ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားက ယင္းတုိ႔တည္ေထာင္လိုေသာ ပါတီ၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပ၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သို႔ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၾကရာ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ၊ ဧၿပီ ၂၉ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ “ ဝ” အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ အင္းအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ က လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ေအာက္ပါအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၉ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္- (၁) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ၊ (၂) ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ၊ (၃) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ (၄) ျမန္မာ့လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊(၅) မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ( ၆) ေခတ္သစ္ျပည္သူ႕ပါတီ ဧၿပီ၂၉ရက္အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕ (၂၅) ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ အဖြဲ႕(၁၂) ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ က်န္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၅) တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ဆက္လက္တည္ေထာင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၾကရာ ယင္းပါတီမ်ားအနက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီ၂၉ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ဧၿပီ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ( ၄) ပါတီ ရွိသည့္အနက္ ပါတီ(၃) ပါတီအားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ က်န္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
www.khitlunge.org.mm

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF