ေအာင္ျမင္ျခင္းေရာ  ရွဳံးနိမ့္ျခင္းေရာ

ရလာဒ္တခုပါပဲ…

အဲဒါကုိ လက္ခံႏုိင္ရင္ ေရာင့္ရဲတယ္လုိ႕ ေခၚႏုိင္မယ္ထင္တယ္…

အတိတ္ကံ  ၀ဋ္ေႀကြးဆုိတာေတြေၾကာင့္လုိ႕

အရွဳံးကုိ ေစာဒကတက္ရင္ ေျပာရင္ မွားတယ္…

ခံယူစိတ္နဲ႕ပဲ ဆုိင္တယ္…

တခါတရံ ေရာင့္ရဲျခင္းက

စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ ( ၀ါ ) ကုိယ္က်န္းမာမွဳ အတြက္

သဘာ၀ကေပးတဲ့ ေဆးစြမ္းေကာင္းတလက္ပဲ…

မွတ္တုိင္ တခုခု… (၀ါ)

ဥပမာေကာင္း တခုခုျဖစ္ခဲ့လည္း…မဆိုးပါဘူး….

ေလာကကုိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳခဲ့တာပဲေပါ့….

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..