ျပည္သူ႔ထံသို႔အေရာက္လာမည္ “ ေခါင္းစဥ္တတ္ထားတာေလးကိုေတာ့ ျမန္မာ့အေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံအေရးကိုအေလးထားသူတိုင္းအထူးျပဳ

စိတ္၀င္စားမွာပါ။ကၽြန္ေတာ့ကိုေတာ့ႏိုင္ငံေရးေတြပဲတင္ျပေနတယ္လို႔ေတာ့ ထင္ေနမွာပါပဲ။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵက

ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ပါ။ရုပ္ရွင္ထဲေတြမွာလည္း လာလာေနပါတယ္။မဲတစ္မဲဟာဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိလည္းဆိုတာကို

ေတြ႔ရမွာပါ။ထားပါေလ…….ကၽြန္ေတာ္အခုတင္ျပမွာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေရာက္ရွိႏိုင္ေသးတဲ့

ပါတီတခုအေၾကာင္းပါ။က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္မေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ပါ။

” ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ပါတီ ” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပါတီမွာဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္……..

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ( ဦးရဲထြန္း ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

[မရမ္းကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္း၊ဗဟန္း၊ဒဂံု၊ပန္းဘဲတန္း၊ေက်ာက္တံတား]

  • ပညာအရည္အခ်င္း – သိပၸံဘြဲ႕(သခၤ်ာ) DMA (Part II)
  • လူမ်ိဳး / ဘာသာ      – ဗမာလူမ်ိဳး ၊ ဗုဒၶဘာသာ
  • ေနရပ္လိပ္စာ           – တိုက္ (F) ၊ အခန္း (၃၀၁) ၊ ပုလဲကြန္ဒို ၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဦးရဲထြန္း၏တာ၀န္နဲ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္………………

ဦးရဲထြန္းဟာ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ တြင္သိပၸံဘြဲ႔(သခၤ်ာ)ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။၁၉၈၈-၉၀ခုႏွစ္ မ်ားအတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုပါတီတြင္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိေစရန္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား

ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ စသည့္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္၊ဦးႏိုင္ခင္ေမာင္၊ႏိုင္ေငြသိန္း စသည့္

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ဦးတီပီ၀မ္း စသည့္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ႏွင့္လည္းႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။၁၉၉၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ ၈ရက္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္ ၊ “တကၠသိုလ္ စိန္ရတုသဘင္၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား” ကိုက်င္းပရန္ဦးေဆာင္စီးစဥ္ခဲ့ၿပီး

တားဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီးစဥ္က်င္းပခဲ့ၿပီး “၂၁ဦး ေၾကညာခ်က္” ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၁၉၉၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္

၈ ရက္ေန႔တြင္ (တကသ) အေနျဖင့္ “ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေၾကညာခ်က္” ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္

ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၁၃ ႏွစ္)ခ်မွတ္ခံရသည္။အင္းစိန္ေထာင္တြင္ (၁) ႏွစ္ ႏွင့္ သရက္ေထာင္တြင္ (၈)ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။

ေထာင္မွလြတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာက္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး

ပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ပုလဲကြန္ဒို၊တိုက္(F)၊အခန္း(၃၀၁) တြင္ေနထိုင္လွ်က္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ၊

လူအခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းကို ပိုမိုျမင့္မားလာေစၿပီး “ႏိုင္ငံသား အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေ၇းအခန္း က႑တစ္ရပ္” ပီျပင္စြာ

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ မနားမေနဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ( ဦးသန္းဦး ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

[မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္]

  • ပညာအရည္အခ်င္း – ၀ိဇၨာဘြဲ႕(ျမန္မာစာ)
  • လူမ်ိဳး / ဘာသာ      – ဗမာလူမ်ိဳး ၊ ဗုဒၶဘာသာ
  • ေနရပ္လိပ္စာ           – အမွတ္(၈၄၃/ခ) ၊ (၂)လမ္း ၊ (၁)ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဦးသန္းဦး၏ တာ၀န္ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္…………….

၁၉၈၈ခုႏွစ္ တြင္အင္းမေဒသလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။၁၉၉၀ခုႏွစ္ တြင္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ဦးေအးလြင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသက္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ေက်ာင္းသားအေရးကိစၥမ်ားဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)ကိုဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး

ရွစ္ေလးလံုးေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိတ္ရတုသဘင္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢျမက္ခင္းျပင္တြက္ (တကသ) မွ (၅-၁၂-၁၉၉၅)

ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ ေခၚယူသတိေပး၊ထိန္းသိမ္း တားျမစ္ျခင္းခံရသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးေအာင္ေရႊ၊ဦးတင္ဦး၊ဦးၾကည္ေမာင္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးခြန္ထြန္ဦး။တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး

မ်ားႏွင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးအားထုတ္ခဲ့သည္။တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္

အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ဗိုလ္ရန္ႏိုင္တို႔ ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည ္။၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ (တကသ)၏ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေၾကညာခ်က္

ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေထာင္(၁၃ ႏွစ္) ခ်မွတ္ခံရသည္။

၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လႊတ္လာၿပီး ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၊

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနား ၊ ဂ်ပန္သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ဥေရာပသမဂၢတို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။အေမရိကန္လက္ေထာက္

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္စဥ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ပါတီတြင္ ဒုတိယဥကၠဌတာ၀န္ယူၿပီး ျပည္သူေရွ႕မွေနကာ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိရန္

အတြက္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိသည္။

စာစဥ္ေဆာင္ပုဒ္ – ( ခြပ္ေဒါင္းကို မဲေပးၾကစို႔ )

ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ ။ ။တိုက္(F)၊အခန္း(၃၀၁)၊ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယံ၊ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔။

စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ (ကင္းလြတ္ခြင့္အမွတ္) – ( ၿမဲ-၀၄၉၇၆ ) ေအာင္သုခပံုႏိွပ္တိုက္


ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ။ ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား တင္ျပ၊ေဖာ္ျပရန္ Connection အခက္အခဲျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္

နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား၏လက္ထဲတြင္လည္း လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ား ေရာက္ေနေလာက္ပါၿပီ။

လည္းေကာင္းလက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားပါရွိသည္။

About mG

M & has written 28 post in this Website..

I am very interesting this website program.

   Send article as PDF