ေနရာလိုက္တန္ဖိုး

       လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေလးစားၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုသူေတြက ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။ ဒီလိုေတာင္းဆိုတာကို ဖိႏွိပ္သူေတြကလည္း ဖိႏွိပ္ ေနၾကတယ္။ တေလာကလံုးကို ၿခဳံငံုၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံဆိုၿပီး လူတန္းစား ႏွစ္ရပ္ပဲရွိတာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးအစား စားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖိႏွိပ္ခံ အျဖစ္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီႏွစ္မ်ဳိးထဲက တမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ပဲ လူေတြဟာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကတာပါ။

လူ႔အခြင္အေရးကို တန္ဖိုးထားရမယ္၊ ေလးစားရမယ္၊ လိုက္နာရမယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာ တန္ဖိုးထား ေလးစားလုိက္နာတတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ လူကို နားလည္ရပါလိမ့္မယ္။ လူကို နားမလည္လွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကိုလည္း နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြဟာ လူေတြကို နားလည္ၾကမွာျဖစ္ေပမယ့္ လူေတြက လူေတြကို နားမလည္ၾကပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လူေတြကပဲ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ခ်ဳိးဖ်က္ေနၾကတာေပါ့။ လူေတြကပဲ လူ႔အခြင့္အေရးေတြက္ုိ ခ်ဳိးဖ်က္ေနၾက တာဆိုေတာ့ လူေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူ႔ေလာကႀကီးဟာလည္း ဗရမ္းဗတာ ဖရိုဖရဲနဲ႔ နိုင္ရာစားတဲ့ တိရစၧာန္ေလာကႀကီးနဲ႔ မျခား ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့။

လူဟာ လူကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ လူ႔ဘဝကို နားလည္ရပါလိမ့္မည္။ လူ႔ဘဝကို နားလည္ပါမွ လူကိုနားလည္မွာပါ။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈကို သိျမင္သေဘာေပါက္ၿပီ ဆိုပါမွ လူ႔အခြင့္အေရးကို အမွန္အကန္ အျပည့္အဝ လုိက္နာတတ္သူျဖစ္မွာ။ အသိပညာေတြ အတတ္ပညာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ တတ္ေနပါေစ လူနဲ႔လူဘဝကို နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ သူ႔ရဲ့အတတ္ပညာ အသိပညာေတြဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူေတြမွာ မရွိမျဖစ္ တတ္ထားရမည့္ ပညာရပ္ဟာ လူနဲ႔ လူ႔ဘဝကို ခြဲျခားနားလည္တတ္မႈ ပညာပါပဲ။ တျခားပညာေတြ တတ္စရာ မလိုဘူးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူနဲ႔ လူ႔ဘဝကို ခြဲျခားနားလည္တတ္မႈပညာ မတတ္ပါပဲနဲ႔ တျခားပညာရပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲတတ္ေနပါေစ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို နားလည္လိုက္နာတတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ 

လူနဲ႔လူ႔ဘဝကို နားလည္တတ္မႈ ပညာရပ္ဆိုတာ ဘယ္နိုင္ငံ ဘယ္တကၠသိုလ္မွာမွ ၾကားဖူးၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မၾကားဖူးေပမယ့္ တထူးတဆန္းပညာရပ္လည္း မဟုတ္ပါ။ လူေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အသံုးခ်ေနတဲ့ ပညာရပ္ပါပဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝလိုက္နာတတ္သူျဖစ္ဖို႔အတြက္ လိုက္နာမည့္သူဟာ ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္နဲ႔ ရွိမေနဖို႔ လိုအပ္သလုိ၊ အဖိႏွိပ္ခံ အျဖစ္နဲ႔လည္း ရွိမေနဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္နဲ႔ ရွိေနတဲ့သူဟာ သူဆက္ဆံခံရတဲ့ လူ႔ဘဝ အေျခအေနမွန္ အေနအထားအတိုင္း ဆက္ဆံတာမ်ဳိး မလုပ္နို္င္ပါဘူး။ ဒီလို ပါပဲ အဖိႏွိပ္ခံရသူအျဖစ္နဲ႔ ဆက္ဆံျပန္ရင္လည္း လူ႔ဘဝအေျခအေနမွန္ အေနအထားအတုိင္း ဆက္ဆံတာမ်ဳိး လုပ္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအေျခအေနႏွစ္ရပ္လံုးကို ဒီလူေတြကပဲ ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို လုိက္နာလို႔မရ ျဖစ္ေနၾကရတာေပါ့။ လူ႔အခြင့္အေရးကို တကယ္ပဲ အမွန္အကန္ အျပည့္အဝ ေလးစာလိုက္နာခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကေန ရုန္းထြက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို နယ္ပယ္က်ဥ္းက်ဥ္းေလး နားလည္တာမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ဒီစကားရဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြဟာ တဦးနဲ႔တဦး ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၾကရတာပါ။ ဒီလုိ ဆက္စပ္ၾကတဲ့ အခါမွာ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ အျဖစ္ကေန လြတ္ေအာင္ ဆက္စပ္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။ ဒီလိုမွ မဆက္စပ္နိုင္ၾကဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္မိသားစုနွင့္ကို ေနေနၾကရေပမယ့္ အေဖၚမဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေနေနၾကရေပမယ့္ အေဖၚမဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ လူေတြဟာ လူေတြနဲ႔ ေနေနၾကရေပမယ့္ အေဖၚမဲ့ ေနပါလိမ့္မယ္။ လူေတာထဲမွာ ေနေနရေပမဲ့ လူေတြဟာ အေဖၚမဲ့ေနၾကတာဆိုေတာ့ အေမွာင္ကမၻာထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါး အသဲငယ္ငယ္နဲ႔ပဲ လူ႔ဘဝခရီးကို ေလွ်က္လွမ္းေနၾကရေလရဲ့။

ဒီေတာ့လည္း အသဲမငယ္ရဖုိ႔အတြက္ အပုိအစား၊ အပိုအဝတ္၊ အပိုအေနေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဟန္ေတြမာန္ေတြထုတ္ၿပီး အသဲငယ္တာကို ဖံုးလႊမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကေတာ့တာေပါ့။ အပိုေတြဆိုေတာ့လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ျဖည့္လို႔ မျပည့္နုိင္ျဖစ္ၿပီး အပိုေတြျပည့္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို နဲနဲေလးမွ ေစာင္းငဲ့မၾကည့္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို ေလးစားလိုက္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ သမၼတလည္းလူ သူေတာင္းစားလည္းလူ သူလည္းလူ ငါလည္းလူ လူလူခ်င္း အတူတူပါပဲလုိ႔ သိျမင္လက္ခံနိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလုိဆိုရင္ သူေတာင္းစားနဲ႔ သမၼတ ဘာမွ မထူးဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ေနရာလိုက္တန္ဖိုးေတြကေတာ့ ရွိေနၾကမွာပါ။

သုညဆိုတာ တစ္နဲ႔ ကိုးတို႔ေလာက္ တန္ဘိုးမရွိဘူးလုိ႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒီဂဏန္းဆယ္လံုးမွာ ဘယ္ဂဏန္းက ဘယ္ဂဏန္းထက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ေနရာကို လိုက္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးတယ္ ေသးတယ္ သတ္မွတ္ရတာပါ။ “09” နဲ႔ “90” ကို ၾကည့္ပါ။ “9” ဟာ “0”ေၾကာင့္ တန္ဖိုးအတက္ခံရတာလား၊ တန္ဖိုးအက်ခံရတာလား။ တန္ဖိုးအတက္ခံရတာ မဟုတ္သလို တန္ဖိုးအက်ခံရတာလည္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ေနရာလိုက္ၿပီး သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔သူ ရွိေနၾက တာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီလိုပါပဲ “19” နဲ႔ “91” ၊ “29” နဲ႔ “92”………..။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြကေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရဲ့ ေနရာလိုက္တန္ဖိုးေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ထားၿပီး တျခားႀကီးတယ္ထင္တာေတြ ေနာက္လိုက္ေနၾကမွာလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေနရာလိုက္တန္ဖိုးေတြ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမလား………….။

About koyo

has written 23 post in this Website..