The RedsDecember 31, 20101min1311
ရန် ကုန် မြို. လမ်း မ များ ကို နာ မည် ယူ ပြီး လမ်း ခမ်း ပေး နေ ပါ တယ် ဆို တဲ. ကြံ့ ဖွတ် ရဲ. လမ်း ခင်း တဲ. စီ မံ ကိန်း က ပြီး တော. မှာ ပါ .. ( လမ်း ခင်း တာ က နာ မည် ခံ ပါ လမ်း ခင်း ဘို. အ လှူ ငွေ က တော. ပြည် သူ ရှိ က […]


The RedsDecember 31, 20101min20610
မ ကြာ ခင်  အ ချိန် အ တွင်း မှာ ပဲ နှစ် သစ် ကို ရောက် ရှိ  တော. မှာ ပါ … နှစ် သစ် ရောက် ပြီး ဆို တာ နဲ. မြန် မာ နိုင် ငံ က လူ ငယ် တွေ လူ လတ် ပိုင်း တွေ အ ပြိုင် ကဲ ကြ တော. မှာ ပါ … ကဲ ပြီး ရင် တော. ကွဲ ကြ တော. မယ်  ကွဲ ပြီး […]


The RedsDecember 28, 20101min2117
ကျွန် တော် တစ် ရက် က DVB နား ထောင် ဖြစ် ခဲ. ပါ တယ် ။ အဲ မှာ နား ထောင် ခဲ. ရ တာ တော. ပြီး ခဲ. တဲ. ရွေး ကောက် ပွဲ တုန်း က အ ဆက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ က တော. မဲ ထည်. ပြီး ပြန် လာ တဲ. လူ ငယ် တစ် ယောက် ကို ကြံ့ ဖွတ် အ ဖွဲ. ဝင် […]


The RedsDecember 28, 20101min2119
ယ ခု နှစ် ဆောင်း ကာ လ သည် ယ ခင် နှစ် များ နှင်. မ တူ အ အေး ဓာတ် ပို မို လွန် ကဲ ခြင်း ကြောင်. နှာ စေး တာ ၊ နှာ ခေါင်း ပိတ် တာ ၊ ဖျား နာ တာ တို. ဖြစ် တတ် တဲ. အ ပြင် ရော ဂါ အ ခံ ရှိ သော လူ ကြီး မျာ း မ ကြာ ခ ဏ […]


The RedsDecember 25, 20101min1532
ကျွန် တော်. တ ခါ တ ခါ တွေး မိ ပါ တယ် .. ကျွန် တော်. တို. ရဲ. မ ကောင်း ဆိုး ဝါး တွေ ရဲ. လုပ် ရပ် က ဟာ သ မှား ဖြစ် နေ မ လား လို. …ဒီ ဇင် ဘာ ၂၁ ရက် က ဖြစ် ခဲ. တဲ. သွေး လှူ ဒါန်း တဲ. အ ဖြစ်  မှာ ပေါ. ဗျာ ( မနာ လို တာ လား […]


The RedsDecember 24, 20101min22611
လွန် ခဲ. တဲ. ၃ ရက် လောက်  .. ဒီ ဇင် ဘာ ၂၁ ရက် နေ. က ပေါ့ ဗျာ .. NLD လူ ငယ် များ မွန် မြတ် လှ တဲ. သွေး အ လှူ ပြု လုပ် ခဲ. ကြ ပါ တယ် ..ဒါ တော. လူ တိုင်း သိ ကြ မယ် လို ထင် ပါ တယ် ။ အဲ ဒါ ကို မ နာ လို ဖြစ် တာ လား […]


The RedsDecember 20, 20101min23714
အ မေ စု ကို မ ကူညီ နိုင် ကြ သူ များ စိတ် မ ညစ် ကြ ပါ နဲ. … အ ခု သင် ကူ ညီ နိုင် တော. မှာ ပါ .. ဒါ လေး တွေ လုပ် လိုက် ရင် ကူ ညီ ပြီး သား ဖြစ် မှာ ပါ ။ ပထမ ဆုးံ အနေ နဲ. က တော. သင် နေ တိုင်း သွား လာ နေ တဲ. ပါရမီ […]


The RedsNovember 15, 20101min1160
အ မေ ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ဒီ အ ပတ် ရဲ. photo of the week မှာ ရွေး ချယ် လိုက် ပါ တယ် …… ကျန်း မာ ပါ စေ အ မေ ။


The RedsNovember 14, 20101min1473
ရွေးကောက်ပွဲ ပြီး တာ တစ်ပတ်ပြည်.ခဲ.ပါပြီ။ ဘာ တွေထူး ခဲ.ပါလည်း … ထူး ခဲ.ပါသည်။ အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မသမာ မှုများ ရှိခဲ. သည် ။ ဒါက လည်း အားလုးံ အသိ ဖြစ်သည်။ ထူး ခဲ. သည် က ရွေးကောက် ပွဲ တွင် မဲ ပေး သူ သည် ၅၀% မျှသာ ရှိ ခဲ. သည် … ထို သို. ဖြစ်ရခြင်း  မှာ အမေ စု ၏ စကား ကြောင်. ဟု ထင် သည် ။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင် […]


The RedsNovember 12, 20101min1797
အ ခု ရက် ပိုင်း တွင် ဓာတ် ဆီ ဆိုင် များ တစ် ရက် ၃ ဂါ လန် သာ ရောင်း ချ ပေး တော. ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ် ။ အဲလို ဖြစ် ခြင်း ကြောင်. ကား များ တစ် စီ တစ် တန်း ကြီး ဖြစ် ရျ ် ဆိုင် နား ပတ် အ ခု ရက် ပိုင်း တွင် ဓာတ် ဆီ ဆိုင် များ တစ် ရက် ၃ ဂါ […]


The RedsNovember 11, 20101min31118
အ မေ စု ယ နေ. နံနက် ၁ဝ နာရီ အ ချန် တွင် လွတ် မြောက် ခဲ. ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ်။ အ ထက် ပါ သတင်း များ မှာ မှား ယွင်း ခဲ. ပါ သ ဖြင်. တောင်း ပန် အပ် ပါ သည်။ အမှန် မှာ ၁၃ . ၁၁ .၂၀၁ဝ ညနေ ၅း၁၅ အချိန် တွင် လွတ် မြောက် ခဲ. ပါ သည် ။


The RedsOctober 22, 20101min1293
ယခု ဂီရိ ဆိုသောမုန်းတိုင်းကို ကြား ကြမည်ဟုထင်သည် … ကျွန် တော်. အထင်တော.ဒီမုန်းတိုင်းသည် လည်း အစိုးရ ကို ဆန်.ကျင်သည်ဟုထင်သည် ။ အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် ..၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ကိုမှတ်မိ ကြအုးံမည် ဟု ထင်သည် ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် တုးံ က လဲ ဆန်ဒ ခံ ယူ ပွဲ မ လုပ် ခင် နာဂစ် ဝင် ခဲ. သည် ။ အဲတုးံကလဲ ဆန်ဒ ခံယူပွဲ ဇွတ် အ တင်း လုပ် ခဲ. သည်။ ယခု ရွေးကောက်ပွဲ ကို လည်း ဇွတ် လုပ်အုးံမည် ထင် […]


The RedsOctober 8, 20101min870
ကွန်ပျုတာအသုးံပြုသူတိုင်းသတိပြုရန် (၁)  ကွန်ပျုတာကြည်. သူတိုင်း သည် မျက်စိ ညောင်းညာခြင်း၊မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊မျက်စိနီခြင်း၊ မျက်ရည်ပူကျခြင်း ရှိပါက မျက်မှန်တပ်ဆင်ဖို. လိုမလို စစ်ဆေးပါ။ (၂)  မျက်မှန်တပ်ဆင်ရန် လိုသူများမျက်မှန်တပ် ရျ ်သာ ကွန်ပျုတာကို အသုးံပြုကြပါ။ ( အသက် ၄ဝ ကျော်သူတိုင်းစာကြည်. မျက်မှန် အသုးံပြုပါ။အသက် ၃၈-၄ဝ အောက်လူများ အဝေးမျက်မှန် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ၊ အဝေးမျက်မှန်ပါဝါမရှိ ပါက တပ်ဆင်ရန်မလို ) (၃)  ကွန်ပျုတာ အသုးံပြုသူ တိုင်းကွန်ပျုတာ ကို ဆက်တိုက်အသုးံမပြုဘဲ နာရီဝက်ကြည်.ပြီးတိုင်း မျက်စိကို နှစ်မိနစ်ခန်. ခေတ်တ ပိတ်ရျ ်နားပါ။ ကလေးများကိုလည်း ကွန်ပျုတာ ဂိမ်းကစားပြီးတိုင်း ပြေးလွှားကစားစေပါ။ (၄)  အသက်အရွယ်ကြီး ရျ ်ကွန်ပျုတာသုးံရသူတိုင်းမျက်စိပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ပါကမျက်ရည်ခန်းခြောက်ခြင်း […]