(၁)မီးၿခစ္ဆံတုိ႔ၿဖင္႔ ၿပန္စရေအာင္ လိုအပ္လ်ွင္ တကယ္႔ မီးၿခစ္ဆံေလးမ်ား ကို ခ်ထားၿပီးမေၿဖရွာပါ။ ခ်ေပးထားေသာ မီးၿခစ္ဆံတို ႔ကို 12 ရေအာင္ၿပဳလုပ္ၿပပါ။ ?

X lll

(၂)ေပးထားေသာမီးၿခစ္ဆံၿဖင္႔ံ တစ္ေထာင္ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ပါ။ ပံုကို English  စာၿဖင္႔ေဖာ္ၿပႏိုင္သည္။ ?

l l l l

(၃)  BON

PET

ROT

ေပးထားေသာစာလံုး မ်ားေရွ႔ မွာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာလံုး ထည္႕ပါ။ေပးထားေသာ စာလံုးသံုးလံုးကို တူညီစြာေပါင္းထည္႕ေပးပါ။ဥပမာ – BON မွာ A ေပါင္းမယ္ဆို အကုန္ေပါင္း ပါ PET တို႕ ROT တို႕မွာပါ။ေရွ႕မွာ ေပါင္းၿပီးသြားရင္ စာလံုးက အဓိပၸါယ္ ရွိရမယ္ ေနာ္။ ?

(၄) H I J K L M N O

အိမ္ထဲ မွာအၿမဲ ရွိတက္ေသာ အရာၿဖစ္ပါသည္။ ေပးထားေသာအတိတ္စိမ္းမွ  အဓိပၸါယ္ေဖၚပါ ?

(၅)နာရီကို ႏွစ္ပိုင္းပိုင္းပါ။တစ္ဖက္ႏွင္႔တစ္ဖက္ စုစုေပါင္းကိန္းအေရအတြက္ တူညီေအာင္ ဘယ္နားကပိုင္းမလဲ?

About Mobile House

Mobile House has written 82 post in this Website..

Mobile House ဖုန္း ၿပဳၿပင္ေရး ႏွင္႔ အေရာင္း ဆိုင္ လမး္ ၃၀ ။ ၇၃ -၇၄ ၾကား ။ေဆးေက်ာင္း ေရွ႕ ။မန္းေလး ၿမိဳ႕