ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရုံး (ဗဟို )       

 

စာအမွတ္ – ဂီတ /စီမံ /(ေထြ ) (၁၂၇၀)

ေန႔စြဲ – ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊စက္တင္ဘာလ (၇)

အေၾကာင္းအရာ။   ။Telephone Handset မ်ား၊ MP3,MP4 player မ်ားႏွင္႔ Digital Gadet      မ်ားေရာင္း၀ယ္ ၿဖန္႔ၿဖဴး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႕အသိေပး ၿခင္း။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရံုး (ဗဟို)သည္ အဖြဲ႔ ၀င္အႏုပညာရွင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ရပိုင္ခြင္႔မ်ားေတာင္းခံၿခင္း၊ အလြဲအသံုးၿပဳမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းၿဖစ္ပါသည္။

၂။     ယခုအခါ Telephone Handset မ်ား၊ MP#,MP4 player မ်ားႏွင္႔ Digital Gadet မ်ားေရာင္း၀ယ္ၿဖန္႔ၿဖဴး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရုံး၀င္ အႏုပညာရွင္ အတက္ပညာရွင္ ႏွင္႔ ထုတ္လုပ္သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို မိမိပိုင္ ကဲ႔သို႔ သေဘာထားၿပီး MP3 Format ၿဖင္႔ Promotion အၿဖစ္ အခမဲ႔ ကူးယူေပးၿခင္း၊ အခေၾကးေငြၿဖင္႔ ကူးယူေပးၿခင္း တို႕ကို သတင္းစာ ၊ဂ်ာနယ္တို႕တြင္ပါ ေၾာ္ၿငာၿပီး ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္းေတြရွိ ရပါသည္။
၃။    ထိုသို႕ ကူးယူေပးေနၿခင္းေၾကာင္႔ မူပိုင္ခြင္႔ရွိေသာ အႏုပညာရွင္၊ အတက္ပညာရွင္ ႏွင္႔ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားအေနၿဖင္႔မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေနသကဲ႔ သို႔တည္ဆဲ မူပိုင္ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရျာက္ေနပါသၿဖင္႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရံုး အေနၿဖင္႔ တရားစြဲဆိုအေရးယူမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္႔မိမိ၏လုပ္ငန္းအတြင္း တရားမ၀င္ကူယူေရာင္းခ်ေနၿခင္းရွိပါက လိုအပ္သလို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ၾကိဳတင္အသိေပး ပါသည္။

 

ေၿပာရရင္ဘာမွန္းလဲမသိဘူး ။ဒီအတိုင္းၾကီးေပးသြားတယ္ ။မူပိုင္ဥပေဒဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ္သူသိၾကလဲ။ကိုယ္၀ယ္ထားတဲ႔ သီခ်င္းကိုကူးေပးတာ ဘာဆိုင္လဲ ။သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ ဟိုက ကူး ဒီကကူးနဲ႕ ဘယ္မွာ မူပိုင္ရွိလို႕လဲ။copy ေတြပဲ လုပ္ေနၾကတာ။အခယူလို႔ဆိုေတာ္ေသးတယ္ ။မယူတဲ႔သူကိုေပးသြင္းရမွာေပါ႔ ။ အဆိုေတာ္ေတြေတာင္ သူတို႔သီခ်င္းေပါက္ေသးတယ္။ဘာၾကီးက်ယ္တာလဲမသိဘူး ။ေနေပါ႕ ခုအဆိုေတာ္ေတြကမိႈလိုေပါက္ေနတာ။ခုေနာက္ ဆို ဘယ္ဆိုင္မွကူးခြင္႔ ရေတာ႔မွာ ကူးေပးေတာ႔မွာမဟုတ္ဘူး။ သီခ်င္းထည္႔ခ်င္တဲ႔ သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ဘာသာ၀ယ္သြင္းရေတာ႔ မယ္။

အားလံုးအတြက္စိတ္မေကာင္းစြာၿဖင္႔။

About Mobile House

Mobile House has written 82 post in this Website..

Mobile House ဖုန္း ၿပဳၿပင္ေရး ႏွင္႔ အေရာင္း ဆိုင္ လမး္ ၃၀ ။ ၇၃ -၇၄ ၾကား ။ေဆးေက်ာင္း ေရွ႕ ။မန္းေလး ၿမိဳ႕