မြဲေနတယ္ဆုိလုိ႔ ခ်မ္းသာဘုိ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာစာေပကလာတဲ့
စီးပြါးေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ေလးေတြ ေျပာျပရအုံးမယ္။

ေလာကီေရးထဲမွာပါတဲ့ ဗုဒၶစာေပကလာတဲ့ ဒီစီးပြါးေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြဟာ
ဟုိး လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ
ေဟာၾကားထားတာေတြျဖစ္ေတာ့ အခုေခတ္လုိ ဘဏ္စနစ္ေတြ ဘာေတြ ညာေတြ
မရွိေသးတဲ့တဲ့အတြက္ ဒီေခတ္ရဲ႕ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းေတြေတာ့ ဘယ္ပါမလဲ။
အခ်ိန္အခါနဲ႔ ေနရာေဒသအလုိက္ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့ရတာပါ။

တကယ္ေတာ့
စီးပြါးေရးသမားေတြအတြက္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့
စီးပြါးေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ စီးပြါးေရးလုပ္ေနတယ္ဆုိရင္
အဆင္ေျပေနဆဲပါဘဲ။

ႀကီးပြါးခ်င္လုိ႔ စီးပြါးရွာေနသူအတြက္ နံပါတ္ (၁) လုိက္နာရမဲ့ အခ်က္က
ဥ႒ာနသမၸဒါ – ၀ီရိယရွိဘုိ႔၊ မပ်င္းဘုိ႔။
ဒါကုိ ဘုရားရွင္ေဟာတာ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါ သူ႔ေဒသမွာ
အလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ ပ်င္းတဲ့သူေတြ မ်ားေနလုိ႔ ေနမွာ။
တခ်ဳ႔ိက အလုပ္သာ မလုပ္ခ်င္တာ၊ ခ်မ္းသာခ်င္တာက လြန္ေရာ။

ဗုဒၶဘာသာစာေပထဲမွာ
အႏု႒ဟံ အ၀ါယာမံ၊ သုခံ ယၾတာဓိ ဂစၦတိ။
သုသီမ တတၳ ဂစၦာဟိ၊ မဥၥ တေတၳ၀ ပါပယာ
ဆုိတဲ့ သိၾကားမင္းက သုသီမ ဆုိသူကုိ ေျပာတဲ့စကားေလးရွိတယ္။

၀ီရိယမရွိဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့အရပ္မ်ားရွိတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္
ထုိအရပ္သုိ႔ မင္းလဲ သြားပါ၊ ငါ့ကုိလဲ ထုိအရပ္သုိ႔ ပုိ႔ေပးပါ တဲ့။
လုံ႔လ၀ီရိယမရွိဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့အရပ္ေဒသဆုိတာ
ဒီကမၻာေလာကႀကီးထဲမွာ မရွိဘူး လုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

နည္းနည္းခ်မ္းသာရင္ နည္းနည္းအားထုတ္မႈ ရွိရပါတယ္။
မ်ားမ်ားခ်မ္းသာရင္ မ်ားမ်ားအားထုတ္မႈ ရွိရပါတယ္။

နည္းနည္းခ်မ္းသာတဲ့နုိင္ငံက နည္းနည္းအားထုတ္မႈရွိရၿပီး
မ်ားမ်ားခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံက မ်ားမ်ားအားထုတ္မႈ ရွိရပါတယ္။

မြဲတဲ့နုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္သိပ္မလုပ္ရဘဲ (လုပ္စရာမရွိဘဲ အားေနၿပီး)
ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္နဲ႔ လက္နဲ႔ မျပတ္လုပ္ေနရပါတယ္။

နည္းနည္းခ်မ္းသာရင္ မ်ားမ်ား အားၿပီး
မ်ားမ်ားမ်ားခ်မ္းသာရင္ နည္းနည္းဘဲ အားပါတယ္။
အခ်ိန္ခ်မ္းသာရင္ အလုပ္မြဲၿပီး အလုပ္ခ်မ္းသာရင္ အခ်ိန္မြဲတဲ့သေဘာပါ။

ေျပာခ်င္တာက
ခ်မ္းသာတဲ့နုိင္ငံေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြထက္ အလုပ္ပုိလုပ္ရတာပါ။
လုံ႔လ၀ီရိယ ပုိရွိရတာပါ။
လုံ႔လ၀ီရိယရွိလုိ႔လဲ ခ်မ္းသာေနတာေပါ့။
Inter-dependent, Inter-related ျဖစ္ေနတာပါ။

ႀကီးပြါးခ်င္လုိ႔ စီးပြါးရွာေနသူအတြက္ နံပါတ္ (၂) လုိက္နာရမဲ့ အခ်က္က
အာရကၡသမၸဒါ – ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရပါမယ္။
ကုိယ္ရွာေဖြထားတဲ့ ေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရမယ္။
ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္

ႀကီးပြါးခ်င္လုိ႔ စီးပြါးရွာေနသူအတြက္ နံပါတ္ (၃) လုိက္နာရမဲ့ အခ်က္က
ကလ်ာဏမိတၱ – သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းရွိရပါမယ္။
ဒါနဲ႔စပ္လုိ႔ ရွင္အာနႏၵာနဲ႔ ဘုရားရွင္တုိ႔ ေျပာခဲ့တဲ့စကားေလးကုိ သတိရမိတယ္။

တခါတုန္းက ရွင္အာနႏၵာက ဘုရားရွင္ကုိ
‘အရွင္ဘုရား၊ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိရင္
တပည့္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းကိစၥ ၅၀% ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္ဘုရား’ လုိ႔ ေလွ်ာက္တယ္။

ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က
‘ဒီလုိမေျပာပါနဲ႔ အာနႏၵာ၊
ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိရင္
ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္’ လုိ႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔ပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္၊ ေလာကႀကီးထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းရွိလုိ႔
ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

ဒီေနရာမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ စဥ္းစားရမွာက
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းမရွိဘူးဆုိရင္
ရာႏႈန္းျပည့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္တာပါ။

ႀကီးပြါးခ်င္လုိ႔ စီးပြါးရွာေနသူအတြက္ ေနာက္ဆုံး နံပါတ္ (၄) လုိက္နာရမဲ့ အခ်က္က
သမဇီ၀ိက – ၀င္ေငြထြက္ေငြကုိ အခ်ဳိးက်က် သုံးစြဲတတ္ဖုိ႔ပါ။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာစာေပမွာလာတာက
ဧေကန ေဘာေဂ ဘုေဥၨယ်
ကုိယ့္လခကုိ ေလးပုံ ပုံလုိက္ပါ။
တစ္ပုံကုိ ေန႔စဥ္အသုံးစရိတ္ထဲ့ ထည့္ပါတဲ့။
တစ္ေထာင္ရတဲ့သူဆုိ ၂၅၀ ကုိ ေန႔စဥ္အသုံးစရိတ္ထဲ ထည့္ခုိင္းတာပါ။

ဒီြဟိ ကမၼံ ပေယာဇေယ
ႏွစ္ပုံကုိ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံတဲ့ထဲ ထည့္ပါတဲ့။ Investment လုပ္ခုိင္းတာ။
၁၀၀၀ ရတဲ့သူဆုိ ၂၅၀ ႏွစ္ပုံဆုိေတာ့ ၅၀၀ ေပါ့။

စတုတၳမၸိ နိဓာေပယ်
၁၀၀၀ ရတဲ့သူအတြက္ ေနာက္ဆုံးတစ္ပုံျဖစ္တဲ့ ၂၅၀ ကုိေတာ့
ေသခ်ာ သိမ္းဆည္းထားပါတဲ့။
အရင္တုန္းက ဘဏ္ေတြ ဘာေတြမရွိေတာ့ လုံၿခဳံတဲ့ေနရာကုိ သိမ္းဆည္းခုိင္းတာ။
အခုေခတ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘဏ္အပ္ထား။ ဘဏ္ထဲမွာပဲ ထားခုိင္းတာေပါ့။

ဘာအတြက္ထားခုိင္းတာလဲဆုိရင္
အာပဒါသု ဘ၀ိႆတိ
ေဘးရန္ေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ သုံးစြဲဘုိ႔တဲ့။
က်န္းမာေရးစသည္ေတြ အတြက္ ရွိမွာေပါ့။

ဒီလုိလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြဟာ သူ႔ေခတ္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္က
အလြန္႔ကို ေခတ္မွီတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပါ။
အခုေခတ္ အေနာက္နုိင္ငံက လခစားမ်ားလဲ
လခထဲက ၄၀% ကုိ က်န္းမာေရး အာမခံေၾကး၊ ဘာေၾကး၊ ညာေၾကးဆုိၿပီး
အစိုးရေတြက စီမံေပးေနတာဟာ ဒီဗုဒၶစာေပလာ လမ္းညႊန္ခ်က္နည္းေတြအတုိင္း
အကုန္လုံးမဟုတ္ေတာင္ ထုိက္သင့္သလုိ
ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးေနၾကတာပါဘဲ။

ဒီလုိ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တာေတြအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးေနတာကုိ
တရားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေနတာလုိ႔ ေခၚတာပါ။
ဒါ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ လုပ္ေနတာပါ။

About ashinindaka

has written 114 post in this Website..

ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါ။ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိ အေျခခံက်က်သိေအာင္ ႀကဳိးစားၿပီး ကုိယ္သိတာကုိ တပါးသူသိေစခ်င္လုိ႔ ဘေလာ့ဂ္ေလးလုပ္ၿပီး ေရးခ်ေနတာပါ။ ေရးတတ္လုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိလြန္းလုိ႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ သိတာကုိ ေရးေနတာပါ။ လာလည္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ http://www.dhammagarden.com/

   Send article as PDF