ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာပါက သင္၏အလုပ္က သင့္အေပၚ အၾကီးအက်ယ္ ဖိအားျဖစ္ေနျပီဟု ဆိုနိုင္သည္။

  1. အမႈေဆာင္အရာ႐ိွ အစည္းအေ၀းျပီးဆံုးခါနီးတြင္ အိပ္ရာမွ နို္းလာျခင္း။
  2. ႐ံုးတြင္ သန္႔႐ွင္းေရးလာလုပ္သူမ်ားကို အခြန္ဌာနမွ လူမ်ားဟု ထင္ျမင္ျခင္း။
  3. တစ္ခုခုလုပ္ရန္ စားပြဲမွ ထလိုက္ေသာ္လည္း လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ေမ့သြားျခင္း။
  4. ႐ံုးတြင္ သင့္ကို မည္သူမွ် ျပံဳးမျပျခင္း။
  5. ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၀ယ္ယူျခင္းကို ႐ံုးကုန္က်စရိတ္ထဲ ထည့္သြင္းျခင္း။
  6. အလုပ္ထြက္လိုေသာ္လည္း အလုပ္ခြင္ဖိအားကို ေဆးစြဲသလို စြဲေနျခင္း။
  7. အလုပ္အတြက္စဥ္းစားရင္း ေဘာပင္ကိုက္ေနရမွ သြားပဲ့သြားျခင္း။
  8. ၀င္လာေသာဖုန္းတိုင္းကို “အေမလားဟင္” ဟုေမးျမန္းျခင္း။
  9. သင္၏ေဘာ့စ္က သင့္ကို လူသားရင္းျမစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုနွင့္ ေတြ႔ေပးရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္း။

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer