မိတၱကဏၰ

(၁၂)ခ်ိဳရွိေကာင္မယ္ေတာင္ငါးဆယ္၊ၿမင္း၀ယ္ေတာင္တစ္ရာ

စြယ္ရွိဆင္ေၿပာင္ေတာင္တစ္ေထာင္၊ရပ္ေဘာင္လူယုတ္မာ

မကပ္သင္ၿငားစြန္ခြာသြား၊ေရွာင္ရွာၾကဥ္ေလပါ။

အဓိပၸာယ္။။။ဦးခ်ိဳရွိေသာသတၱ၀ါကိုအေတာင္ငါးဆယ္ရွိေသာအရပ္မွေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏ ။ ၿမင္းကိုကားအေတာင္တစ္ရာရွိေသာအရပ္မွေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

အစြယ္ရွိေသာဆင္ကိုမူအေတာင္တစ္ေထာင္အရပ္မွေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။သူယုတ္မာကိုမူကားမိမိအရပ္ကိုစြန္႔၍ေရွာင္ရွားရာ၏။

(၁၃)မေကာင္းေလၾကရပ္ေဒသ၊မိတၱမ်ိဳးႏြယ္ ဇာတ္

မ်ိဳးေဆြမယားကၽြန္ခစား၊ေ၀းပါးၾကဥ္ေရွာင္အပ္

အဓိပၸၸၸာယ္။။။။။မေကာင္းေသာအရပ္ ၊ မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြ ခင္ပြန္း ၊ မေကာင္းေသာအမ်ိဳး ၊မေကာင္းေသာမယား ၊မေကာင္းေသာကၽြန္သူခတို႔ကို

အေ၀းမွၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။

(၁၄)ေရာဂါၿဖစ္ခ်ိန္ေခါင္းပါးတိမ္၊စည္းစိမ္ပ်က္စီးကာ

ရန္သူဖမ္းထားလုပ္တိုင္နား၊တံခါးမင္းအိမ္မွာ

အၾကင္မိတ္ေဆြတည္တံုေပ၊ထိုေဆြမိတ္ေကာင္းသာ။

လုပ္တိုင္း=သခၤ်ိဳင္း

အဓိပၸာယ္။။။။။အၾကင္မိတ္ေဆြသည္အနာႏွိပ္စက္ေသာအခါ၊ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာအခါ၊စည္းစိမ္ပ်က္ေသာအခါ၊ရန္သူဖမ္းမိေသာအခါ

သခ္်ိဳင္းတစၿပင္၊မင္းအိမ္တံခါးအမႈတို႔၌တည္မူ(အကူညီရသူ)ထိုမိတ္ေဆြသည္မိတ္ေဆြေကာင္းမည္၏။

(၁၅)ႏႈတ္ခ်ိဳသူအားသွ်ိဳတစ္ပါး၊မိတ္မ်ားအေဆြေပါ

ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထန္ထိုသူမွန္၊နည္းၿပန္မိတ္သေဘာ

လေနပမာဤႊအရာႏိႈင္းစာသိေစေသာ။

အဓိပၸာယ္။။။။။ႏႈတ္ခြန္းခ်ိဳေသာစကားရွိသူသည္မ်ားေသာအေဆြခင္ပြန္းရွိ၏၊ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူသည္နည္းေသာအေဆြခင္ပြန္းရွိ၏

ေနမင္းလမင္းတို႔၏ဥပမာကိုယူ၍ ဤအရာကိုသိေစ၏။

 

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။အေဆြခင္ပြန္းကိုဆိုရာအခန္းၿပီး၏။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

 


 

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com

   Send article as PDF