ျပည္လမ္းေတာ္၀င္စင္တာသိျကတယ္မလား။အဲဒီမွာစက္ေလွခါး၅စင္းရွိတာ ၃စင္းကုိသူတုိ.ရုးံသုးံဖုိ.တဲ။

က်န္၂စင္းကုိပဲ ေစ်း၀ယ္သူေတြနဲ.ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္ေတြသုးံ။စက္ေလွစီးဖုိ.နာရီ၀က္ေလာက္ေစာင္.ရတယ္။

သူတုိ.သုးံတဲ.စက္ေလွကားသုးံကုိေတာ.သူတုိ.ေတာ္၀င္မိသားစုဖြင္.ဆုိင္ရပ္တယ္။ က်န္တာဘယ္မွာမွမရပ္ဘူး။

About student

has written 21 post in this Website..