ေရးျမိဳ႕နယ္ႏွင္႕ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္မွ လူအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား
ဆန္႕က်င္မႈဆႏၵျပႀကေႀကာင္းယေန႕သိရသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ တစုံတရာေႏွာက္ယုက္မႈ
မရွိေသးေသာ္လည္း ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားကလုံျခဳံေ၇းအရတိမ္းေရွာင္ေနႀကေႀကာင္းသိရသည္။
မေန႕က ႀကာအင္းဆိပ္တြင္လူအင္အား ၇၀၀ခန္႕ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ခဲ႕ေႀကာင္းလည္းသိရသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.