ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အ၀င္အထြက္ရွိသည့္ ကြန္တိန္နာအေရအတြက္မွာ သိန္းဂဏန္းမွ်သာရွိေၾကာင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။
ယင္းပမာဏမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ ငံျဖစ္ေသာ စင္ကာပူဆိပ္ကမ္းသို႔ ႏွစ္စဥ္အ၀င္အထြက္ရွိသည့္ ကြန္တိန္နာ အလံုးေရမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက နည္းလြန္းေနသည့္အျပင္ အမွန္တကယ္ အလုပ္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္းႀကီးမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္အ၀င္အထြက္ရွိေသာ ကြန္တိန္နာပမာဏပင္လွ်င္ သိန္းခ်ီရွိေၾကာင္း Shipping Business ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာ သူဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းကေျပာပါသည္။
“ဒီမွာ သေဘၤာအပိုင္ရွိလို႔ပဲျဖစ္ ေစ၊ ကြန္တိန္နာ အပိုင္ရွိလို႔ပဲျဖစ္ေစ ကုန္သြယ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ Shipping Line တစ္ခုအေနနဲ႔ တစ္ပတ္ကိုမွ ကြန္တိန္နာအလံုးေရ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးေလာက္ပဲ ကုန္သြယ္မႈရွိၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈက႑အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္းေနေသးေပမယ့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္း အခန္းက႑ကိုသာ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရင္ ကုန္သြယ္မႈလည္း အလိုလိုျမင့္တက္လာမွာပါ ” ဟု လန္ဒန္ရွိ School of Logistics and Supply Chain Management) ၏ တရား၀င္ကုိယ္စားလွယ္ ICS (Institute of Chartered Shippers) မွ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၀င္းက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ Maersk အမည္ရွိေသာ သေဘၤာလိုင္းသည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း သေဘၤာလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကြန္တိန္နာအလံုး အေရအတြက္အားလံုး၏ ၄၀ မွ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယင္းသေဘၤာလိုင္းပိုင္ ကြန္တိန္နာမ်ားျဖစ္ၾကရာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္အ၀င္အထြက္ရွိၾကသည္။
“ႏုိင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္းကုန္ သြယ္ၾကတဲ့အခါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုတဲ့ က႑ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းျမစ္ကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ စင္ကာပူကို ကြန္တိန္ နာနဲ႔ေရာက္လာတဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပစၥည္းေတြကုိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ သူ႔ ႏိုင္ငံက သံုးတယ္။ က်န္တဲ့ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို တျခားႏုိင္ငံေတြ ျပန္လည္ပို႔ေပးႏုိင္ေအာင္ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကြန္တိန္နာ၀န္ေဆာင္မႈသူ႔ႏုိင္ငံ ကလုပ္တယ္။ တကယ္ေတာ့စင္ကာ ပူက ဘာသယံဇာတရင္းျမစ္မွမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုပါ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဆိုအမ်ားႀကီးလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ေတြရွိေနပါတယ္ “ဟု ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ၏ Shipping Management ဘာသာရပ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူတစ္ဦး က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံ၌ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရး ယခုထက္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ဆိုပါက ယင္းမွရရွိလာမည့္ ဆိပ္ကမ္း၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာမ်ား၀င္ေရာက္လာမည့္အတြက္ ယင္းေဒသတစ္၀ိုက္ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာမည့္အျပင္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူငယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာလည္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး က သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ ဆိပ္ကမ္းအသီးသီး သုိ႔ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားထဲရွိ Cargos အမ်ားစုမွာ ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ အေနအထားမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႏိုင္ငံတြင္း၌သာ ျပဳလုပ္ျခင္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသို႔  သေဘၤာေရာက္ရွိမႈ ပမာဏသည္ ရာဂဏန္းအဆင့္သာရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။

forword: mail

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..