အေၿခခံလူတန္းစားမ်ားဘ၀ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္အရ အေသးစားေငြေခ်းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ႕မည္ၿဖစ္ရာ ေခ်းေပးလုိက္ေသာေခ်းေငြမ်ား ၂လုံး ၃လုံးဒုိင္
မ်ားဆီသုိ႕ ေရာက္ကုန္မည္စုိးသၿဖင္႕ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေတာ႕မည္ၿဖစ္ရာ ……
ယေန႕မွစျပီး ဒုိင္မ်ားအားလုံးနီးပါး ရပ္ဆုိင္းသြားျပီၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ တလေလာက္ေတာ႕အေၿခအေန ေစာင္႕ႀကည္႕ရမွာေပါ႕ဟုဆုိႀကသူမ်ားလည္းရွိႀကသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF