ကၽြန္ေတာ္လည္း www.naytthit.net ဖတ္ရလို. ရြာသားတို.ကို ဖတ္ေစခ်င္တာနဲ. ကူးယူျပီးတင္ေပးလုိက္တာပါ

ရြာရဲ. နံပါတ္ ၄ စည္းကမ္းကို မလုိက္နာဘူးေျပာလည္းခံရမွာပါပဲ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ျပီး ရြာသားေတြအတြက္ တင္ေပးလုိက္ရပါတာ

ဖတ္ျပီးသား သိျပီးသား ရြာသားေတြကိုေတာ.အခ်ိန္ကုန္ေအာင္ျပဳလုပ္မိတဲ.အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္

ကၽြန္ေတာ္.၀မ္းနည္းမိတာကေတာ. ေရ၀ဲဂရက္ ထဲက်တဲ.လူလို ကၽြန္ေတာ္တို. ျပည္သူေတြ ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမွာကိုပဲစိုးရိမ္မိပါသည္။

 

ျမန္မာျပည္တြင္ ေမွးမွိန္စျပဳလာေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္းတရပ္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ဒီမိုကေရစီကို အာမခံေသာ သမၼတ သိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ၾကံံ့ဖြတ္အစိုးရသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ တစံုတရာေျပာင္း လဲမႈကိုလိုလားေသာ သမၼတ သိန္းစိန္ ႏွင့္ ေရွး႐ိုးစြဲတရားေသမူ၀ါဒကို လိုလားေသာ ဒုသမၼတ တင္ေအာင္ျမင္ဦး တို႔၏ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား လက္ေတြ႔မျပႏိုင္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။

မူလလက္ေဟာင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ သိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ရမည္ကို အမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ သံတမန္မ်ား အဆိုအရ အဓိကျပသနာသည္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚ အာဏာျပလိုမႈမွာ အဓိက အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သမၼတ ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္လႊတ္ေပးေရးတို႔တြင္ အေကာင္အထည္မေပၚ ျဖစ္ခဲ့သည္။

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး သည္ စစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အယူအဆေဟာင္းကို စြဲကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ဲေသာ္လည္း သန္းေရႊ သည္ သိန္းစိန္၊ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး လြန္ဆြဲပြဲကို စံနစ္တက် စီမံထားခဲ့သည္။ အာဏာလုပြဲ ႀကီးထြားလာသည့္ႏွင့္ စစ္တပ္က တေက်ာ့ျပန္ အာဏာသိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပိုမို၍ ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိုင္သည္မွာ အာဏာရ ၾကံ့ဖြံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာ မႈျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေရႊးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ အနားယူခဲ့ၾကရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ စစ္အစိုးရေဟာင္း၏ ၀န္ႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေရးအေပၚ တြင္ သံသယရွိေနၾကသူမ်ားလဲ ျဖစ္သည္။

သန္းေရႊအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွ အၿပီးအပိုင္အနားယူသြားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ၎၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အစိုးရရံုးမ်ားတြင္ ခ်ိတ္စြဲထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎၏ အခန္းက႑ကို ေက်ာ္၍ သိန္းစိန္အလုပ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အာဏာလြန္ဆြဲမႈသည္ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မိမိ မိသားစု၏ ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈတို႔ကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ သန္းေရႊ ၏ စနစ္တက်ဖန္တီးခဲ့ေသာ အ႐ႈပ္ဇာတ္လမ္းတခု ျဖစ္သည္။

သိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတိုတြင္ တစံုတရာေျပာင္းလဲမႈ လိုအပ္သည္ဟု ျမင္သူျဖစ္ သည္။ အမည္မေဖာ္လိုသူ ျမန္မာသံအရာရွိ တဦးအဆိုအရ စစ္အစိုးရ၏ စံနစ္ေဟာင္းသည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္ သည္။ အစိုးရသစ္သည္ အျပဳသေဘာေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎၏ အဆိုကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ ငံမ်ားေရာက္ ျမန္မာသံအရာရွိမ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္။ မတ္လတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ သမၼတမိန္႔ခြန္းမ်ားက လည္း ဤအခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စံနစ္တရပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒေရး၊ စစ္တပ္အဆင့္ဆင့္ၾကားတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေရးမွာ ထင္သေလာက္မလြယ္ေပ။

သံုးသပ္သူမ်ားအလိုအရ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကို အျမတ္ထုတ္ၿပီး သိန္းစိန္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆႏၵကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အပတ္စဥ္ ျပဳ လုပ္ေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္ အစည္းအေ၀းမ်ားၿပီးတုိင္း တင္ေအာင္ျမင့္ဦး သည္ ၀န္ႀကီးမ်ား (သိန္းစိန္ မပါ) ၀န္ႀကီး မ်ားကို လၻက္ရည္ေသာက္ဖိတ္ၿပီး အတြင္းေရးမ်ားကို ေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ဟု ဆိုသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ အဓိက စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဥပမာ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ႏွင့္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မ်ားကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦး က အာဏာသံုးၿပီး လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္တခုတြင္ သိန္းစိန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၅% ျပည္ပပို႔ကုန္ အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦး က ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ေပါင္းၿပီး ၇% ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎သည္ မိမိ သေဘာျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ၂၀% မွ ၄၀% ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္ ဘတ္ဂ်က္ မပါေခ်။

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး သည္ ၾကံ့ဖြံအစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ေျပာေလ့ရွိသည္။ အ ထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးအကဲမ်ား John McCain ကဲ့သို႔ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္က ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားမရွိပါ’ ဟု မိုက္မဲစြာ ေျပာဆိုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက အတိအက်ေျပာဆိုတင္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ကိစၥကို ေျပာင္ က်က် ျငင္းဆို၀ံသူ ျဖစ္သည္။

အမိန္႔အသစ္မ်ား …

အဓိကအက်ဆံုး ကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္ သည္ ပါလီမန္၏ အမတ္ေနရာ ၂၅ % ကို ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္ႏိုင္ အခန္းက႑ႏွင့္ စစ္တပ္ကပါ၀င္ေသာ ပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ယေန႔ က်င္းပေနေသာ ပါလီမန္အစည္းအေ၀မ်ားတြင္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္ႏိုင္ ၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေလ့လာပါက ၎၏ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္သည္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္ ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခန္းက႑မွာ ျမန္မာျပည္အနာဂါတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦး၏ အဆိုအရ –

ယေန႔ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု အ တိအက် ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခံေနရေသာ ယေန႔ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးရန္လိုသည္ ဟု ျမင္သူ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ္ ရက္သတၱအနည္းငယ္အတြင္းက တင္ေအာင္ျမင္ဦးသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ၎၏ ရံုး သို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ပံု၊ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑တြင္ မိမိ၏ အေရးပါပံုႏွင့္ သိန္းစိန္ အေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို ညႊန္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၾကံ့ဖြံအမာခံမ်ားမွာ အမ်ားစုသည္ စစ္တပ္မွႏႈတ္ထြက္၍ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ သည္ ပါလီမန္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါလီမန္ တြင္မိမိ တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုေဆာင္ရႊက္ရာတြင္ လွစ္လွ်ဳ႐ႈ ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ မေၾကမနပ္ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မူလလက္ေဟာင္း သန္းေရႊ အစိုးရႏွင့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျပာဆိုတိုင္တန္႔မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။  အတိအက်အားျဖင့္ ၎တို႔ သည္ သန္းေရႊႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေသ်ာင္အဖြဲ႔တရပ္ကို ထူေထာင္၍ အစိုးရအသစ္ေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔ တရပ္ကို ထူေထာင္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ၾက့ံဖြံ႔ေခါင္းေဆာင္ ေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ေဌးဦး တို႔ကလဲ သန္းေရႊကို တရုတ္ ျပည္က တိန္ေရွာက္ပင္ ႏွင့္ စကၤာပူက လီကြမ္းယူ တို႔ကဲသို႔ ေနာက္ကြယ္ကထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အတုိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ရာထူး ကို ထားရန္က နဦးက အၾကံျပဳခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသံုးသပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သန္းေရႊ သည္ တိုင္း ျပည္၏အာဏာကို ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေန ျပည္ေတာ္ရွိ သန္းေရႊ ၏ ေနအိမ္သို႔ ပံုမွန္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္ အဆိုအရ သန္းေရႊ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကို သမၼတ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္သို႔လႊဲအပ္ေပးမည္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာကို ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္ လက္ ႀကိဳးကိုင္ထားမည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဤျပသနာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေအေရးတြင္ လက္ေတြၾကံဳႀကိဳက္ေနရေသာ္ ႏိုင္ငံ ေရး အ႐ႈပ္အေထြးတရပ္ ျဖစ္သည္။ သိန္းစိန္ အေနျဖစ္ ပါလီမန္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သူရေရႊမန္း တဦးသာ ၎၏ မဟာမိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ေရႊမန္း သာလ်င္ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္ကို ပါလီမန္၏ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢဳိလ္တဦး ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ေရႊမန္းသည္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏွင့္ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္တဦး ျဖစ္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအနာဂါတ္သည္ အထက္ပါအာဏာလႊန္ဆြဲပဲြ၏ အဆံုးအျဖတ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ သိန္းစိန္ အေနႏွင့္ စနစ္သစ္တရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ က်ဳိးစားေနခ်ိန္တြင္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး သည္ လက္ရွိအေနအထား ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ဖတ္တြယ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အာဏာလြန္ဆြဲမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတေန႔တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးလိုအပ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ရပ္ဆိုင္းကာ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဟု မည္သူမွ် အာမမခံႏိုင္ေပ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ (လယ္ရီဂ်ာကင္ ေဆာင္ပါးကို wfww မွ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္) လယ္ရီဂ်ာကင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ BBC ၏ သတင္းေထာက္တဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔တြင္ ၎သည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ပုဂၢလ သတင္စာ ဆရာတဦး ျဖစ္သည္။

 

တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (  Shit Lone)  တရုပ္ျပည္အတြက္ သူလွ်ဳိလုပ္ေန တယ္။ ျမန္မာျပည္ကေျမေတြကို နာမည္မ်ဳိးစံုနဲ႔ တရုပ္ျပည္ကို ေရာင္းေပးေနတယ္။ ပဒံုမာကြင္းကို၀ယ္လိုက္တဲ့ ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး ေနာက္မွာ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ ရိွတယ္။ ထြန္းျမင့္နိင္ေနာက္မွာတရုပ္ရိွတယ္။ တရုပ္ကလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက တိုင္းျပည္ကိုသစၥာေဖါက္ၿပီး လုပ္ ေပးေနတယ္လို ့သတင္းရရိွပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနေတြအားလံုးကို shit lone က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ကာကြယ္ေရးကလြဲလို႔ က်န္၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ဘတ္ ဂ်က္ေတြ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တယ္။ တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနေတြဆိုရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျဖတ္ခံရတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးသား၊ သတ္မွတ္ၿပီးသားဘတ္ဂ်တ္ေတြကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦးက ကာလံု၀န္ႀကီးဌာနကေန ျပန္ျပင္တယ္။ ထင္သလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဘာမွလုပ္လို႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အစိုးရအဖြဲ ့မွာ ေငြမရိွဘူး။ ေရနံ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ေရာင္းရတဲ့ ေငြေတြကို သန္းေရႊ အဖြဲ႔က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ယူတာရယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စဥ္က အေႂကြးေတြကိုဆပ္ေနရတာေတြေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀င္ေငြမရိွေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။

ေနာက္သတင္းတခုကေတာ့ စစ္တိုင္းမႈးေတြကို ပတ္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္တိုင္းမွဴး ထြန္းသန္းကို ဖိအားေပးၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းလိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ သူက မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ပိုမိုနီးစပ္လာလို႔ ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ လဘ္စားမႈေၾကာင့္အလုပ္ျဖစ္တာလို႔ သတင္းလြင့္ထားတယ္။ ဒါဆိုရင္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ကို ေရွ႕ဆံုးကျဖဳတ္သင့္တယ္လို႔ ၀န္ထမ္းေတြက ဆိုပါတယ္။

ဒိီလိုေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြကို တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ကာလံု-၀န္ႀကီးဌာန) က လုပ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုတယ္။ သမၼတ သိန္းစိန္ နဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ဟာ အရုပ္ေတြမွ်သာျဖစ္ၿပီး တကယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေနတာကေတာ့ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ခင္ေအာင္ျမင့္၊ လွထြန္း နဲ႔ ေက်ာ္ဆန္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို ေလးဦးဂုိဏ္းလို႔ ၀န္ႀကီးေတြက ေနာက္ကြယ္မွာ ေခၚေ၀ၚသုံးဆြဲေနၾကပါတယ္။

About ေရႊဘိုသား

ေရႊဘို သား has written 92 post in this Website..

စာမ်ားကို ေရးတတ္လို. မဟုတ္ပါ သည္းခံဖတ္ျပီး ေ၀ဖန္ေပးျကပါ

   Send article as PDF