ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မတ္လ၂၇ရက္တြင္ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ Fiber To The Home အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈလုိင္းအား ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္ကိုးသိန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္း ခ်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းေပၚမွ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာ Fiber To The Home စနစ္ကို ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္ကိုးသိန္းျဖင့္၀ယ္ယူၿပီးပါက လစဥ္ေၾကးအေနျဖင့္ 512KBကိုက်ပ္သံုးေသာင္း၊ 1 MBကိုက်ပ္ငါးေသာင္း၊ 2MBကို က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတယ္လီ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ VoIP ဖုန္းစနစ္တြင္ ျပည္တြင္းေခၚဆိုခအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅က်ပ္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေခၚဆိုခမွာမူ ႐ိုး႐ိုးတယ္လီဖုန္းႀကိဳးလုိင္းမ်ားႏွင့္ တူညီေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းစနစ္ျဖင့္ VoIP ဖုန္းေခၚဆိုရာတြင္ ကုဒ္နံပါတ္မွာ (၀၁၁xxx)ျဖင့္စရမည္ဟု သိရသည္။ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္သည္ ADSL, Broadband စနစ္၊ WiMax စနစ္တို႔ထက္ မ်ားစြာအကုန္အက်သက္သာၿပီး VoIP တယ္လီဖုန္းလုိင္း၊ တီဗီလုိင္းႏွင့္၊ အင္တာနက္စနစ္သုံးမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမွာလည္း အျခားေသာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ စနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္သည္။ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါစနစ္ကုိ ျပင္ဦးလြင္တြင္ လုိင္းအေရအတြက္၅၀၀ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ၃၁ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ လုိင္းအေရအတြက္ ၅၀၀၀အထိ ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္မူ လတ္တေလာအခ်ိန္အတြင္း ခ်ထားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Source :7days News Journal

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..