ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာ၌ျမည္းသတၱ၀ါကုိ ဖန္ဆင္းျပီးေနာက္
ယင္းျမည္းသတၱ၀ါမ်ားကုိေျပာျကားသည္မွာေနထြက္သည္မွေန၀င္သည္အထိ
ေမာင္မင္း၏ေက်ာေပၚတြင ္အေလးအပင္မ်ားတင္ေဆာင္ကာ လူသားမ်ားအတြက္
မေမာနုိင္မပန္းနုိင္အလုပ္အေက်ြးျပဳရမည္ျဖစ္ေျကာင္း အစားအစာအျဖစ္ျမက္ကုိ
သာစားေသာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေမာင္မင္း၏သက္တမ္းကုိ အနွစ္(၅၀)သက္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္း မိန္.ျကားခဲ့သည္၊၊
ထုိအခါျမည္းသတ္တဝါက
“အဖဘုရားသခင္က်ြန္ေတာ့္အတြက္အနွစ္(၅၀)ကျကာလြန္းလွပါတယ္ အနွစ္(၂၀)သာေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား”ဟုျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာဘုရား
သခင္က
“ေကာင္းျပီေမာင္မင္းဟုခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္….
ထုိေနာက္ဘုရားသခင္သည္ ေခြးသတၱဝါအားဖန္ဆင္းျပီးေနာက္ထုိေခြးသတ္
တဝါအား ေမာင္မင္းသည္ ္လူတုိ.၏အေကာင္းဆုံးအေဖာ္မြန္အျဖစ္ေနထုိင္လွ်က္
သူနွင့္သူအိမ္ကုိေစာင့္ေရွက္ေပးရမည္ျဖစ္ေျကာင္း သူဘာေက်ြးေက်ြးစားေသာက္ရမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင္. ေမာင္မင္း၏သက္တမ္းကုိ(၂၅)နွစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္.ၾကား
ခဲ့ျပန္ပါသည္
ထုိအခါေခြးသတၱဝါက
“အုိဘုရားသခင္ က်ြန္ေတာ္အတြက္(၂၅)နွစ္ဆုိတာၾကာလြန္းလွပါတယ္ (၁၀)
နွစ္သာသတ္မွတ္ေပးပါဘုရား” ဟုျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရာ ဘုရားသခင္က
“ေကာင္းျပီ ေမာင္မင္း” ဟုခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္သည္
တဖန္ဘုရားသခင္သည္ ေမ်ာက္သတၱဝါအားဖန္ဆင္းျပီးေနာက္ထုိေမ်ာက္
သတၱဝါအား ေမာင္မင္သည္သစ္ပင္တစ္ပင္မွ အျခားအျခားတစ္ပင္သုိ.ခုန္
ပ်ံေက်ာ္လ်ြားလွ်က္ အသီးအနွံမ်ားကုိခူးယူစားေသာက္ကာကေလးကလား
ေပါေၾကာင္ေၾကာင္အလုပ္ကုိလုပ္လွ်က္ ေမာင္မင္းကုိယ္တုိင္သေဘာက်ျပဳံး
ရြွင္ရယ္ျမဴးေနရမည္ူဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ေမာင္မင္း၏သက္တမ္းကုိအနွစ္(၂၀)သက္
မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္.ၾကားေတာ္မူခဲ့ရာ ေမ်က္သတၱဝါမွ
” အုိ မဟုတ္ဘူး (၁၀)နွစ္သာသက္မွတ္ေပးပါဘုရားသခင္” ဟုျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာဘုရားသခင္က
” ေကာင္းျပီ ေမာင္မင္း” ဟုထပ္မံခြင္.ျပဳျပန္သည္..
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူသတၱဝါအား
ထပ္မံဖန္ဆင္းျပီးေနာက္ထုိလူသတ္တဝါအားေမာင္မင္းသည္ကမ္ဘာေပၚ
တြင္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ဆင္ျခင္တုံတရား အရွိဆုံးျဖစ္ျပီး ေမာင္မင္း၏အသိဥာဏ္ကုိအသုံးခ်လွ်က္ အျခားသတၱဝါမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ကာကမၻာၾကီးကုိစုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္နွင္. ေမာင္မင္း၏သက္တမ္းကုိ
အနွစ္(၂၀)သက္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္.ၾကားခဲ့သည္
ထုိအခါလူသတၱဝါက
“အုိေက်းဇူးျပဳျပီးနားဆင္ပါဘုရားသခင္ က်ြန္ေတာ္မ်ဳိးအတြက္အနွစ္(၂၀)
မွာ မလုံေလာက္ပါဘုရား ျမည္းထံမွေလွ်ာ.ေပးခဲ့ေသာအနွစ္(၃၀) ေခြးထံမွ
ေလွ်ာ.ေပးခဲ့ေသာ(၁၅)နွစ္ ေမ်ာက္ထံမွေလွ်ာ.ေပးခဲ့ေသာ(၁၀)နွစ္တုိ.ကုိ
က်ြန္ေတာ္မ်ုိး၏သက္တမ္းတြင္ေပါင္းထည့္ ေပးပါဘုရားသခင္”
ဟုေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေလရာဘုရားသခင္က
” ေကာင္းျပီ ေမာင္မင္းသူတုိ.အသက္ကုိေမာင္မင္းယူေစ” ဟုခြင့္ျပဳေလသည္
ထုိအခါမွစကာ လူတုိ.သည္ကမၻာေပၚတြင္ ပထမအနွစ္(၂၀)အားလူဆန္ဆန္ေနရျပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ကာ မိသားစုအိမ္ေထာင္တာဝန္ကုိအနွစ္(၃၀)လုံးလံုး ျမည္းကဲ့သုိ.မရပ္မနား လုပ္ေက်ြးျပဳစုေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ထုိေနာက္သားသမီးမ်ားအိမ္ေထာင္ရက္သားက်ျပီး မိသားစုထံမွခြဲထြက္သာြးသည္အခါ (၁၅) နွစ္လုံးလုံးေခြးကဲ့သုိ.အိမ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ေနရျပီးတဖန္ အုိမင္းလာျပီးပင္စင္ယူျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္က်န္(၁၀)နွစ္မွာသား
သမီးမ်ားေနထုိင္ရာအိမ္တစ္အိမ္မွအျခားတစ္အိမ္သုိ.ကူးေျပာင္းကာ
ေျမးမ်ားေပ်ာ္ရြင္ေစရန္အတြက္ ေမ်ာက္မ်ားအတုိင္းခုန္ပ်ံေက်ာ္လ်ြားလွ်က္ကေလးကလား ေပါေၾကာင္ေၾကာင္အလုပ္ကုိလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္

ဝန္ခံခ်က္၊၊ ၊၊ ပင္စင္စားအဖုိးၾကီးတစ္ေယာက္နဲ.စကားေျပာျဖစ္ျပီးသူအေၾကာငး္ခံစားေပး
ေနတုန္းမွာတုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ဖတ္လုိက္ရတဲ့ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးေလး
တစ္ပုဒ္ကုိျပန္တင္ေပးလုိက္တာပါ…………

About captainamerica

Zayyar oo has written 11 post in this Website..

အေတြးအေခၚေကာင္းပီး ကုိယ္ႏုိင္ငံ တကယ္တုိးတတ္ေအာင္လုပ္မဲ့လူေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာပါေစလုိ.ဆုေတာင္းပါတယ္။မည္သည့္ကိစၥ မဆုိအေတြးအေခၚ အျပဳအမူ အစြန္းေရာက္သူမ်ားက်ဆုံးပါေစ။

   Send article as PDF