ပ်က္အစဥ္ျပင္ခန .. ေနတိုင္းလည္း ျပင္သည္ ႏွစ္တိုင္းလည္း ျပင္သည္ ျပင္တိုင္းလည္း မေကာင္းေနာက္ဆံုး ျပည္သူဘက္ဂ်က္မ်ား ကုန္..
ခ်မ္းသာတဲ.သူကခ်မ္းသာ.. ရန္ကုန္ျမိဳ. ပလက္ေဖာင္းေတြ.ကေတာ. ဒီတိုင္း .. ေျပာလို.ေတာင္ မဆံုးေသးပါဘူး ဒီႏွစ္လည္း ထက္ျပင္ျပန္ျပီး ပလက္ေဖာင္းေတြ. သဲ ေက်ာက္စရစ္ အနည္းငယ္ (ျမင္ေကာင္းေအာင္) ထည္.ဘိလပ္ေျမထည္. ျပင္သည္ ဒီထက္ေကာင္းတယ္ အစီအစဥ္မ်ား မရွိေတာ.ဘူးလားလို. ရန္ကုန္ ျမိဳေတာ္စည္ပင္ကို ေမးခ်င္သည္..

About zaymdy

zay zay has written 9 post in this Website..

My name is MyoGyi Nice too meet you All Friend .