ေခါင္းစဥ္ကုိၾကည္႔ၿပီးလန္႔မသြားၾကပါနဲ႔၊စာအုပ္ေတြကုိၾကြက္ေတြလို၊ပုိးဟပ္ေတြလုိကုိက္ၿဖတ္စားေသာက္ခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူးဆုိလုိတာကလူေတြဟာကုိယ္ကာယက်န္းမာၾကံ႕ခုိင္ဖုိ႔အတြက္

သင္႔ေတာ္တဲ႔အစာစားမ်ားကုိစားၾကရပါတယ္။ထုိ႔အတူစိတ္က်န္းမာေရးဆုိတဲ႔

အသိပညာတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္စာေပမ်ားကုိဖတ္ရႈေလ႔လာသင္႔တယ္လုိ႔ဆုိလုိ

တာပါ။  လက္ဦးဆရာမည္ထုိက္စြာပုပ္ပစရိယမိနွင္႔ဖတုိ႔သြန္သင္ဆုံးမၿခင္း

အာစရိယဟူေသာဆရာတုိ႔ဧ။္လမ္းညႊန္သင္ၾကားၿပသၿခင္းၿဖင္႔ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔

ေလာကၾကီးတြင္ရပ္တည္နုိင္ဖုိ႔မလုံေလာက္ပါဘူး။မိမိကုိယ္တုိင္ဆည္းပူးေလ႔

လာမွသာလွ်င္ေတာ္ရုံၾကမည္ၿဖစ္သည္။ဒါေတာင္ၿပည္႔စုံသည္သူမရွိၿပီး။ပညာေရႊအုိးဆုိသည္မွာမည္မွ်ပင္ထည္႔ေစကာမူၿပည္႔ေသာအရာမဟုတ္ေပ။

ဤသုိ႔ေလ႔လာလုိက္စားရာတြင္အလြယ္ဆုံးနည္းမွာစာအုပ္စာေပ

မ်ားကုိဖတ္ရႈေသာနည္းပင္ၿဖစ္သည္။စာအုပ္ဖတ္ရတာဝါသနာမပါဘူးဟုမ

မေၿပာပါနွင္႔ထုိ႔သုိ႔ေသာလူမ်ားမွာစာဖတ္ၿခင္းဧ။္အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလုံးဝမသိ

ၿခင္းေၾကာင္႔ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ကမၻာေပၚမွာရွိသည္႔ပညာရွိၾကီးမ်ား၊လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားသည္ေမြးကတည္းကအလုိလိုတတ္လာသူမ်ားမစဟုတ္ပါ။သူလုိ

ကုိယ္လုိလူမ်ဳိးမွပင္စာေပမ်ားကုိေလ႔လာလုိက္စားၿပီး၊ထုိမွေလာကကုိၾကည္႔

ၿမင္နဳိင္သူမ်ားၿဖစ္သည္။စာေပမ်ားကုုိမေလ့လာ၊မလုိက္စားေသာပညာရွိဆုိတာမရွိပါ

 

ဒါဆုိဘယ္လုိလုပ္ရမည္နည္?

စာလုပ္စာေပဖတ္ရႈေလ့လာမူဟာပ်ဳိ႕ေထာင္ယူရတဲ့အေလ့အက်င့္တစ္မ်ဳိးပါ။စာဖတ္တဲ့အက်င့္ကုိလူ

လူတစ္ေယာက္ဟာလြယ္လြယ္ကူကူမရႏုိင္ပါဘူး။စအုပ္ေတြကုိဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ႏွစ္သက္သေဘာက်

ၿပီးဖတ္ခ်င္လာတဲ႔အေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ဖတ္တဲ့အတြက္မိမိဘဝမွာလက္ေတြ႔အသုံးဝင္အက်ဳိးရွိတာကုိရရွိလာမွ

ပုိၿပီးစြဲၿမဲသြားေစပါတယ္။

ဒါဆုိဘယ္လုိစာအုပ္မ်ဳိးကုိဖတ္ရမည္နည္း။

ဒါကလည္းအလြယ္ေလးပါ၊ ေတြ႔တဲ႔စာအုပ္၊ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ႔စာအုပ္ကုိဖတ္ေပ့ါ။ ကာတြန္းၾကဳိက္လား၊ သုိင္းစာအုပ္ၾကဳိက္လား၊အခ်စ္စုံေထာက္၊ဘဝသရုပ္ေဖာ္စသည္ၿဖင္႔ဝတၳဳအမ်ဳိးအစားေတြကုိဖတ္ရင္းနဲ႔မိမိရဲ႕စာဖတ္က်င့္ကုိေမြးၿမဴးပ်ဳိးေထာင္ယူရတယ္။ၿပီးရင္ေဆာင္းပါးေတြ၊ခရီးသြားမွတ္တမ္းေတြ၊ အတၱဳပတိၱနဲ႔ေလးနက္တဲ့ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ သေဘာတရား၊စာေပေရးရာစာအုပ္မ်ားကုိရသေၿမာက္တဲ့ဝတၱဳရွည္၊ဝတၱဳတုိမ်ားကုိဖတ္ရႈၿပီးစာဖတ္က်င့္အေတာ္ေလးရင့္လာမွတက္လွမ္းႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

စာဖတ္က်င္႔မရွိတဲ့သူဟာပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့စာအုပ္မ်ဳိးကုိယ္ဥာဏ္မမွီတဲ့စာအုပ္မ်ဳိးကုိစတင္မဖတ္သင့္ပါဘူးဖတ္ၿပီးမသိေတာ့စိတ္မဝင္စားပဲစိတ္ပါကုန္သြားႏွိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္စာဖတ္ဝါသနာကုိစာဖတ္တဲ့အက်င့္ေနၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ယူရပါမယ္

ဖတ္တာၾကာေတာ့လည္းရင္းႏွီးလာၿပီးမိတ္ေဆြၿဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။“စာအုပ္စာေပလူမိတ္ေဆြတဲ့”[စာအုပ္ေဟာင္းဝယ္တဲ့ကုလားနဲ႕မိတ္ေဆြၿဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး]ကုိယ္သိထားတဲ့အသိပညာတစ္ခုကုိခိုင္ၿမဲတုိးတက္ေစတဲ့နည္းႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

(၁)သူတစ္ပါးကုိသင္ၾကားၿပသတာ။နားလည္ေအာင္ရွင္းလင္းၿပသတာမ်ဳိးပါ

(၂)မိမိဘဝအတြက္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္အသုံးခ်ၾကည္လုိက္တာတစ္ခုပါ။

ဒါေၾကာင့္မိမိသိၿပီးတတ္ၿပီးရင္လည္းဒီအတုိင္းမေနပဲမိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ႔စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိသင္

ၾကားေပးၿခင္းေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။အဲဒီလုိၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္အမ်ားဧ။္ေလးစားၿခင္းကုိခံရ

မည္။ဒါမွမဟုတ္ဆရာၾကီးလုပ္သည္ဟုလည္းအထင္ခံရမည္။ဂရုမစုိက္ပါႏွင့္အခ်ိန္တန္လွ်င္နားလည္ၿပီး

ပါးစပ္ပိတ္သြားပါလိမ့္မည္။(ကုိယ္ကေကာင္းတာလုပ္တာကို)

ကမၻာေပၚမွာလူအပါအဝင္သက္ရွိသတၱာဝါမ်ားမွာရွိတဲ့အထဲမွလူမွာအၿခားသတၱဝါမ်ားထက္ပုိမုိသာလြန္တဲ့အခ်က္ရွိပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကစူးစမ္းေလ့လာၿပီးလက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ၿခင္းပါ။ဒီအခ်က္ကုိလည္းတ

ခ်ဳိ႔႕သတၱဝါေတြလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ဥပမာ-ေမ်ာက္ေပါ့။အဲ….ဒုတိယအခ်က္မွာေတာ့ေတာ္ေတာ္ကြာပါတယ္

အဲဒါကမွတ္တမ္းတင္ၿခင္းပါမည္သည့္သတၱဝါမွ်လူေတြေလာက္မွတ္တမ္းတင္ႏွိင္ၿခင္းမရွိပါဘူး။အဲဒီအ

ခ်က္ဟာကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူသားေတြကုိအလွ်င္ၿမန္တုိးတက္ေစပါတယ္။မွတ္တမ္းတင္တယ္ဆုိတာကသိ

ၿပီးသားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိႏႈတ္ၿဖင္႔ၿဖစ္ေစသက္ဆုိင္ရာဘာသာစကားစာတုိ႔ၿဖင့္ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ၿခင္း၊ေပထက္အကၡရာတင္ၿခင္း၊ပုံႏွိပ္ၿခင္းတုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကႏႈတ္ၿဖင့္မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းၿဖစ္တဲ့လူၾကီးသူမမ်ား၊ပညာရွိမ်ားႏွင္႔ေဆြးေႏြးၿခင္း၊

သင္ယူၿခင္းမ်ားအၿပင္စာေပမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့စာအုပ္မ်ားကုိဖတ္ၿခင္းၿဖင့္ကုိယရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား

စိတ္ဓါတ္အရည္အေသြးမ်ားပိုမိုၿမင့္မားလာေအာင္ၾကဳိးစားသင္႔ပါေၾကာင္းအၾကံၿပဳတုိက္တြန္းလုိပါသည္။

About Big Defender

has written 13 post in this Website..