာင္းအျဖစ္၀င္ၿပိဳင္ဖူးေသာ အန္ဒ႐ူးယန္းသည္ AI စက္႐ုပ္မ်ား မွအလုပ္လုပ္၍ လုပ္ခေငြ/အခြန္ေငြကို လူထုအားျပန္ေဝမွ်ေသာ UBI ျဖင့္ အေမရိကန္ တဦး/တလ ေဒၚလာ၁၀၀၀စီေပးရန္အဆိုျပဳဖူးသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ၊ အနာဂတ္ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ လုပ္အားေစ်းကြက္ လူေနမႈယဥ္ေက်းမႈ၏ ဆက္သြယ္မွုထုံးတမ္းသစ္ျဖစ္သြားႏိုင္ေကာင္းပါသည္။
ေငြေၾကးထရီလီယန္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေနျဖင့္ရွိေနျခင္းသာ။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ား လူသားမ်ားလက္ထဲေရာက္၍ သုံးစြဲလိုက္ၾက ပါမွ ေငြေၾကးျဖစ္ကာ လည္ပါတ္သြားေပမည္။ ကမာၻသုံးေငြေၾကး တရပ္ရွိရန္ အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားအားထုတ္ၾကည့္ေနၾကျငား အေမရိကေဒၚလာသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ေငြမာအရံ
ေငြလည္းျဖစ္ေနေသးပါသည္။
ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးကာလက အေမရိကားသည္ Marshall Plan ဖန္တီးကာ
ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဘီလီယံမ်ားစြာေငြထုတ္ေခ်းရင္း ေဒၚလာေငြႏွင့္အေမရိက စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါ၏။ ယခုလည္း ထိုလမ္းေၾကာင္းႀကီး ေနာက္တႀကိမ္ ပြင့္လ်က္သားရယ္ပါ။ တူရွုေလွ်ာက္သြားရမည္မွာ ဥေရာပေလာ။ အာရွေလာ ၂ခုစလံုးေပေလာ ေ႐ြးရန္သာ။
အေမရိကား၏ ႏိုင္ငံေရးသည္ကား ပါတီ၂ပါး အားၿပိဳင္ၾကမ္းကာ ရႈပ္ေထြးလြန္း
ေနသည္။ သမၼတထရမ့္၏ မူလေပၚလစီတို႔ကို ဒီမိုကရက္တို႔က သေဘာမတူမ်ား သည္မူ၍ အရာရာဆန႔္က်င္လွ်က္ေနေလ၏။အတူတကြ စည္း႐ုံးစြာ႐ုန္းလိုက္လွ်င္ အေမရိကားသစ္သည္ ကမာၻစူပါပါ၀ါ ဗားရွင္းႏွစ္သို႔ ေရာက္လုဆဲ ကာလရယ္ပါ။ ဤသည္ကို လာမည့္ ၂၀၂၀ ႏို၀င္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲကသာ လုံးဝဆုံးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကအနာဂတ္အတြက္ အေမရိကန္တို႔ ဆုံးျဖတ္ရန္ လက္ထဲကြက္တိက် အခ်ိန္ေကာင္းတည္း။
“ကိုဗစ္ေမႊ ကမာၻ႔အေျခအေန”
ခ်ိဳင္းနားသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ယခု SARS-CoV-2၏ ညီေနာင္ဗိုင္းရပ္စ္ SARS ႏွင့္ရင္ဆိုင္/ေျဖရွင္းအေတြ႕အႀကဳံေကာင္းစြာရွိသည္။ ဘာျဖစ္လာႏိုင္သည္၊ဘာလုပ္ရမည္လည္းသိဖူး ေအာင္ျမင္ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လွ်က္ ယခု Covid-19 ၀င္လာေသာအခါ အမွန္တရားကိုဖုံးကြယ္ရင္း WHO အထိပင္ျပဳစားစည္း႐ုံး ကမာၻသို႔သတင္းမွားေပးခဲ့သည္ဟု စြတ္စြဲရမည့္အေျခအေနပါ။ လက္ရွိအျဖစ္မ်ားကို စနစ္တက် အခ်ိန္ဆြဲခ်ၾကည့္လွ်င္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဖုံးကြယ္မႈ မ႐ိုးသားမႈတို႔ကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသိျမင္လိုက္ၾကရသည္။
ကိုဗစ္အေရးအခင္းႀကီးမွ ခ်ိဳင္းနား၏ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို လွစ္ျပလိုက္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခ်ိဳင္းနားသည္ ကမာၻေခါင္းေဆာင္စူပါပါ၀ါေနရာ ေရာက္ခ်ိန္မတန္ေသး။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကိုယ္တိုင္မထုတ္ႏိုင္ အာကာသယာဥ္လႊတ္ ေကာင္းကင္
ျပင္လႊမ္းမိုးျခင္းလည္းမျပဳႏိုင္ အႏုျမဴႏွင့္စစ္လက္နက္အင္အားလည္းမမ်ားပါေသး။
ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ေျမ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ပိုင္ေျမေဟာင္ေကာင္ကိုပင္ ၾသဇာရွိႏိုင္ေအာင္ မနည္းႀကီးလုပ္ရဦးမည့္ အေျခ။ခ်ိဳင္းနား၏အိမ္နီးခ်င္းခ်မ္းသာႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း
အေမရိကား၏မဟာမိတ္ျဖစ္ေနကာ အဆိုပါဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုရီးယား စကၤာပူႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္လည္း ပလဲပနံသင့္၍မေန။
ဥေရာပသည္ ယခုကိုဗစ္ကာလတြင္ အလြန္အထိနာသြားပုံေပၚသည္။ အီတလီ၊ယူေက ႏွင့္ျပင္သစ္သည္ အလူးအလဲမွနာလံထရန္ပင္မနည္းလုပ္ရဦးမည္တမုံ႔။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေရနံထြက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ရုရွားသည္လည္း အေျခအေနမေကာင္း။ ကမာၻ႔စြမ္းအင္သည္ ေရနံအေပၚတည္ထားမႈမွ သိသိသာသာ ၀င္႐ိုးေျပာင္းလာေပရာ ပဋိပကၡ၊ စစ္တို႔ႏွင့္၀န္ပိေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမာၻ႔ေရွ႕တန္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ကား ထြက္လာႏိုင္မည္မထင္။
ကမာၻအခင္းအက်င္းကို အၾကမ္းျမင္သာေန၏။ မည္သို႔ဆိုေစ အာရွ၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုထဲတြင္ ဥေရာပ၏လက္ရွိေနရာသို႔ ဖမ္းဆြဲလွမ္းတက္သြားႏိုင္သည့္လမ္းမွန္ေပၚမွာတည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ၂၀၂၀ ႏို၀င္ဘာတြင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးကား ျမင္သေလာက္ရႈပ္ေထြးမေန။ သို႔ေသာ္ယခုဦးေဆာင္ေနေသာ သက္ႀကီး ဘုမ္မာမ်ား၏
ေနရာကို နည္းပညာသစ္အခင္းအက်င္းနားလည္ပါသည့္ ေသြးသစ္လူ႐ြယ္မ်ား ႏွင့္အစား
ထိုး ေနာင္၅ႏွစ္ကိုဆက္ေမာင္းသြားႏိုင္ပါမွသာ ျမန္မာတို႔ေခတ္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“ကိုဗစ္ကလွစ္ျပေသာ Post WWC ကိုဗစ္လြန္ေခတ္ ကမာၻသို႔ ထုံးတမ္းသစ္”
၁၉၁၈ စပန္းနစ္ဖလူ။ ၁၉၃၉ ဒုကမာၻစစ္ႀကီးေခတ္လြန္ေနာက္ဝယ္ ကမာၻသူသား တို႔၏ အ၀တ္အစားလူေနမႈစ႐ိုက္မွသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အကုန္ေျပာင္းသြား ဖူးသည္။ ကမာၻတန္းအဆင့္ကပ္ေဘးဟူသည္ လူသားတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးလူမႈေရး ဓေလ့စ႐ိုက္အကုန္ အသစ္ျပန္ျပင္ဆြဲတတ္ေၾကာင္းပါ။
လူလူခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းကား နိတံ၍ ဖက္ဆြဲရင္အပ္ Hugျခင္းလည္း တခန္း
ရပ္ခဲ့ၿပီ။လူလူခ်င္းေဆြးေႏြးစည္းေ၀းျခင္းတို႔လည္း ဗီဒီယိုပုံရိပ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေနၿပီ။
၃ဖက္ျမင္ပုံရိပ္ေယာင္ Virtual reality (VR)မ်ားေခတ္အထိပင္ အလြယ္တကူ ေ႐ြ႕ယူၾကပါလိ့မ္မည္။
အင္တာနက္အတြက္ ေနာက္ႏွစ္တြင္အခ်ိန္ကိုက္ အီလြန္္မတ္စ္၏ SpaceX – Starlink
လည္းလာမည္။ လႊတ္တင္မည့္ၿဂိဳလ္တုအလုံးေပါင္း ၄၂၀၀၀ အစြမ္းႏွင့္ ေကာင္းကင္လွမ္း
ျမင္ႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔မည္သည့္ေနရာမွမဆို အင္တာနက္တက္သံုးႏိုင္ျခင္း‌ေရာက္မည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္လည္း လြန္စြာျမန္ႏႈန္းျမင့္သည္ 5G ခ်ိပ္ဆက္နည္းပညာလည္း အသင့္။
လူအမ်ားစုႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ၾကပ္တည္းေသာဘဝကို စြန႔္ကာ သဘာ၀ရွိ ေတာနယ္ဖက္သြားေနၾကမည္ေလာ?။
ယခုကိုဗစ္ေခတ္၌ ဝန္ထမ္းမ်ားအိမ္မွေန၍ လွမ္းအလုပ္လုပ္ေနျခင္းကို သင္တို႔အၿမဲလုပ္သြားၾကႏိုင္ပါသည္အထိပင္ Twitter CEO မွ ေျပာလာသည္ရွိေပရာ က်န္ကမာၻအႏွံ႔ လူသန္းခ်ီအလုပ္လုပ္ေနေသာ Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google (Alphabet), eBay, Alibaba, Tencent, Netflix တို႔လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုမိုဒယ္သည္ အစိုးရ၏ ႐ုံးအလုပ္အမ်ားစုႀကီးကိုလည္း သက္ေရာက္၍အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။
ေပၚလစီထုတ္ႏိုင္ငံ‌ေရးသမားမ်ားသည္လည္း ယခုကိုဗစ္ကာလတြင္ လူကိုယ္တိုင္ ထင္ရွားမလိုေသာအားျဖင့္ ၾကားနာမဲေပးဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ျပဳလိုက္ႏိုင္ၾကသည္။ လာမည့္ႏို၀င္ဘာတြင္ အေမရိကား၏အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ‌လုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေပရာ လူထုမဲေပးစနစ္ ႏွင့္မဲဆြယ္ပြဲမ်ား၏ မူလထုံးတမ္းတို႔အကုန္ ျပန္ေရးၾကပါလိ့မ္မည္။ ႐ုံးခန္း။ေစ်းဆိုင္။ ေရွာ့ပင္ေမာမ်ား ကဏၰေပ်ာက္လွ်က္ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ၾကရကာ စက္႐ုံမ်ားေနရာ စက္႐ုပ္မ်ားအစားထိုးလိုက္သျဖင့္ သာမန္အလုပ္သမားတန္းစားမ်ား ဘုံေပ်ာက္ေတာ့မည္ေလာ?။
ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္/႐ုံးတြင္ေနလွ်က္မွ 3D printer, CNC Machine ျဖင့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မည္။ ယခုေခတ္တြင္ပင္ ေသနတ္-လက္နက္မ်ိဳးကိုပင္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီမဟုတ္ပါလား။ ကိုဗစ္ေခတ္အေတြ႕အႀကဳံအရ လူသားသည္ ခရီးသြားရင္း ေရာက္ရာ ေနရာတြင္ ပိတ္မိသြားႏိုင္သလို အႏၲရာယ္ လည္းႀကဳံရႏိုင္ေပရာ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား ယႏၵယားႀကီး၏ အနာဂတ္မွာ ေဝဝါး သြားေပၿပီ။ လူတြင္ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မွု တို႔ဆံုးရံွုးကာ ဆိုင္ရာေဒသခံႏွင့္ အစိုးရ တို႔က အခ်က္အလက္ေဒတာ မ်ားႏွင့္ သိရွိအသံုးျပဳခံၾကရမည့္ေခတ္လည္းေရာက္ သြားဦးမည္။ သို႔ဆိုျငား သြားလိုလွ်င္ တျခားၿဂိဳလ္သို႔ပင္ သြားႏိုင္သည့္ ေခတ္ လည္း မေဝးေတာ့ပါၿပီ။ ၂၀၃၀တြင္ လူသား တို႔အဂၤါၿဂိဳလ္ေရာက္ အေျခခ်ႏိုင္‌ေအာင္
ျပင္ဆင္အသင့္ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။

Covid-19၏ ေကာင္းျခင္းအျခား တဖက္မွာ လူ႔ယဥ္ေက်းမွုကိုေရွ႕သို႔တဆင့္ ခုန္လွမ္းျခင္းျဖစ္ေစသည္။ လူတို႔သည္ AI, Drone, VR, 5G တို႔ျဖင့္ လုံး၀ကြဲျပား ျခားနားေသာ ေခတ္ႀကီးဆီ ျဗဳန္းကနဲ႔ ေရာက္သြားပါလိ့မ္မည္။ ႏိုင္ငံေရး က်န္းမာ ေရးေက်ာင္းပညာေရး မွသည္ အိမ္ေထာင္ ေရး လူ/မိသားစုမ်ားအထိထုံးတမ္း အသစ္ခ်ည္းမ်ားတည္း။ ကိုဗစ္အစြမ္း ျဖင့္ တံခါးမ်ားပြင့္ကုန္ပါၿပီ။ အခြင့္အလန္း မ်ားပြင့္ေနပါ၏။ စြမ္းသူတို႔ လွမ္းဆြတ္ယူၾကေစလို။ ။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF