ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ည ၈နာရီ ရုပ္သံ သတင္းတြင္ ေၾကညာသြားခဲ့သည္။ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မေလွ်ာက္မီ ၅ ရက္အလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္မွ အနားယူၿပီး အရပ္၀တ္သို႔ လဲခဲ့ၾကသည့္ စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီး စုစုေပါင္း ၂၇ ဦးႏွင့္နအဖ အစိုးရက ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေမလ ၄ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ သတင္းစာတြင္ပါရွိသည့္ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္အရ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီေပါင္း ၂၅ ပါတီရွိၿပီး ၁၂ ပါတီအား တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳၿပီးျဖစ္ကာ၊ ယခင္ ပါတီေဟာင္းမ်ားအနက္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄ပါတီအနက္ ၃ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။
ယေန႔ည ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လက္က်န္ပါတီ ၁၃ ပါတီအနက္ ၈ ပါတီ၀န္းက်င္ကို တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ စုစုေပါင္း ပါတီ ၂၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။
ပါတီအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေနာက္ဆံုးေန႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ယခင္ပါတီေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ လာမည့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရန္ ၊ ျပန္လည္ မွတ္ပံုမတင္ရန္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ လာမည့္ ၇ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကိုရယူထားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစုပါ၀င္ၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ကို ထိုအမည္အတိုင္း မေျပာင္းလဲပဲဖြဲ႔စည္းသည့္ အခ်က္အေပၚတြင္ လူအမ်ားက တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ရႈျမင္ၾကသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကေထာက္ပံ့ထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပိုင္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ အေဆာက္အဦ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးစြဲၿပီး အျခားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနႏွင့္လည္း တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ယူဆၿပီး ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာၾကသည္ကို သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ ၾကားသိရသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..