ေတာ္လွန္ေရးသမား

အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ လူထုတိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မိျပီး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ ဟန္ခ်က္ညီ လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ လူအမ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေလ့ရွိပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ အာဏာရွင္စနစ္ ယႏၱရားေတြက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အလႊာအသီးသီး၊ က႑အသီးသီးမွာ ထိုးေဖာက္ေနရာယူထားတဲ့ အေျခအေန (သို႕မဟုတ္) အာဏာရွင္သတင္းေပးေတြက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ တကၠသိုလ္၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြထဲအထိ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတဲ့ အေျခအေန (သို႕မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႕ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႕အညီ ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ယူထားသူေတြ ရန္သူ႕လက္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္ေတြနဲ႕ ကြင္းဆက္ျပတ္သြားျပီး ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းကို မေပးႏိုင္တာေတြလဲ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တခါတရံက်ေတာ့လဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္လိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြက သူ႕နယ္အလိုက္၊ သူ႕ေက်ာင္းအလိုက္၊ သူ႕အစုအလိုက္ စုစည္းမိေနၾကျပီး ဘယ္လိုအဖြဲ႕၊ ဘယ္လိုလူေတြနဲ႕ စတင္ဆက္သြယ္ရမလဲဆိုတာ ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေနတာေတြလဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္မယ့္သူေတြအေနနဲ႕ ေျမေပၚမွာ ရပ္တည္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို မလိုအပ္တဲ့ ထိစပ္မွဳလဲ မလုပ္လိုတဲ့အတြက္ အေျခအေနနဲ႕ အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္စားေနသူေတြလဲ ရွိတတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕တက္ၾကြသူေတြက အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းထဲက လူေတြကို လိုက္လံ ဆက္သြယ္ျပီး ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေတာ္လွန္ေရး စမလဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမွာ ဘယ္သူနဲ႕ ဆက္သြယ္ရမလဲလို႕ ေမးလာတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ဘက္မွာကလဲ လံုျခံဳေရးစည္းမ်ဥ္း၊ ေျမေအာက္ယူဂ်ီစည္းကမ္းေတြ ရွိေနေလေတာ့ ေျဖဆိုလို႕ မရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြလဲ ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနေတြ ၾကံဳတဲ့အခါ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလို႕၊ ဘယ္သူကမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မေပးလို႕၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕မွ အဆက္အသြယ္မရလို႕ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ အေျခအေနကို ေစာင့္ေနရတယ္လို႕ အခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (စစ္တပ္မွ ျပည္သူ႕အာဏာကို သိမ္းယူထားေသာစနစ္)နဲ႕ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ (အာဏာရွင္ ေနာက္ျမီးဆြဲမ်ားအား ေမြးျမဴ၍ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ကာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ ၾကိဳးပမ္းထားေသာ စနစ္) ေတြကို ေတာ္လွန္တဲ့အခါမွာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မွ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႕ ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မိမွ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ေတာ္လွန္ေရးသမား တေယာက္ ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေရးၾကီးတာက အေတြးအေခၚနဲ႕ ခံယူခ်က္ပါပဲ။

အေတြးအေခၚႏွင့္ ခံယူခ်က္

ပထမဦးဆံုး သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္ေမးလိုက္ပါ။ ျမန္မာျပည္ၾကီး စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြ ေႏွာင့္ေႏွး ပ်က္စီးေနရတယ္ဆိုတာကို သင္ျမင္ပါသလား။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြကို ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္သမိုင္းက သင့္ပုခံုးေပၚ တင္ေပးထားတဲ့ တာ၀န္တရပ္ကို သင္ ထမ္းေဆာင္လိုပါသလား။ ဒီတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမား တေယာက္အေနနဲ႕ သင္ ခံယူလိုပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေတာ္လွန္ေရးကို အားေပးေထာက္ခံသူ တေယာက္အေနနဲ႕ သင္ခံယူလိုပါသလား။

သင့္မွာ ဒီခံယူခ်က္ ရွိေနျပီဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြ ရွိလာပါျပီ။

လမ္းစဥ္

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္နဲ႕ လူထုတိုက္ပြဲ လမ္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ ဒီလမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္ကို ကိုင္စြဲရာမွာလဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကြဲျပားမွဳေလးေတြ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးမွဳကို လူအခ်ိဳ႕က ေတာခိုတာလို႕ ယူဆပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ေတာခိုတာ တခုတည္းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ထမွဳပါပဲ။ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ မတရားမွဳေတြဟာ ဥပေဒျဖစ္လာတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွဳဟာ သမိုင္းေပးတာ၀န္တရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မတရားတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို ပုန္ကန္တဲ့ သူပုန္ဆိုတာက ဒီလို ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားပါပဲ။

သူပုန္ထျပီး အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္တဲ့အခါ guerilla force လို႕ေခၚတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု၊ auxiliary လို႕ေခၚတဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးနဲ႕ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ အင္အားစုနဲ႕ underground ဆိုတဲ့ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳ အင္အားစုေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြက ေက်းလက္ေဒသနဲ႕ ျမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ အာဏာရွင္ လက္ကိုင္ဒုတ္ ေၾကးစားစစ္တပ္ေတြ၊ ေၾကးစား ရဲေတြ၊ ေၾကးစားအာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ျဖစ္၊ အေျခခံေဒသ ကာကြယ္ေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါတယ္။ auxiliary အင္အားစုေတြက ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပအမာခံေတြအေနနဲ႕ ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါး၊ ေငြေၾကး၊ ခိုလွံဳရာေနရာ စတာေတြကို ပံ့ပိုးေပးၾကပါတယ္။ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားသူေတြက လူထုစည္းရံုးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး၊ ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္ရွားေရး၊ အေျခခံေဒသေဖာ္ေဆာင္ေရးေတြကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။

လူထုတိုက္ပြဲလမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲျပီး အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္တဲ့အခါ လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ ေဒါက္တိုင္စည္းရံုးေရးႏွင့္ ျဖိဳခ်ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအန္တုမွဳအဖြဲ႕ငယ္မ်ား လိုအပ္ပါတယ္။ လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ေတြကေတာ့ ပိုစတာကပ္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္း ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ လူထုရဲ႕ တိုက္ပြဲေရခ်ိန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကေန လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျမိဳ႕အႏွံ႕၊ နယ္အႏွံ႕ အျမန္ဆံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေရး၊ လူထုတိုက္ပြဲကို ဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြဲေရး တာ၀န္ေတြအထိ က်ယ္ျပန္႔လွပါတယ္။ စည္းရံုးလွံဳေဆာ္ေရးအဖြဲ႕ငယ္ေတြကေတာ့ ရပ္ရြာလူထုထဲကို ထိုးေဖာက္စည္းရံုးျပီး လူထုနဲ႕ တသားတည္းရွိေနေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္သူ႕ေဒါက္တိုင္ စည္းရံုးေရး၊ ျဖိဳခ်ေရး အဖြဲ႕ငယ္ေတြကေတာ့ ရန္သူ႕ေဒါက္တိုင္အဖြဲ႕ေတြကို စိမ့္၀င္ျပီးသပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဲေရး၊ ရန္သူ႕လူမ်ားကို ျပည္သူ႕ဘက္ပါလာေစရန္ စည္းရံုးေရး၊ ရပ္ရြာတြင္းမွာ ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို အမာခံ၊ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္၊ သာကူး စသျဖင့္ ခြဲျခားမွတ္တမ္းတင္ထားေရးကေန လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ရန္သူ႕ေဒါက္တိုင္ အမာခံမ်ားကို လက္ဦးမွဳၾကိဳတင္ရယူျပီး ႏွိမ္နင္းေရး၊ ရန္သူ႕ေနရာမ်ားအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းျခင္း တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလမ္းစဥ္ေတြနဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြထဲမွာ သင္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာေဒသ၊ သင့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ေရခ်ိန္၊ သင့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရ သင္ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္သလဲ။ ဘယ္လိုအလုပ္ေတြက သင္နဲ႕ ကိုက္ညီသလဲ။

သင္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ

သင္ဟာ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္ျဖစ္ေနရင္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္လို႕ရတယ္။ သင္ဟာ ဆရာ၀န္တေယာက္ျဖစ္ေနရင္ ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပ အမာခံ အေနနဲ႕ ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါး၊ ခိုလွံဳရာေနရာ ေထာက္ပံ့ကူညီလို႕ရတယ္။ သင္ဟာ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုး ေစ်းသည္ျဖစ္ေနရင္ ေစ်းေရာင္းရင္း ႏိုင္ငံေရးသတင္း ျဖန္႕ျဖဴးလို႕ရတယ္။ သင္ဟာ ဆိုက္ကားဆရာ၊ တကၠစီဆရာ ျဖစ္ေနရင္ ခံယူခ်က္တူတဲ့ လူေတြကို အေျခအေနအရ စည္းရံုးလို႕ရတယ္။ ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ ေျခလွမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလို႕ရတယ္။ ရန္သူ႕သတင္းကို စုေဆာင္းလို႕ရတယ္။

သင္ဟာ အလုပ္သမားၾကီးဆိုရင္ အလုပ္သမား သမဂၢေတြ ဖြဲ႕ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းလို႕ရတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆြဲဆန္႕ အသက္၀င္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေအာင္၊ ပ်က္စီးခၽြတ္ယြင္းေအာင္ လုပ္လို႕ရတယ္။ သင္ဟာ လယ္သမားၾကီးဆိုရင္လဲ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢေတြ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလို႕ရတယ္။ သင္ဟာ ေက်ာင္းသားတေယာက္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြ အၾကားမွာ စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္လို႕ရတယ္။ သင္ဟာ ၀န္ထမ္း တေယာက္ျဖစ္ေနရင္ အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႕ မီဒီယာေတြဆီ သတင္းပို႕ေပးလို႕ ရတယ္။ သင္ဟာ ျပည့္တန္ဆာတေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္လဲ သင့္ကို ဒီလိုဘ၀ကို ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႕လိုက္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕ စစ္ကၽြန္ေတြဆီက သတင္းေတြ ေမးျမန္းစံုစမ္းလို႕ရတယ္။ တတ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႕ လက္စားေခ်လို႕ ရတယ္။ သင္ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တေယာက္ျဖစ္ေနရင္လဲ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးတဲ့ အစိုးရကို ျမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္လို႕ရတယ္။

သင္ဟာ အာဏာရွင္ယႏၱရား ေဒါက္တိုင္ေတြထဲမွာ မလႊဲသာလို႕ ေရာက္ေနခဲ့ရင္လဲ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားသိလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ ေဒါက္တိုင္အတြင္းမွ လူအမ်ားကို စည္းရံုးျခင္း၊ ျဖိဳခြဲျခင္းေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္။ သင္ဟာ တပ္မေတာ္သားတေယာက္ ျဖစ္ေနရင္လဲ တပ္တြင္းယူဂ်ီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြ လုပ္လို႕ရတယ္။ အာဏာရွင္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြရဲ႕ အနီးမွာ ရွိခဲ့ရင္ အခြင့္သာတဲ့အခါ ေခ်မွဳန္းပစ္လို႕ရတယ္။

သင္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေရာက္ေနခဲ့ရင္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး၊ ဘ႑ာေငြစုေဆာင္းေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး စည္းရံုးလွံဳေဆာ္ေရးေတြ လုပ္လို႕ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ေန သူေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ မဟုတ္လို႕ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ လူတိုင္းကိုယ္စီ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကို ယူႏိုင္ၾကရင္ ႏိုင္ငံတကာက ေတာ္လွန္ေရးေထာက္ခံသူ တေသာင္းဟာ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရးအင္အား တသိန္းကို ဖန္တီးႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ပေရာက္ေနလို႕ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါ။ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊ ကိုယ္နဲ႕ ခံယူခ်က္တူသူမ်ားကို ရွာေဖြျပီး သတင္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိေရး လွံဳ႕ေဆာ္စာမ်ား ေရးသားျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ ခံယူခ်က္တူသူမ်ားမွ တဆင့္ ေျမေအာက္လွဳပ္ရွား အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႕ေ၀ေရး၊ ေလ့လာေရးတို႕အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လိုအပ္မယ့္ စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ၊ ပိုစတာေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္မိန္႕ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြက ဒီလို ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ ၾကိဳးပမ္းၾကမယ္ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ အလြန္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို အသံဖိုင္အျဖစ္ အသံသြင္းျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေျမေအာက္အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတာေတြကို အခ်ိန္ယူျပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုပါတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီလိုေထာက္ကူပစၥည္းေတြ သင့္မွာ မရွိရင္လဲ သင္လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတယ္။ ေဆးေရာင္စံုနဲ႕ လွပေနတဲ့ ပိုစတာပံုေလး သင့္လက္ထဲမွာ မရွိေပမယ့္ ကတ္ထူျပားေဟာင္းတခုေပၚမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ၾက ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ေရးခ်ျပီး သင့္ေလ်ာ္ရာမွာ ကပ္လိုက္ရင္လဲ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ တိုက္ပြဲေခၚသံပဲ ျဖစ္တယ္။ မီးေသြးခဲတခဲနဲ႕ အုတ္နံရံမွာ ေရးခ်လိုက္တဲ့ အာဏာရွင္လက္ကိုင္ဒုတ္မ်ားကို ေခ်မွဳန္းၾက ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာလဲ သင့္ရဲ႕ တိုက္ပြဲေခၚသံပဲျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ တိုက္ပြဲ၀င္အလံ တလက္ မရွိေနေပမယ့္ အာဏာရွင္အလံတလက္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္လဲ သင္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္မွာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မရွိေပမယ့္လဲ သင္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ တပ္သားတေယာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။

ေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရး

ဗံုးေတြ၊ ေသနတ္ေတြနဲ႕ စစ္ေျမျပင္မွာ တိုက္ပြဲ၀င္မွ ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္တာ မဟုတ္။ လူအမ်ားၾကားမွာ ေနထိုင္ရင္း ရန္သူကို ေျပာက္က်ားစစ္နဲ႕ အမွည့္ေျခြ ေျခြျခင္း၊ ရန္သူ႕ေဒါက္တိုင္မ်ား ေၾကာက္စိတ္နဲ႕ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းေတြဟာလဲ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဘယ္ေန႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အင္အားအလံုးအရင္းနဲ႕ ျပန္စမလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ ေမးစရာ မလိုသလုိ၊ ဘာနဲ႕ တိုက္ပြဲ၀င္မွာလဲဆိုတာလဲ သိပ္ေတြးစရာ မလိုအပ္ပါ။

အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး တိုက္ပြဲပရိယာယ္ ရွိဖို႕သာ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀တရားက ေပးထားတဲ့ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ လက္နက္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဘိုးဘြားတို႕ ေပးခဲ့တဲ့ ဘိုးဘြားအေမြ တုတ္၊ ဓားေတြ၊ ကိုယ္ခံပညာေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ေသနတ္နဲ႕ ရန္သူကို ဘယ္လို ရင္ဆိုင္မလဲလို႕ ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ ရန္သူအမ်ားၾကီးကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရန္ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေျပာက္က်ားေတာ္လွန္ေရးမွာ လက္ဦးမွဳရယူႏိုင္ျခင္းကသာ အဓိကက်ပါတယ္။ ရန္သူ႕ေဒါက္တိုင္တိုင္းမွာ ေသနတ္ရွိတာ မဟုတ္ပါ။ အခြင့္အေရးရရင္ လက္မေႏွးဖို႕က အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ။

နိဂံုး

အခုဆိုရင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္ခဲ့ရတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားတို႕ဟာ စစ္အုပ္စုၾကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ စစ္ကၽြန္ဘ၀မွာ လူလံုးမလွပဲ ဘ၀ဆံုးရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႕ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုတပ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေခတ္စနစ္ရဲ႕ အေျခအေနက ေတာင္းဆိုေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးေတာ္ပံုၾကီးက သင့္ကို ၾကိဳဆိုေနပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ျဖစ္ဖို႕အတြက္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ ေနာက္ခံ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႕အၾကံဳ၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးခင္မင္မွဳ၊ မိဘေဆြမ်ိဳးအဆက္အသြယ္ စတာေတြ ဘာမွ မလိုပါဘူး။ သင့္ရင္ထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚနဲ႕ ခံယူခ်က္ ရွိေနျပီဆိုရင္ သင္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေရး အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ အေရးေတာ္ပံုတပ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး စုစည္း၍

အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ၾကစို႕။

မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္

ေတာ္လွန္ေရးသမားဘ၀ကို

ခံယူၾကစို႕။

လူထုတိုက္ပြဲႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

လမ္းစဥ္မ်ားကို ကိုင္စြဲ၍

အမိျမန္မာျပည္ရဲ႕

အနာဂတ္ ေရႊတေခတ္ကို

ေတာ္လွန္ေရးသမား

ေသြးစက္မ်ားျဖင့္

တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕။

ခင္မမမ်ိဳး (၄၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀)

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF