မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ (၁၀)ႏွစ္သား ဂ်ပန္ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ ဘယ္လက္တစ္ဖက္ ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ သူသည္ ဆရာတစ္ဦးထံ ဂ်ဳဒိုပညာကို သင္ယူခဲ့သည္။ သူသည္ ၾကိဳးစားစြာ သင္ယူခဲ့ေသာ္လည္း သင္ယူကာလ (၆)လအတြင္း ဆရာသည္ သူ႔အား တိုက္ခိုက္နည္း တစ္နည္းသာ သင္ေပး ခဲ့ျပီး ထိုနည္းကိုသာ ထပ္သလဲလဲ ေလ့က်င့္ေစခဲ့သည္။ ဆရာကို ေနာက္တစ္နည္း ထပ္သင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာက သူ႔အတြက္ ဤတစ္နည္းႏွင့္ လံုေလာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ဆရာ၏ ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸါယ္ကို သူ နားမလည္ခဲ့ေသာ္လည္း မျပတ္ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ လအတန္ ငယ္ၾကာေသာအခါ ဆရာက သူ႔အား ျပိဳင္ပဲြ၀င္ေစခဲ့သည္။ ျပိဳင္ပဲြတြင္ ဆရာသင္ေပးသည့္ နည္းကိုသာ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကစားရင္း တစ္ဖက္လူအား အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပဲြ အဆင့္အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပိဳက္ဖက္မ်ား၏ အတိုက္အခိုက္ၾကားတြင္ သူအလူးအလွိမ့္ ခံရေသာ္လည္း ေနာက္ ဆံုးတြင္ ဆရာသင္ေပးသည့္ တိုက္ခိုက္နည္းျဖင့္ အႏိုင္ရ ဗိုလ္စဲြသြားခဲ့သည္။

အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ သူသည္ ဆရာအား နည္းတစ္နည္းျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းကို ေမးေလသည္။ ဆရာက “အေၾကာင္းရင္းက ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္… ဆရာသင္ေပးခဲ့တဲ့ နည္းက ဂ်ဳဒိုမွာ အခက္ဆံုးနည္း၊ ဒါကို မင္းမျပတ္ ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္…. ဒီနည္းကို အႏိုင္ရ တိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္လူမွာ နည္းလမ္း တစ္လမ္းပဲရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မင္းရဲ႕ ဘယ္လက္ကို သူအရ ဖမ္းဆဲြမိဖို႔ပဲ” သူ၏ အားနည္းခ်က္ ေနရာသည္ သူ၏ အားသာရာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

လူတိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအားနည္းခ်က္ ေနရာတြင္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထင္မွတ္မထားေသာ အင္အားမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္ေပးသည့္ အရာမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ဤကေလးငယ္ကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

About thura.ng2

Thura Naung Naung has written 33 post in this Website..