ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ယခုအခါ တၿဖည္းၿဖည္းရွားပါးဆုတ္ယုတ္လာေသာအ

ေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိပါတယ္။အဲဒါကေတာ့ရုိးသားမႈဟုေခၚေသာ (ရုိးဂုဏ္)ၿဖစ္ပါသည္။ဘယ္ေလာက္

ေတာင္ရွားပါးလာလဲဆုိေတာ့စကားပုံေလးေတာင္ေပၚလာတယ္။(လူရုိးဆုိတာ သခၤ်ဳိင္းကုန္းမွာပဲရွိ

တယ္တဲ့)။ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မႈေတြမ်ားလာေပမယ့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာအားနည္းခ်က္ေတြမ်ား

လာပါတယ္။ဒါဟာအလြန္အေ၇းၾကီးတဲ့အခ်က္ပါလူမွာစိတ္ဟာအဓိကပါ။အဲဒီအဓိကျဖစ္တဲ့စိတ္ပုိင္း

ဆုိင္ရာသာယုိးယြင္းသြားမယ္ဆုိရင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလာကၾကီးမွာေပ်ာ္စရာေကာင္းေတာ့မွမဟုတ္ပါဘူး။

ရုိးသားမႈဆုိတာလူဝင္ဆံတဲ့အရာတစ္ပါးဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာခ်မ္းသာ၊ရုိးသာမူမရုိရင္လူ

ေတာတုိးႏုိင္ဖုိ႔ခဲယဥ္းပါတယ္။ခ်မ္းသာလုိ႔ေခၚေျပာဆက္ဆံေနရေပမယ္စိ္တ္ထဲမွာေတာ့အထင္ေသးေနမွာအမွန္ပါ။ဆင္းရဲေပ့မယ့္အမွန္တကယ္ရုိးသားလုိရွိရင္လူအမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္မႈကုိအမွန္တကယ္ရရုိႏုိင္ပါတယ္။အဲဒီယုံၾကည္မူအေပၚမွာလုပ္ရည္ကုိင္ရည္ေလးသာတပ္ၿပီးေပါင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္အဲဒီလူဟာ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ရုိးသာမႈဆုိတာတစ္နည္းအားျဖင့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျခင္းလုိ႔လဲေခၚပါတယ္။ ဘဝမွာေအာင္ျမင္

ခ်င္ရင္ရုိးသားမႈကုိေလးထားတည္ေဆာက္ရပါမယ္။

Hounest is the best policy

(ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ျခင္းဟာအေကာင္းဆုံးေသာမူဝါဒ )

ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔္Fankalin (ဖရင္ကလင္)ဆုိသူကေရးသားခဲ့ပါတယ္။ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းျဖစ္ေလ့ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့

ျပသနာေတြထဲမွာမရုိးသားမူေၾကာင့့္ျဖစ္ရတဲ့ျပသနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိေတြ႔ရပါတယ္။ႏုိ္င္ငံေရး၊လူ

မူေရး၊က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ေနာက္ဆုံးဘာသာေရးေတြထဲမွာေတာင္မရုိးသားမူေတြေတြ႔လာရပါ

တယ္။ဒီလုိအေျခခံစနစ္ေတြထဲမွာမွမရုိးသားမူေတြမ်ားလာလုိ႔ရွိရင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာဘယ္ေတာ့မွတုိး

တက္လာမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာရုိးသားထက္ျမက္တဲ့(ဒါမွမဟုတ္)လူေကာင္းလူေတာ္ေတြျဖစ္

ေအာင္လုံးဝၾကဳိးစားသင့္ပါတယ္။

When wealthis lost ,

Nothing islost,

When healthis lost,

Something islost,

Whencharacter is lost,

All is lost .

ပစၥည္းဥစၥာဆုံးရႈံးလွ်င္မည့္သည့္အရာမွ်မဆုံးရႈံးက်န္းမာေရးဆုံးရႈံးလွ်င္တစ္

ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္သာဆုံးရႈးံမည္၊အက်င့္စာရိတိၱဆုံးရႈံးလွ်င္အားလုံးဆုံးရႈံးမည္။

အဲဒီစကားပုံးေလးကေတာ့ရုိးသားမႈဟာဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာေဖာ္ျပထားပါ

တယ္။

လူတုိင္းလုိက္နာႏုိင္က်ပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။အားလုံးလူေကာင္းလူေတာ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ၾကပါ

ေစ။

About Big Defender

has written 13 post in this Website..