(25)ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ေရႊဂုံတိုင္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕သုိ႔ နအဖ၏ အာေဘာ္မ်ားကုိ အထူးေရးသားေပးေနေသာ (ငါးမင္းေဆြ) ဆိုသူ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၄င္း (ငါးမင္းေဆြ) ေရးသားခဲ့ေသာ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအား ဖယ္ရွားေပးေစလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီရုံးေရွ႕သုိ႔ လာေရာက္ရန္အတြက္ ဖုန္းဆက္ေခၚဆုိခဲ့သူမွာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ နအဖေဖာ္လံဖား ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမင္းေဆြသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားထိုင္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္မွ ဖုန္းျဖင့္ (အကုိလာလုိ႔ရၿပီ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ) ဟု ေျပာ၍ လွမ္းေခၚလုိက္ရာ ငါးမင္းေဆြေရာက္လာၿပီး ၄င္း၏ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ား တေပြ႕တပိုက္ႏွင့္ စတင္ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပပါေတာ့သည္။

ငါးမင္းေဆြမွ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ားကုိ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕အား လုိက္လံေ၀ငွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ထုိမိတၱဴေဆာင္းပါးကုိ ေတာင္းရာ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွဆိုရင္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းစုံအား ဆက္လက္စုံစမ္းရာ ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တြင္ ေဒၚစုၾကည္ဟု သုံးႏႈံးထားသည္ကုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားက မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွလည္း မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။အဲ့ဒီေနာက္ ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ရုံးအဖြဲ႔မႈး ဦး၀င္းထိန္မွ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ဦး၀င္းထိန္မွ ေဒၚစုၾကည္ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈံးအား ေျပာင္းလဲေရးသားရန္၊ ၄င္းတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အား ယင္းကဲ့သုိ႔ ေခၚဆိုျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ နအဖစစ္အစုိးရအႀကိဳက္ေရးသားေနေသာသူႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အား ေပးမေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းထိန္မွ ၄င္းေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ နအဖေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မေကာင္းေၾကာင္းမ်ား လုပ္ႀကံေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြတို႔ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းေနၾကသည္ကုိ ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္အဖြဲ႕သားမ်ားမွ ဗီဒီယုိႏွင့္ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္မွ စတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဂ်ာနယ္မ်ား အပိတ္ခံရအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းကုိ လာေရာက္မွတ္တမ္းယူေသာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႕သားမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္လာေရာက္ သတင္းယူေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

အေၾကာင္းအရင္းကုိ စုံစမ္းၾကည့္ရာ သူရဦးေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) မွ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းယူျခင္း၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္း လုပ္ရမည္ သို ့ေသာ္ အေႏွာင့္အယွက္မေပးရဟု ညႊန္ၾကားေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္သတင္းယူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ႕သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္တို႔အဖြဲ႔အား ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းသတင္းမ်ား ယူခိုင္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျမတ္ခိုင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ေနေသာ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံကုိ ႀကီးမားစြာ မ်က္ႏွာဖုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္ ၉ ေစာင္တြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားေျပာဆိုစရာျဖစ္မည္ဆိုသျဖင့္ ၄င္း၏ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ကုိ ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရသည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့ပါသည္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေရးသားေသာ (ဘာလဲဟဲ့ လူ႕ငရဲ) စာအုပ္ပါ ေထာင္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ တန္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ျမတ္ခိုင္အား ၄င္း၏ဂ်ာနယ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ေထာင္မ်ားမွာ လြန္စြာေကာင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေစတနာရွိမႈေၾကာင့္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာေနရေၾကာင္း ေရးသားခိုင္းမွဳကုိ အလြန္အကၽြံ ကူညီေရးသားေပးခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဆုိးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ငါးမင္းေဆြတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာသူမ်ားအား သတိႀကီးမားစြာႏွင့္ ေရွာင္ရွားၾကပါလုိ႔ အသိ ေပးတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

(ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး)။

ကုိနစ္ေနမန္းဆီမွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ ။

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..

   Send article as PDF