လူတုိင္း လူတုိင္းတြင္ ကုိယ္စီ ကုိယ္စီ အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးစီ ရိွၾကဧ။္။ ထုိ အႀကိဳက္မ်ားအား အခ်ိဳ႕သူတုိ႔ အမွန္တကယ္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရဧ။္။ အခ်ိဳ႕သူတုိ႔မွာမူ စိတ္ကူးထဲတြင္သာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါဧ။္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အခ်ိဳ႕ကုိ တကယ္ပုိင္ဆုိင္ ခဲ့ရပါဧ။္။ အခ်ိဳ႕ကို စိတ္ကူးတြင္သာ ပုိင္ဆုိင္ရပါဧ။္။ အခ်ိဳ႕ကုိမူ ပုိင္ဆုိ္င္ၿပီးမွ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ ရပါဧ။္။

ကၽြန္ေတာ္ ႀကီးပ်င္းရွင္သန္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစု ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေနအိမ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္အား မိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကည္ႏူးေႏြးေထြး မႈကုိ ေပးေသာ ထုိအိမ္ႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ သံေယာဇဥ္ ရိွခဲ့ပါ၏။ ယေန႔ထက္တုိင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေန႔ အခါတြင္မူ ကၽြန္ေတာ္ ထုိ အႀကိဳက္ကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရ၏။

ကၽြန္ေတာ္အား ၁၄ ႏွစ္သား အရြယ္မွပင္ ကားေမာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာကုိ သင္ေပးေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 230 E Mercedes Benz ကားႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ႀကိဳက္ခဲ့ပါ၏။ ေမြးခ်င္း တစ္ေယာက္သဖြယ္ ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အေပၚ အႏြံအတာ ခံလြန္းသျဖင့္ သနားလည္း သနားခဲ့ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ တပါးသူလက္ထဲတြင္ အေရာင္ေျပာင္းကာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့ပါ၏။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပထမအိမ္ေထာင္က် ခဲ့ေသာ Pentium 3 Desktop Computer Set ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးခဲ့ပါ၏။ သူ႕အေရွ႕တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ နီးပါးထိုင္ခ်င္ခဲ့ပါ၏။ သူ႕အေၾကာင္းမ်ားသာ စဥ္းစားေနခ်င္ပါ၏။ ယေန႔ သူ႕ကုိစြန္႕ကာ ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္က် ခဲ့ပါ၏။

ေကာင္မေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္နွစ္သက္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္တျခမ္း ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အေပၚ အႏြံအတာ ခံေသာသူ ျဖစ္ပါ၏။ သူ႕ကုိ ခ်စ္ေနရင္းျဖင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်င္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိန္က သူႏွင့္ တူတူေသာက္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး အလြန္ႀကိဳက္နွစ္ သက္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီပူပူေလးမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ့္၏ အစာအိမ္ေရာဂါေၾကာင့္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရပါေတာ့၏။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.