အကယ္၍သင္ဟာ ေသျခင္းတရားႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရ တဲ့အခါ ဘယ္လုိခံစားရမည္လဲဟု သိခ်င္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မည္သုိ႕ေသာေ၀ဒနာဟု အမည္တိတိက်က်မသိခင္မွာပဲ..သည္းထိတ္ရင္ဖုိစြာခံစားလုိ က္ရသည္။ ဘယ္လုိၾကံဳေတြ႕ရလဲဟု ေမးခ်င္ပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ိဳ းေတြဟာ ေသျခင္းေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းကုိ  မည္သုိ႕သတ္မွတ္ၾကသနည္း။ ႐ုိး႐ုိးတန္းတန္းေသရသည္က ေကာင္းလား။   ဥပေစၦဒကကံေၾကာင့္ေသရသည္ကေရ ာ။ သိခ်င္ေနပါသည္။ ထုိအေတြ႕ အၾကံဳမွလြန္ေျမာက္လာခဲ့ရသည ္ကုိပင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပင္ ခံစားရပါသည္။မိမိမွာမည္သုိ ႕ေသာ အကုသုိလ္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနသည္လည္း ဟု ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ေတြးမိပါေသ းသည္။
 ေျပာျပရဦးမည္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အေတြအၾကံဳကေတာ့ ေၾကာက္လန္႕ဖြယ္ရာအတိဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာေနရာသည္ ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း သုံးရာသီ အခ်ိန္မေ႐ြး မုိးသံေပးေနေသာေဒသျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မုိးသည္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ႐ြာတတ္သည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္းမွာ…မုန္တုိင္း႐ွိ၍ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ဖက္မွာ မုန္းတုိင္း႐ွိ၍ပဲျဖစ္ျဖစ္ ။ ႐ြာလုိက္လွ်င္လည္း..ေလေရာ မုိးေရာ တေသာေသာႏွင့္ပင္။ မုိးၿခိမ္းသံေတြေရာ..တ၀ုန္း၀ုန္း တအုန္းအုန္းျဖင့္ရယ္ေပါ့။ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာေတြမွာလည္း အပင္ႀကီးေတြနည္းပါး ပါသည္။ ေတာင္ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ကတုံးဟုေျပာ၍ရသည္။ ပူသည့္အခါ အရမ္းပူ၍၊ ေအးသည္အခါလည္း ေက်ာ႐ုိးစိမ့္ပါ၏။
 အေအးပုိင္းေဒသမွာအေနမ်ား ေသာကၽြန္ေတာ့္ အဖုိ႕ ေအးေနေသာ အခ်ိန္တြင္မည္သုိ႕မွမျဖစ္ေ ပမယ့္ ပူလြန္းသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ရပါသည္။
 ထုိ႕ေၾကာင့္ မုိး႐ြာလွ်င္အထုိက္အေလွ်ာက ္ေတာ့ ေပ်ာ္ပါသည္။ ထားပါေတာ့ ေျပာခ်င္တာေတြ မ်ား၍ကားကုန္ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကပင္ မုိးၿခိမ္းသံကုိေၾကာင္႐ြံ႕ သည့္စိတ္အခံ႐ွိပါသည္။ မုိးရြာလွ်င္ အျပင္ပင္မထြက္ေတာ့ပါ။ ထိုေန႕က မနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ ..မုိးေရာ ေလေရာ အၿပိဳင္အဆုိင္အလုအယွက္ သည္းႀကီးမည္းႀကီး႐ြာသည္။ ကၽြန္ေတာ္အဖုိ႕ေတာ့ ထုိင္သည့္ေနရာက မေ႐ြ႕ရဲပါ။ သုိ႕ေပမယ့္လည္း ထုိင္ေနလွ်င္မျဖစ္ အိပ္ေနၿပီး နားထဲဂြမ္းစုိ႕ထားသည္ကေတာ္ မည္ဟုေတြးမိ၍ စဥ္းစားထားသည့္အတုိင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပင္ အေတြးႏွင့္ အတူလႈပ္႐ွားလုိက္ပါသည္။
 မုိးၿခိမ္းသံေတြကလည္း ဟုိနားကုိ ဂ်ိမ္းခနဲ သည္နားကုိဂ်ိမ္းခနဲ။ လွ်ပ္ပ်က္ လွ်ပ္ႏြယ္ေတြက တ၀င္း၀င္းလွ်ပ္လုိိ႕။ မအိပ္အိပ္ခ်င္ေအာင္ အတင္းပင္ဇြတ္က်ိတ္မွိတ္ အိပ္ခ်လုိက္ရသည္။ မည္မွ်အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ မသိ။ ဂ်ိမ္း ဟူေသာ မုိးႀကိဳးပစ္သံကုိ ပထမၾကားလုိက္ရပါသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ မိမိတုိ႕ အနီးအနားမဟုတ္၍ ျပန္၍အိပ္ လုိက္ပါသည္။ ဒုတိယခ်က္ကုိေတာ့ျဖင့္ မည္သုိ႕မည္ပုံပစ္ခ်လုိက္မွ န္းမသိပါ။ မိမိမွာ ရင္ေပၚတင္ထားေသာလက္မ်ား အလုိအေလွ်ာက္ ဆန္႕ထြက္ကုန္၏။ မ်က္စိမ်ားျပာေ၀ကုန္၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း သတိပဲေကာင္း၍လား နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကပဲ ေစာင့္ေ႐ွာက္၍လားမသိ အိပ္ေနရင္း ထေျပးမိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မိမိစိတ္ႏွင့္ လူကပ္၍ကပ္မွန္းပင္မသိေလာက္ ေအာင္ အသိႏွင့္ကုိယ္ေ၀းကြာေနသည္ဟ ုထင္မိသည္။ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႕ စပ္ဖ်င္းဖ်င္း လုိလုိ၊ ပူသည္လုိလုိ၊ နာသည္လုိလုိႏွင့္ အမ်ိဳးအမည္မသိေ၀ဒနာေတြ ဟုိနားတစ သည္နားတစ ခံစားရသည္။
 ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အနား႐ွိေနသ ည့္ လူေတြအားလုံးလုိလုိ ဟုိၾကည့္သည္ၾကည့္ႏွင့္။ အားလုံး မုိးႀကိဳးစက္ကြင္းမိသြား ၾကသည္။ ထုိလူအားလုံးထဲတြင္ အခံစားရဆုံးက ကၽြန္ေတာ္ပင္။ မိႏွစ္ပုိင္းၾကာေသာအခါ ေျခေတြ လက္ေတြ ထုံထုိင္းလာသည္။ ေကာ့့၍မရ ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မည္မွ်ေၾကာက္ေနမည္ထင္ပါသနည ္း။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေၾကာက္လန္႕သြားေသာစိတ္အစဥ္ သည္ လိပ္ျပာလြင့္စဥ္သေရာင္ပင္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႕၏ အယူအစြဲကုိ ၾကားဖူးနား၀႐ွိထား၍ ပုိမုိ၍ေၾကာက္လန္႕မိပါသည္။ မုိးႀကိဳးပစ္သည္ဆုိရာတြင္ မိဘကုိေစာ္ကားသူ ၊ ေက်းဇူး႐ွင္ကုိ ျပစ္မွားသူ၊ ဆရာသမားျပစ္မွားသူ၊ အကုိသုိလ္စိတ္ႀကီးမားသူ စသျဖင့္ အမည္ေပး ကင္းပြန္းတပ္ၾကစၿမဲ။
 ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာတရားကုိ အရင္က အထုိက္အေလွ်ာက္သာ လုိက္နာေစာင့္ဆည္းခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ စိတ္ထဲတြင္ စိတ္၌ႏွစ္ႏွစ္ကာကာလုပ္ေဆာင ္ႏုိင္ပါမွ ဘာသာတရားကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဘုရား႐ွိခုိးျခင္း၊ ပုတီးစိက္ျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္းတုိ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မပါက မလုပ္ဟုဆုိရမည္။
(၂)
 စိတ္ထဲ၌ မၾကည္လင္လွ်င္၊ ေဒါသျဖစ္ေနလွ်င္၊ တစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ျဖစ္ပါ။ အတင္းအဓမၼလုပ္ယူရသည္မ်ိဳးမ ျဖစ္ေအာင္ေနသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ မိဘဆရာသမားကုိ ေစာ္ကားသည္အျပဳအမူမ်ိဳး မည္သုိ႕ေသာအခါမ်ိဳးမွမလုပ္ ေဆာင္ခဲ့။ ဘုရားမ႐ွိခုိးျဖစ္လွ်င္ေတာ င္ ကၽြန္ေတာ့္၏ စိတ္ထဲ မွာေတာ့ အၿမဲ႐ုိးက်ိဳးကန္ေတာ့လွ်က္ ပင္။
 ကူညီစရာ႐ွိသည္မ်ားကုိလည္ း မေႏွးအျမန္ကူညီလွ်က္ပင္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ထင္သည္ နာက်င္ထုံထုိင္းသည္က လြဲလုိ႕ အသက္အႏၲရာယ္မထိခုိက္ပါ။ မုိးႀကိဳးပစ္လုိ႕ေသသည္ဟု နာမည္မႀကီးခ်င္ပါ။ သိပၸံသေဘာတရားႏွင့္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ္ေသး၏။ ျမန္မာအယူအစြဲအျမင္ႏွင့္ၾက ည့္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ မေတြး၀ံ႕ပါ။
 ေသလွ်င္ေတာင္ ယုတ္စြအဆုံး အျခားေရာဂါႏွင့္ေသရသည္ကျမတ ္ေနသည့္ပုံပင္။ လူတကာႏုတ္ဖ်ား ေရပန္းေတာ့မစားခ်င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းရင္းက ဓါတ္တုိင္သာမ႐ွိလွ်င္ မည္သုိ႕ေသာဘ၀ေရာက္ေနမွန္းေ တာင္ သိမည္ မဟုတ္ေတာ့။ ေနာင္မုိး႐ြာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘယ္ေျပးလုိ႕ေျပးရမွန္းမသိေ တာ့။ ရသမွ်ဘုရားစာေတြလည္း ကုန္သေလာက္႐ွိေတာ့မည္။ တစ္ခါၾကံဳဖူးၿပီဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ခါဆုိရင္မ်ားေတာ့ မေတြး၀ံ႕ပါ။
 အခုဆုိလွ်င္ မုိးရြာၿပီေဟ့ ဟုဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က အျပင္မွာ႐ွိသမွ် ေျပာင္ေျပာင္ လက္လက္ အရာ၀တၲဳမွန္သမွ် ေကာက္သိမ္းရတာအေမာ။ စတီးေတြဆုိလွ်င္ ဖန္စီပစၥည္းေတာင္မ၀တ္ရဲ။ မုိးရြာလွ်င္ တံခါးကုိပိတ္ ဂ်ိတ္ပဲ။ ေနလွ်င္လည္း လူၾကားထဲမွာပင္ေနသည္။ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္။ ဒါဆုိလွ်င္ေတာ့ မုိးႀကိဳးမေတာ္တဆပစ္ခဲ့လွ် င္ေတာင္ မည္သူ႕ကုိပစ္၍ ပစ္မွန္းသိမည္မဟုတ္။ ေသလွ်င္ေတာင္ အုပ္ႏွင့္က်င္းႏွင့္ပင္။ ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ ေၾကာက္စိတ္မ်ားသည္ အနည္ထုိင္စျပဳေနၿပီျဖစ္သည္ ။
 ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္မ်ားကုိလည ္း ၀န္မပိေအာင္ ေဖာ့ထားျဖစ္သည္။ ေလာက၌ေသျခင္းတရားသည္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေရာက္လာႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိသြားရာလမ္းသည္ သန္႕သန္႕႐ွင္း႐ွင္းလား ၊ အကုသုိလ္စိတ္ေတြႏွင့္သြားမ ည္လား ေ၀ခြဲရဦးမည္။ အသက္ငယ္႐ြယ္၍ဆုိၿပီး ဘာသာတရားလည္းေမ့ထား၍လည္းမျ ဖစ္။ မိမိတုိ႕သြားရာ လုိက္ပါမည့္အရာ သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သင့္သည္ဟု ေတြးတတ္ၾကရန္ အေရးႀကီးသည္။မိ႐ုိးဖလာဗုဒၡ ဘာသာဟု ဆုိေသာ္ျငားလည္း အမိဗုဒၡ အဖဗုဒၡဆုိတုိင္း ႐ွိခုိးေန႐ုံႏွင့္မၿပီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ျဖင့္ ခလုတ္ထိမွ မမိတသည္မ်ိဳးဟု ေျပာရမည္။ ဘာသာတရားလုပ္ရင္ ေသျခင္းကလႊတ္လားဟုေမးလွ်င္ ေတာ့ မလႊတ္ပါ။ သံသရာ၌လည္ပတ္ေနၾကေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႕သည္ လည္ပတ္ၿမဲလည္ပတ္ေနမည္သာ။ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကံအေၾကာင္းတုိ႕သည္ အခ်ိန္တန္မည္ဆုိက ေရာက္လာတတ္စၿမဲ။
 ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အခ်ိန္မတန္ေသသည္လားေတာ့မသိ အသက္ေဘးကသီသီေလးလႊတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္ ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။ ထုိရလုိက္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳသည္ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀အတြက္အႀကီးမားဆုံး ေျခာက္လန္႕မႈႀကီးသာ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ၾကည္ ့မည္ဆုိက မေတြးခ်င္ေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ ႐ြံ႕မိပါ၏။
 ေသျခင္းတရားကုိ မလြဲအေသရင္ဆုိင္ရပါက ထုိသုိ႕ေသာ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ မၾကံဳခ်င္ေၾကာင္း ျမတ္ဘုရားထံ ဆုေတာင္းမိပါ၏။

About ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္)

ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) has written 192 post in this Website..

ရင္ဘတ္နဲ႕ခံစားၿပီးေရးတဲ့ စာေတြ တင္ျပပါရေစခင္ဗ်ား