ယ ခု ႏွစ္ ေဆာင္း ကာ လ သည္ ယ ခင္ ႏွစ္ မ်ား ႏွင္. မ တူ အ ေအး ဓာတ္ ပို မို လြန္ ကဲ ၿခင္း ေၾကာင္. ႏွာ ေစး တာ ၊ ႏွာ ေခါင္း ပိတ္ တာ ၊ ဖ်ား နာ တာ တို. ၿဖစ္ တတ္ တဲ. အ ၿပင္ ေရာ ဂါ အ ခံ ရွိ ေသာ လူ ၾကီး မ်ာ း မ ႀကာ ခ ဏ ဖ်ား နာ ေန ၾက ပါ တယ္ ။ အ ဘယ္ ေႀကာင္. ဆို ေသာ္ ကၽြန္ ေတာ္ ကိုယ္ ေတြ. ၾကဳံ ခဲ. လို. မွ် ေ၀ လို ခ်င္ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။ အ ေၾကာင္း က ေတာ. အိမ္ နား က အ ဘြာ း ရဲ. မ ထင္ မွတ္ ပဲ အ သက္ ေပး ခဲ. ရ လို. ပါ ။ အ ဘြား ဆို ေပ မဲ. အ သက္ က ၆၀ ေက်ာ္ သာ ရွိ ပါ ေသး တယ္ ။ ေသြး တိုး ၊ ႏွလုးံ ၊ ဆီခ်ဳိ ေရာ ဂါ က ေတာ. အ စုံ ရွိ တယ္ ဗ်ာ ။ တစ္ ေန. မ နက္ မွာ ဆြမ္း မ ေလာင္း ခင္ ၇ နာရီ ေလာက္ မွာ ေရ ကို မ ဆင္ မ ေၿခ ခ်ဳိး ၿပီး ဆြမ္း ဆင္း ေလာင္း ပါ တယ္ ။ ဆြမ္း လည္း ေလာင္း ၿပီး ေရာ တစ္ ခါ တည္း ပစ္ လဲ သြား ပါ တယ္ ။ ဒါ နဲ. ေဆး ရုံ တင္ ေတာ. ဦး ေႏွက္ ေသြး ေႀကာ ပ်က္ သြား ၿပီး ေလ လည္း ဖ်က္ သြား ပါ တယ္ ။ လုးံ ၀ ကို သ တိ မ ရ ေတာ. ဘဲ ေဆး ရုံ မွာ လည္း သိပ္ မ ေန ခဲ. ရ ပါ ဘူး တစ္ ပတ္ ၿပည္. တဲ. ေန. မွာ ပဲ ေသ ဆုးံ ခဲ. ပါ တယ္ ။ ဒါ ေႀကာင္. အ ခ်န္ မ ေတာ္ ေရ ခ်ဳိး တတ္ ေသာ လူ ၾကီး မ်ား ကို ဂ ရု စိုက္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္ ။

About The Reds

Steven Torres has written 14 post in this Website..

I want to be great writer .

   Send article as PDF