၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြက္

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရတတ္သည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ခရီးထြက္ရပါက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ရေစရန္ အဓိ႒ာန္ပုတီးမ်ား စိပ္ပါ။ ေငြဝင္လာၿပီး အကုန္အက် မမ်ားေစရန္ ၿခိဳးျခံေခၽြတာပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္တတ္၊ ပ်က္တတ္ပါသည္။ သတိထားကိုင္တြယ္ သိမ္းဆည္းပါ။ လူမ်ိဳးကြဲေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ အိမ္တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံပါ။ ေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္မႈမ်ားျဖင့္ အညံ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ ယခုလတြင္ ေသာၾကာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ၾကာသပေတးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းလာမည္။ တနလၤာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်ား႐ႉးသြားတတ္ပါသည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေငါ့ေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။  ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား ထစ္ေငါ့ၿပီးမွ ထြက္ခြာရတတ္ပါသည္။ ပညာေရး ေကာင္းမည္။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာ ကိစၥမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စိတ္တိုင္းမက်မႈမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ခိုေလးမ်ားကို ပဲေကၽြးပါ။ ယခုလ အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားမွာ ေသာၾကာနာမည္ရွင္၊ ၾကာသပေတးနာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ႁခြင္းခ်က္- ၾကာသပေတးႏွင့္ တနဂၤေႏြအတြဲ နာမည္ရွင္မ်ား အက်ိဳးမေပးပါ။) အက်ိဳးေပးေသာ အေရာင္မ်ားမွာ အေရာင္ႏုႏုမ်ား၊ ပုလဲေပါက္အဆင္ဒီဇိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းရွိပါက ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳပါ။ ထီထိုးရန္အတြက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၾကာသပေတး သားသမီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ စပ္တူထိုးပါ။ ေမြးေန႔တြင္ အသားစားေရွာင္ၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ။ ။ ဘုရားရွင္အား သစ္သီး (၆)မ်ိဳးႏွင့္ မၾကာခဏ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အခက္အခဲ မရွိေစရန္ နံနက္ေဝလီေဝလင္းတြင္ ဒိဝါတပတိဂါထာေတာ္ႀကီးကို ပုတီးႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္ ရေအာင္စိပ္ပါ။ ေငြေၾကးအကုန္အက်လည္း နည္းသြားပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စကားမမွားေအာင္ ဆင္ျခင္ရပါလိမ့္မည္။ ေမတၱာသုတ္ကို ေန႔စဥ္ ၿဂိဳဟ္သက္အလုိက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ အသားစား ေရွာင္ပါ။ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အညံ့မ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားပါလိမ့္မည္။ ခရီးယာယီေပၚမည္။ လူမ်ိဳးကြဲႏွင့္ အက်ိဳးမေပးပါ။ က်န္းမာေရး ေကာင္းေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အိမ္တြင္းေရးမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ကိုယ့္ဘက္ကေလွ်ာ့ေပးပါ။ ယခုလတြင္ ဗုဒၶဟူးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးပါသည္။ အဂၤါနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စေနနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်ား႐ႉးသြားတတ္ပါသည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေငါ့ေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏ်င့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားမည့္သူမ်ား တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ ထြက္ခြာျဖစ္ပါမည္။ ပညာေရးကံမ်ား ေကာင္းေစရန္ ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးပူေဇာ္ပါ။ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယ မေလွ်ာ့ပါႏွင့္။ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ ခိုေလးမ်ားကို မၾကာခဏ ပဲေကၽြးပါ။ ယခုလ အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဟူးနာမည္ရွင္၊ ေသာၾကာနာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္စံု အဆင္ဒီဇိုင္းမ်ား ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳပါ။ ထီထိုးရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးနံထီဆိုင္မ်ားတြင္ (၄)ဂဏန္းႏွင့္ စေသာ ထီလက္မွတ္မ်ား အကၡရာစံု မဂၤလာစံုတြဲ ထိုးပါ။ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္း အက်ိဳးေပးပါသည္။

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဝင္ေငြမ်ားၿပီး ထြက္ေငြမမ်ားေစရန္ ေန႔စဥ္ ဒိဝါတပတိဂါထာကို အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္ပါ။ ဝင္ေငြေကာင္းေနမည္။ လူမ်ိဳးကြဲႏွင့္ အက်ိဳးမေပးပါ။ အလႉေတာ္မဂၤလာပြဲမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္ကိစၥမ်ား ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေန ရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္တတ္၊ ပ်က္တတ္ပါသည္။ လက္မမ်ားပါေစႏွင့္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းသည္ဆိုၿပီး မေပါ့ပါႏွင့္၊ မတည့္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ဆင္ျခင္လိုက္ပါ။ ဆီး၊ ဝမ္း၊ ေလ မခ်ဳပ္ပါေစႏွင့္။ အိမ္တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ပူညံပူညံ ျဖစ္ေနတတ္၍ ကိုယ့္ဘက္က စကားေျပာ ဆင္ျခင္လိုက္ပါ။ ယခုလတြင္ တနလၤာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ တနဂၤေႏြနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေငါ့ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ ၾကာသပေတးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်ား႐ႉးတတ္ပါသည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခက္ခဲေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ရန္ရွိသူမ်ား တဟႎ တဟႎ အစခ်ီေသာ ဂါထာကို အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ပညာေရးကံမ်ား ေကာင္းေနေသာ္လည္း ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယမ်ားစြာျဖင့္ ပို၍ ႀကိဳးစားပါေလ။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိမည္။ ယခုလ အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားမွာ တနလၤာနာမည္ရွင္၊ တနဂၤေႏြနာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အျဖဴေရာင္ေလးမ်ား ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထီထိုးရန္အတြက္ ကားႏွင့္ေရာင္းေသာ ထီကားမ်ားႏွင့္ၾကံဳပါက ဂဏန္းမေရြးဘဲ ခ်က္ခ်င္း ထိုးလိုက္ပါ။

ယၾတာ။ ။ ယခုလ ဘုရား (၉)ဆူျပည့္ေအာင္ ဘုရားဖူးလိုက္ပါ။ ဘုရားတိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ မ်ားစြာ လႉခဲ့ပါ။

 

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဝင္ေငြအသင့္အတင့္ ေကာင္းပါသည္။ ေငြ မၾကာခဏ ဝင္လာတတ္ပါသည္။ ခရီးယာယီ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ထြက္ရတတ္ပါသည္။ လက္ဝတ္ရတနာဝင္လာလွ်င္ စိတ္တိုင္းမက်ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျပန္လဲေနရတတ္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းဝင္လာလွ်င္လည္း တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ မၿပီးဘဲ စိတ္တိုင္းမက်ေသာ စက္ပစၥည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ မၾကာမၾကာ အာ႐ံုေၾကာမ်ား အနားေပးပါ။ အိမ္တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား သာယာေနရာမွ ႐ုတ္တရက္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေလးမ်ား ၾကံဳရတတ္ေသာ္လည္း ေျပလည္သြားပါလိမ့္မည္။ ယခုလတြင္ ေသာၾကာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အက်ိဳးေပးေနမည္။ စေနနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ အဂၤါနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်ား႐ႉးတတ္ပါသည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေငါ့ေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္မည့္သူမ်ား ယခုလ အဆင္ေျပပါမည္။ ပညာေရးကံမ်ား ေကာင္းေစရန္ စာမ်ားကို အၾကိမ္မ်ားစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာမ်ား အဆင္ေျပလိုက္ မေျပလိုက္ ျဖစ္တတ္၍ ခို၊ က်ီး၊ ေခြးေလးမ်ားကို မၾကာခဏ အစာေကၽြးပါ။ ယခုလ အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားမွာ ေသာၾကာနာမည္ရွင္၊ စေနနာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပုလဲေပါက္အဆင္မ်ား၊ အေရာင္ရင့္ရင့္မ်ား ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳပါ။ ထီထိုးရန္အတြက္ ခရီးသြားရင္း လမ္းမွာၾကံဳေသာ ထီဆိုင္တြင္ မဂၤလာစံုတြဲမ်ား၊ ႏွစ္ေစာင္တြဲ၊ သံုးေစာင္တြဲ၊ ငါးေစာင္တြဲ၊ ဆယ္ေစာင္တြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ ႏိုင္သေလာက္ ထိုးထားလိုက္ပါ။

ယၾတာ။ ။ ဘုရားရွင္အား ပန္းေပါင္းစံု (၆)မ်ိဳးႏွင့္ မၾကာမၾကာ ကပ္လႉပူေဇာ္ပါ။

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

လက္ဝတ္ရတနာ ဝင္လာတတ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ ေကာင္းမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္လာလွ်င္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အ႐ႈပ္အရွင္း ရွိတတ္၍ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားမွ ေတာ္ကာက်မည္။ အလုပ္မ်ား မႏိုင္မနင္း ျဖစ္တတ္ၿပီး လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္ၿပီးမွ မသြားျဖစ္ဘဲ ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ာ ႐ုတ္တ႐က္ ပူညံပူညံျဖစ္တတ္၍ စကားေျပာဆင္ျခင္ရမည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ ယခုလတြင္ ဗုဒၶဟူးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကာသပေတးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ တနဂၤေႏြနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေငါ့ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တတ္သည္။ စေနနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခက္ခဲေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ရန္ရွိသူမ်ား ခက္ခဲေနပါက တဟႎ တဟႎ အစရွိေသာ ဂါထာကို အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ပညာေရးကံမ်ား ေကာင္းေနပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာ ကိစၥမ်ား စိတ္အခန္႔မသင့္မႈ မ်ားေနမည္။ ခိုစာမ်ား ေကၽြးပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ျပန္လည္ရရွိလာမည္။  ယခုလ အက်ိဳးေပး နံသင့္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဟူးနာမည္ရွင္၊ ၾကာသပေတးနာမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ႏုႏုေလးမ်ား ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳပါ။ ထီထိုးရန္အတြက္ ဗုဒၶဟူးနံထီဆိုင္တြင္ (၄)ဂဏန္း မ်ားစြာပါေအာင္ ကံစမ္းထားလိုက္ပါ။ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမ်ား မေမ့မေလ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဆႏၵမ်ား ျပည့္လာပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ။ ။ ပ႒ာန္းဥေဒၵသ၊ နိေဒၵသေတာ္ကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။

 

စေနသားသမီးမ်ား

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ လက္ဝတ္ရတနာ အက်ိဳးမေပးေသးပါ။ ဝင္လာၿပီး ျပန္ထြက္သြားတတ္ပါသည္။ အလုပ္မ်ားေနတတ္ၿပီး ကိုယ္၊ စိတ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ေနတတ္သည္။ အာ႐ံုေၾကာ အနားေပးပါ။ လြန္စြာ အိပ္ေရးပ်က္ မခံပါႏွင့္။ လူမ်ိဳးကြဲေၾကာင့္ စိတ္အခန္႔မသင့္မႈမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ ကိုယ့္ဘက္ကေလွ်ာ့ေပးပါ။ မိသားစုအေပၚ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရာဂါေဟာင္း ျပန္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မတည့္ေသာ အစားအစာမ်ား ေရွာင္လိုက္ပါ။ ယခုလတြင္ တနာလၤာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ အဂၤါနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေသာၾကာနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖ်ား႐ႉးတတ္ပါသည္။ ၾကာသပေတးနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမည္။ အျခားနံသင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခက္ခဲေနပါက အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပဳလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္ရန္စီစဥ္ေနသူမ်ား ခက္ခဲေနပါက တဟႎ တဟႎ အစခ်ီေသာ ဂါထာကို အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။ ပညာေရးကံမ်ား ေကာင္းေစရန္ ဘာသာေရးမ်ား မေမ့မေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဇြဲမေလ်ာ့ပါႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိပါလိမ့္မည္။ ငယ္ရြယ္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားေရးရာမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရွိပါမည္။ ယခုလ အက်ိဳးေပးေသာ နံသင့္သူမ်ားမွာ တနလၤာအမည္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္ေလးမ်ား ဝတ္ဆင္အၾကံျပဳပါ။ ထီထိုးရန္အတြက္ တနလၤာနံထီဆိုင္ (သို႔) ကားႏွင့္ေရာင္းေသာ ထီကားမ်ားတြင္ (၂)ဂဏန္းမ်ားစြာပါေအာင္ ေရြးခ်ယ္ ကံစမ္းထားပါ။

ယၾတာ။ ။ ကိုယ့္ေမြးေန႔ႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ေမြးေန႔မ်ားတြင္ သားစားေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေမတၱာဘာဝနာ မ်ားစြာ ပြားမ်ားပါ။

 


About z @

@ z has written 37 post in this Website..