ေနာက္ဆံုးေသခါနီးမွာျပဳလုပ္ေသာကုသုိလ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္အရင္အက်ိဳးေပးသလဲဆုိရင္ ေသခါနီးပုဂၢိဳလ္ရဲ႕စိတ္သည္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ သဘာ၀တရားနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ေနာက္မွလုပ္တဲ့အလုပ္သည္ အရင္အက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ သေဘာေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။

ဥပမာ-ႏြားၿခံထဲမွာ ႏြားသြင္းတဲ့အခါ ငယ္ရြယ္ၿပီးခြန္အားရွိေသာ ႏြားကေလးမ်ားသည္ အုိမင္းရင့္ေရာ္ေနေသာ ႏြားႀကီးမ်ားကုိ တုိးေ၀ွ႔၍ ေရွ႕ကေန အရင္၀င္ေနၾကေသာအခါ ႏြားအုိႀကီးမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးမွ၀င္ရေသာေၾကာင့္ ႏြားၿခံတံခါး၀၌သာ ေနရာရတတ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ႏြားၿခံအျပင္သုိ႔ ထြက္ရေသာအခါ ေနာက္မွ၀င္ရေသာ ႏြားအုိႀကီးမ်ားက အရင္ထြက္ၾကရပါတယ္။

အဲဒီဥပမာလုိပဲ ေနာက္ဆံုးေသခါနီးမွလုပ္ေသာကုသုိလ္သည္ ေသခါနီးဘ၀ေဟာင္းမွ ဘ၀သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ အနာဂတ္ဘ၀သစ္တြင္ ေသခါနီးမွလုပ္ေသာ ကုသုိလ္က အရင္အက်ိဳးေပးလုိက္တာပါ။ ဒီသေဘာတရားကုိ သိထားၿပီးဆုိလွ်င္ အယူမွားျခင္း သံသယျဖစ္ျခင္းမ်ား ကင္းေ၀ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က အေဖမုဆုိးသားသတ္သမားႀကီးကုိ သားျဖစ္သူရဟႏၱာက ေကာင္းမႈလုပ္ေပး၍ မုဆုိးႀကီးနတ္ျပည္ေရာက္သြားသည့္ တရားဇာတ္လမ္းတစ္ခုကုိ ဖတ္ကာ သံသယျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မုဆုိးႀကီးသည္ ေသခါနီး(၁)လေလာက္ အလုိမွ သားျဖစ္သူရဟႏၱာမေထရ္ထံ ေရာက္လာၿပီး ရဟန္း၀တ္ကာ တရားအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေသခါနီးေနာင္တတရားရ၍ တရားအားထုတ္ေသာ္လည္း သူလုပ္ခဲ့အကုသုိလ္ေတြက မ်ားေသာေၾကာင့္ အဲဒီအကုသုိလ္ေတြကုိပဲ စိတ္ကအာရံုေရာက္ၿပီး အကုသုိလ္တရားမ်ားက သူကုိလာေျခာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မုဆုိးရဟန္းႀကီးဟာ တရားအားထုတ္လုိ႔ မရရွာပါဘူး။

ဒီလုိနဲ႔ ေသခါနီးလည္းေရာက္ေရာ မုဆုိးႀကီးဟာ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ျဖစ္တဲ့ ေခြးဆြဲတာေတြ ေခြးႀကီးေတြလုိက္ေနတာေတြျမင္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ သားျဖစ္သူရဟန္းက အင္း-ငါ့ခမည္းေတာ္ေတာ့ သူလုပ္ခဲ့ေသာမေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ေတြေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြျမင္ကာ အပါယ္ကုိသြားရေတာ့မွာပဲ။ ငါလုိ သားရဟန္းတစ္ပါးေရွ႕မွာ ဒီလုိမေကာင္းတဲ့နိမိတ္ေတြျမင္ၿပီး အပါယ္ကုိမသြားရေအာင္ ငါလုပ္ေပးမွျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး သားရဟန္းက သူဖခင္မုဆုိးႀကီးကုိ ေစတီရင္ေပၚသုိ႔မေရြ႕၍ ပန္းမ်ားရွာၿပီး ဖခင္ ဒီပန္းမ်ားသည္ ဖခင္အတြက္ ပူေဇာ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဖခင္ ပန္းမ်ားကုိ ျမတ္ဗုဒၶအား ပူေဇာ္ေနတယ္လုိ႔ အာရံုျပဳေပးပါဟု ေျပာလုိက္ေသာအခါ မုဆုိးႀကီးသည္ သားျဖစ္သူေျပာတာကုိ အာရံုစုိက္၍ ပန္းမ်ားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶအား ပူေဇာ္ပါတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ အာရံုျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ကာ နတ္ျပည္မွ နတ္သမီးလာေခၚတဲ့ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ကုိျမင္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာနတ္ျပည္သုိ႔ နတ္သားသြားျဖစ္ပါတယ္။

ခဏတာဘုရားလွဴတဲ့ အာရံုေလးျပဳမိတာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့နတ္ျပည္ကုိေရာက္သြားတဲ့ မုဆုိးႀကီးကုိၾကည့္ၿပီး လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေကာင္းကံ မေကာင္းကံတုိ႔ရဲ႕ အက်ိဳးေပးကုိ သံသယမရွင္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါကုိ ရွင္းျပေပးခ်င္လုိ႔လည္း ဒီပုိ႔စ္ကုိ ၿပီးေအာင္ ေရးလုိက္တာပါ။ တကယ္ေတာ့ မုဆုိးႀကီးဟာ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈကံေလးေၾကာင့္ နတ္ျပည္ကုိေရာက္သြားတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အထက္က ႏြားၿခံဥပမာလုိ သဘာ၀တရားအတုိင္း ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ေနာက္ဆံုးကုသိုလ္က အရင္အက်ိဳးေပးလုိက္လုိ႔ပါ။

မုဆုိးႀကီးနတ္ျပည္ေရာက္သြားေပမဲ့လည္း နတ္ျပည္မွာ ၾကာၾကာအသက္ရွည္ဖုိ႔ စိမ္းစိမ္ခ်မ္းသာျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ သူ႔မွာမရွိပါဘူး။ ခဏေနၿပီးရင္ သူ႔ဟာနတ္သက္ေၾကြရမွာပါ။ နတ္သားေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ပံုမွန္ရွိေသာ္လည္း လွ်ပ္တျပတ္ေသႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဥပမာ-နတ္စာစားရမဲ့ခ်ိန္ မစားလွ်င္၊ နတ္ပန္းညိဳလာလွ်င္၊ နတ္ျပည္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕မႈမရွိလာလွ်င္ နတ္ေတြဟာ နတ္သက္ေၾကြၾကပါတယ္။

သားျဖစ္သူရဟန္းသည္ သူ႔ဖခင္ဟာ သူေနာက္ဆံုးလုပ္ေပးတဲ့ ကုသုိလ္ကံ ေၾကာင့္သာ နတ္ျပည္ေရာက္တာ၊ မၾကာခင္နတ္သက္ေၾကြေတာ့မွာဆုိတာကုိသိလုိ႔ သူ႔ဖခင္ရွိရာ နတ္ျပည္သုိ႔သြားကာ တရားေဟာေပးပါတယ္။ သားျဖစ္သူရဲ႕တရားကုိ နာၾကားရလုိက္တဲ့အခါ မုဆုိးႀကီးဟာ ေသာတာပန္အရိယာျဖစ္သြားပါတယ္။

အပုိင္း(၂)ပုိ႔စ္မွပါတဲ့ နတ္သားသည္ ဂတိနိမိတ္(၃)မ်ိဳးတြင္ ဘယ္နိမိတ္ထင္တယ္ဆုိတာကုိ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အဲဒီနတ္သားသည္ တရားအားထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ထြက္သက္၀င္သက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခႏၶာကုိယ္ႀကီးရဲ႕ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱသေဘာတရားမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရႈ႕မွတ္ေသာ ၀ိပႆနာကုသုိလ္ကုိ အာရံုျပဳေနေသာ ကုသုိလ္ကံနိမိတ္ထင္လ်က္ ဘ၀ေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း(၃)၌ စာေရးသူအား ေကာ္မန္းေပးရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ အယူမွားေနေသာသူမ်ားက (အရွင္ဘုရားဘေလာ႔မွာ ဖတ္ရတာက ရခဲတဲ့လူ႔ဘဝကို ယခုရေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ၀အတြက္ အဓိကမထားဘဲ ေနာက္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္ အဓိကထားလုပ္ရမယ္လုိ႔ ေရးထားပါတယ္ဘုရား။ ေနာက္ဘဝ ေကာင္းစားဖုိ႔အတြက္ ဒီဘဝမွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ လုပ္သင္႔တယ္လုိ႔ ဖတ္ရပါတယ္။ တပည္႔ေတာ္ေတြးတာကေတာ့ ေနာက္ဘဝက လူျဖစ္ဖို႔ေတာင္ မေသခ်ာဘူး။ အဲေတာ့ လူျဖစ္တံုးေလး ကိုယ္ေနခ်င္သလို ေနလိုက္မယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္ဘုရား)လုိ႔ ေရးလာၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလုိ အယူတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသူမ်ားအား စာေရးသူေျပာခ်င္သည္မွာ

လူ႔ဘ၀ကုိ ေကာင္းမႈကုသုိလ္လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဘ၀ပဲ ေပ်ာ္ေအာင္ေနေတာ့မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားၿပီး ေကာင္းမႈမ်ားမလုပ္ဘဲ မေကာင္းမႈမ်ားကုိပဲလုပ္တာကမွ အပါယ္ေလးပါးမွလြတ္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းသြားပါမယ္။ လူ႔ဘ၀မွာ ဒါနေရာ သီလေရာ ၀ိပႆနာပါလုပ္မယ္ဆုိရင္ လူ႔ဘ၀ကုိရဖုိ႔က အလြယ္ေလးပါ။ မိမိမွာသာ အယူမွားျခင္း၊ အမိသတ္၊ အဖသတ္၊ ဘုရားျပစ္မွား၊ ရဟႏၱာကုိ သတ္တာ ေစာ္ကားတာ၊ ရဟန္းေတြသင္းကြဲေအာင္လုပ္တာဆုိတဲ့ ကုသုိလ္ျဖင့္ ေခ်ေဖ်ာက္လုိ႔မရေသာ ဒီအျပစ္ေတြမရွိဘူးဆုိရင္ ဒီဘ၀နဲ႔ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ထိ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ဆုိတာကေတာ့ ပုိေတာင္ လြယ္ပါေသးတယ္။ တကယ္လုိ႔ မိမိသည္ အရင္က မသိတတ္နားမလည္လို႔ျဖစ္ေစ၊ နားလည္ၿပီး မုိက္မဲခဲ့လုိ႔ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈမ်ား လုပ္မိခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထုိမေကာင္းမႈမ်ားကုိ မိမိသိတတ္နားလည္ခ်ိန္၊ တရားသေဘာသိခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမႈလုပ္ကာ ေခ်ဖ်က္ရင္ ရပါတယ္။ ေရမ်ားေရႏုိင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆုိသလုိ မေကာင္းမႈရွိခဲ့လွ်င္ အဲဒီမေကာင္းမႈထက္ ေကာင္းမႈမ်ားေအာင္ လုပ္ေပးလွ်င္ ရပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါ မုဆုိးႀကီးသည္လည္း မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုပ္ခဲ့ေသာမေကာင္းမႈမ်ားသည္ အျပစ္ႀကီးမားၿပီး ေခ်ဖ်က္လုိ႔မရေသာ အျပစ္မ်ားမဟုတ္၍ ရုိးရုိးအျပစ္မ်ားကုိ အရိယာမဂ္ျဖင့္ ပယ္သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔လူသားမ်ားသည္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ေခ်ဖ်က္လုိ႔မရေသာ အျပစ္(၆)မ်ိဳး မရွိပါက ၀ိပႆနာအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ရုိးရုိးအကုသုိလ္မ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္လုိ႔ ရပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရခဲလွေသာ ဘုရားသာသနာ၊ လူ႔ဘ၀၊ ဗုဒၶအသိဉာဏ္ရွိခ်ိန္၊ အသက္ရွင္စဥ္ေလးမွာ ဒီဘ၀ေလးခဏတာ ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္ၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားကုိ မလုပ္ဘဲ ေကာင္းမႈမ်ားကုိသာ အဓိကထားလုပ္ကာ အေအးခ်မ္းဆံုးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကုိလ်င္ျမန္စြာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း ဤမွ်နဲ႔ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ရင္း ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

http://www.sanninaymin.com/

About ဆန္နီေနမင္း

has written 64 post in this Website..

sanninaymin@gmail.com http://www.sanninaymin.com/ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။