နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက်တည်ထောင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်များ စိစစ်ခွင့် ပြုပေးလျက်ရှိ

klnApril 30, 20101min750

နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်လိုသူများက ယင်းတို့တည်ထောင်လိုသော ပါတီ၏ အမည်ကိုဖော်ပြ၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် သို့လျှောက်ထားလျက်ရှိကြရာ ၂၀၁ဝပြည့်နှစ် ၊ ဧပြီ ၂၉ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ “ ဝ” အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ က လာရောက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ယင်းသို့ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့များအနက် အောက်ပါအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ကော်မရှင်က ၂၀၁ဝပြည့်နှစ်၊ ဧပြီ ၂၉ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်- (၁) ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ၊ (၂) ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ၊ (၃) အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်၊ (၄) မြန်မာ့လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊(၅) မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၊ ( ၆) ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ဧပြီ၂၉ရက်အထိ နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့ (၂၅) ဖွဲ့ရှိသည့်အနက် အဖွဲ့(၁၂) ဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုပြီး ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျန်လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့များကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ (၂၅) တွင် အကျုံးဝင်သော ပါတီများသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်ဆက်လက်တည်ထောင်မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားလျက်ရှိကြရာ ယင်းပါတီများအနက် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့သည် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ကော်မရှင်က ၂၀၁ဝပြည့်နှစ်၊ ဧပြီ၂၉ရက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဧပြီ ၂၉ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံရေးပါတီဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် ပါတီ( ၄) ပါတီ ရှိသည့်အနက် ပါတီ(၃) ပါတီအားမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျန်လျှောက်ထားသည့် ပါတီကိုလည်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၂၀၁ဝခုနှစ် ဧပြီ ၃ဝရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
www.khitlunge.org.mm