မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရကူးျပိဳင္ပြဲမွာ လူသံုးေယာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါတယ္။ ပထမတေယာက္က လက္ေတြမရိွဘူး။ ဒုတိယတေယာက္က ေျခေထာက္ေတြမပါဘူး။ တတိယတေယာက္က ေခါင္းခ်ည္းဘဲပါတယ္၊ ကုိယ္လံုးမပါဘူး။ သူတို႔အားလံုး အသင့္ေနရာယူျပီးတ့ဲအခါ ဝီစီ မႈတ္ပါေတာ့တယ္။ “ဘြမ္း…” .ကနဲ အားလံုးေရကူးကန္ထဲ ေရာက္သြားတယ္… လက္မပါတ့ဲသူက ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုဘဲ ဦးေဆာင္ကူးခပ္ေနပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ေျခေထာက္မပါတ့ဲသူက ေနာက္ကကပ္လိုက္ေနတယ္။ အဲ…ကုိယ္ေရႊဦးေခါင္းကေတာ့ ‘ပလံု’ ဆိုျပီး ျမဳပ္သြားလိုက္တာ ကန္ေအာက္ေျခကုိ ထိေရာ… အသြားအျပန္ ၅ ေခါက္လဲ ကူးျပီးေရာ ေျခေထာက္မပါတ့ဲလူက ပထမေနရာကေန ပန္းဝင္ပါတယ္။ ေရကန္ေအာက္ေျခကေန ပူေပါင္းေလးေတြ ပလံုစီျပီးတက္လာေနတာကုိ အဲဒီအခ်ိန္အထိ သူေတြ႔ေနရဆဲဘဲ။ ဒါနဲ႔ ေရေအာက္ကုိ ငုပ္ျပီး ကုိေရႊဦးေခါင္းကုိကယ္တင္လိုက္ရတယ္။ ေရေပၚလဲေပၚလာေရာ…ကုိဦးေခါင္းချမာ ေခ်ာင္းေတြဆိုးျပီး သီးေနလိုက္တာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အသက္မရႈႏိုင္ဘူး။ စကားလဲ ေျပာႏိုင္ေရာ…ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ… … “နားရြက္နဲ႔ေရကူးႏိုင္ဖို႔ ငါေလ့က်င့္လာတာ သံုးႏွစ္တိတိၾကာတယ္၊ အားလံုး အိုေကလို႔ျပိဳင္ပြဲေလး ဝင္ျပိဳင္ပါတယ္..တာထြက္ဝီစီမႈတ္ခါနီး ဘယ္မေအေပးကမ်ား ငါ့ကုိ ေရကူးေခါင္းစြပ္ လာစြပ္လိုက္တယ္ မသိဘူး…ကြာ..ေတာက္”…တ့ဲ။ “ေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္” မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရကူးျပိဳင္ပြဲမွာ လူသံုးေယာက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါတယ္။ ပထမတေယာက္က လက္ေတြမရိွဘူး။ ဒုတိယတေယာက္က ေျခေထာက္ေတြမပါဘူး။ တတိယတေယာက္က ေခါင္းခ်ည္းဘဲပါတယ္၊ ကုိယ္လံုးမပါဘူး။ သူတို႔အားလံုး အသင့္ေနရာယူျပီးတ့ဲအခါ ဝီစီ မႈတ္ပါေတာ့တယ္။ “ဘြမ္း…” .ကနဲ အားလံုးေရကူးကန္ထဲ ေရာက္သြားတယ္… လက္မပါတ့ဲသူက ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုဘဲ ဦးေဆာင္ကူးခပ္ေနပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ေျခေထာက္မပါတ့ဲသူက ေနာက္ကကပ္လိုက္ေနတယ္။ အဲ…ကုိယ္ေရႊဦးေခါင္းကေတာ့ ‘ပလံု’ ဆိုျပီး ျမဳပ္သြားလိုက္တာ ကန္ေအာက္ေျခကုိ ထိေရာ… အသြားအျပန္ ၅ ေခါက္လဲ ကူးျပီးေရာ ေျခေထာက္မပါတ့ဲလူက ပထမေနရာကေန ပန္းဝင္ပါတယ္။ ေရကန္ေအာက္ေျခကေန ပူေပါင္းေလးေတြ ပလံုစီျပီးတက္လာေနတာကုိ အဲဒီအခ်ိန္အထိ သူေတြ႔ေနရဆဲဘဲ။ ဒါနဲ႔ ေရေအာက္ကုိ ငုပ္ျပီး ကုိေရႊဦးေခါင္းကုိကယ္တင္လိုက္ရတယ္။ ေရေပၚလဲေပၚလာေရာ…ကုိဦးေခါင္းချမာ ေခ်ာင္းေတြဆိုးျပီး သီးေနလိုက္တာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အသက္မရႈႏိုင္ဘူး။ စကားလဲ ေျပာႏိုင္ေရာ…ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ… … “နားရြက္နဲ႔ေရကူးႏိုင္ဖို႔ ငါေလ့က်င့္လာတာ သံုးႏွစ္တိတိၾကာတယ္၊ အားလံုး အိုေကလို႔ျပိဳင္ပြဲေလး ဝင္ျပိဳင္ပါတယ္..တာထြက္ဝီစီမႈတ္ခါနီး ဘယ္မေအေပးကမ်ား ငါ့ကုိ ေရကူးေခါင္းစြပ္ လာစြပ္လိုက္တယ္ မသိဘူး…ကြာ..ေတာက္”…တ့ဲ။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer