စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က သစ္တိုင္ ၊ အုပ္ၾကြပ္ မိုး အေဆာက္အဦး ၿဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ 1900 ၿပည့္ႏွစ္တြင္ ” စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္ ” တို႔က မတည္ၿပီး ပထမအၾကိမ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား အသစ္မြမ္းမံ ၿပဳၿပင္ခဲ႔ရာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း အႏုစိပ္ လက္ရာမ်ားကို လွပစြာ သစ္ထြင္း လက္ရာမ်ားႏွင္႔ တန္ဆာ ဆင္ကာ တိုက္ေက်ာင္းအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ (“စန္ဇူးခ်ပ္ ၊ ပိုင္၀မ္စိုင္” ဆိုသည္မ်ား ၿမန္မာမွဳၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး တရုတ္နာမည္အစစ္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါ) ၊ ထိုေခတ္ ေငြစင္ ဒဂါၤး (10570 က်ပ္ 50 ၿပား) ကုန္က်ကာ ေရတြင္းအတြက္ “ေဒၚေရႊခက္” မွ လွဴဒါန္းၿပီး ေငြ 200 ကုန္ေၾကာင္း ေက်ာက္စာ ေရးထိုးခဲ႔ပါသည္။ အဂၤလိပ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္ ကာလ “ပိုင္ကြမ္ေမ” ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ သာသနာေၿမအၿဖစ္ စာရင္းေရးသြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ( စာအုပ္အတြင္းတြင္ ပိုင္ဂြမ္ေမ ဟုေရးထားေသာ္လည္း ဂြမ္ ဆိုသည္မွာ တရုတ္အသံထြက္မရွိသၿဖင္႔ အနီးစပ္ဆံုး “ကြမ္” ဟုယူထားပါသည္။) ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မသမာသူမ်ား ခိုးယူေသာေၾကာင္႔ ေ၇ွးေဟာင္း သမုိင္း၀င္း တရုတ္ပိႆာခ်ိန္ 108 ပိ

About Burma

သားပု has written 46 post in this Website..