(ပံုစံအားျဖင့္ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မခိုးရျခင္း)  သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ခိုးယူေနၾကမည္ဆိုပါက ထိုခိုးသူေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ ၿငိမ္းေအးမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လူ႔ၿငိမ္းေအးမႈကို ထိခိုက္ေစတာမို႔ လူသားတိုင္း သူတစ္ပါးပစၥည္းဥစၥာကို မခိုးဖို႔လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေပသည္။ ဒါဟာပံုစံအားျဖင့္ ေပၚေအာင္ေျပာရတာပါ။

ဒီပံုစံထဲမွာ ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ဆိုင္တာေတြကို ျဖည့္ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာ ဘာေၾကာင့္ မခိုးသင့္လဲဆိုတာကို ထပ္မံစိစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္မရသင့္ တာကို ရယူေနမယ္ဆိုရင္ ဒီသူရဲ႕ လူ႔အရည္အခ်င္းလို႔ဆိုရတဲ့ တန္ဘိုးဟာတျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ စာေမးပြဲမွာ စာခိုးခ်ၿပီးေအာင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားဟာ သ႔ူဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းအမွန္ကိုု အားကိုးယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြား ပါလိမ့္မယ္။ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓာတ္ေတြျဖစ္သြားတာမို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အရည္အခ်င္းမ်ားပ်က္စီးသြားတာသည္ ကိုယ္နဲ႔ မထိုက္တန္ေသးတဲ့ အေျခအေနရဖို႔ စာေမးပြဲ ခန္းထဲမွာ စာခိုးခ်ခဲ့တာက စခဲ့တာပါပဲ။

ကိုယ္နဲ႔ မထိုက္တန္တာ မရသင့္တာကို ယူမိခဲ့တဲ့ (စာခိုးခ်ခဲ့တဲ့) အေလ့အက်င့္ ေၾကာင့္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘ၀မွာ ကိုယ္နဲ႔မတန္တာေတြနဲ႔ ေနထိုင္္၊ သံုးေဆာင္မိလို႔ ၀င္ ေငြ၊ ထြက္ေငြ မမွ်တေတာ့ပဲ စီးပြားပ်က္ ဒုကၡေရာက္ရျခင္းေတြႏွင့္ အခ်ိန္တန္ဘြဲ႕ရသြား ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကတဲ့အခါ (စာခိုးခ်ခဲ့တဲ့) အေလ့အက်င့္ဆိုးကေပးလိုက္တဲ့ အေလ့ အထေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ႀကိဳးစားမႈမ႐ိွၾကေတာ့လို႔ မိမိလည္း မတိုး တက္၊ လုပ္ငန္းလည္း မျဖစ္ထြန္းေတာ့ျခင္းသည္ စာေမးပြဲခန္းထဲ စားခိုးခ်ခဲ့တဲ့ မိမိ မရသင့္၊ မရထိုက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မယူဖို႔ (အဒိႏၷဒါနာ – – -) ကို  ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့လို႔ပါပဲ။

           ယေန႔တြင္  ေခတ္စားေနေသာ ခ်ဲထီထိုးသည့္အလုပ္မွာ ကိုယ္ကေငြတစ္ေထာင္ ေလာက္ေပးၿပီး  ေငြ (၅)သိန္းလိုခ်င္ၾကျခင္းမွာလည္း မိမိ မရသင့္၊ မရထိုက္ေသာ ေငြေၾကး အား ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုခ်ဲထိုးသည့္အလုပ္အား စြဲစြဲလန္းလန္းလုပ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္ တို႔သည္ ထီေပါက္ႏိုးႏိုးနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ကာ ကိုယ္ႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ ၀င္ေငြရရိွေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပဲ ခ်ဲထီနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြကုန္၊ ေငြေတြကုန္၊ စီးပြားပ်က္၊ ဘ၀ေတြပ်က္ရျခင္းမွာ မိမိ မရသင့္၊ မရထိုက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မယူဖို႔ကို ေစာင့္ ထိန္းျခင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့လို႔ပါပဲ။

             အဂၤလိပ္ေခတ္က ကၽြန္းပင္မ်ားကိုခုတ္ရာတြင္ သတ္မွတ္သက္တမ္းမီွေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ၊ သင္းသတ္ထားၿပီးေသာ ကၽြန္းပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္သည္ဟု သိရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြန္းသစ္သည္ အရည္အေသြးျပည့္၀ကာ အဖိုး ထိုက္တန္ေသာ ကြ်န္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ဒါသည္ ကၽြန္းပင္တို႔အား မခုတ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မခုတ္ပဲ ခုတ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွသာ ခုတ္ျခင္းစသည့္ မိမိ မရသင့္၊ မရထိုက္ေသး ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မယူျခင္း (အဒိႏၷဒါနာ – – -) တည္းဟူေသာ သီလကို ေစာင့္ ထိန္းျခင္းျဖစ္၏။

အဆိုပါ ကၽြန္းပင္တို႔အား သတ္မွတ္သက္တမ္း မမီွေသးပဲ၊ သင္းသတ္ျခင္းေတြ မျပဳပဲ ေငြ (ေဒၚလာ) လိုခ်င္ေဇာတစ္ခုတည္းႏွင့္ ခုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကမည္ဆိုပါက မိမိ မရ သင့္၊ မရထိုက္ေသးေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မယူဖို႔ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပ်က္ကြက္တာမို႔ အရည္အေသြးမျပည့္၀ေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားျဖစ္ကာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ထိုက္သင့္တဲ့ ေစ်းႏံႈး မရဘူးဆိုလွ်င္ ေရာင္းခ်သေလာက္ အက်ဳိးစီးပြားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

စပါးမ်ား ပိုမိုအထြက္တိုးေစရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္သီးစား၊ သံုးသီးစားျဖင့္ ဆည္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးၾကတဲ့အခါ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား (အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း မိုး ေကာင္းလယ္မ်ား) တြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္သီးပဲ စားသင့္ပါလွ်က္ ပိုမိုလိုခ်င္ေဇာျဖင့္ ႏွစ္ ပတ္လည္ ဆည္ေရသြင္း စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုေဒသရိွ လည္ယာေျမမ်ားမွာ ေႏြရာသီ မွာပင္ စြတ္ဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ (သဘာ၀အရ ေျခာက္ေသြ႕ေျမဆီခ်က္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ ေတာ့ပဲ) ေျမၾသဇာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာကာ တစ္သီစားထက္ကို စပါးအ ထြက္ႏံႈးက်ဆင္းလာသည္ဟု သိရေပသည္။ ဒါသည္ပင္ မိမိ မရသင့္၊ မရ ထိုက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား မယူဖို႔ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ လယ္ သမားမ်ား လုပ္ သေလာက္ စီးပြားမျဖစ္ရျခင္းလို႔ သံုးသပ္လို႔ရေပသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္သား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏထက္ (နားရက္ မရိွ)  ပိုမိုခိုင္းေစမိပါက တျဖည္းျဖည္းျခင္း လုပ္အားမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား စီပြားမျဖစ္ထြန္းေတာ့ျခင္းသည္ ရသင့္တဲ့လုပ္အားထက္ ပိုယူလိုသည့္ မိမိ မရသင့္၊ မရထိုက္တာကို မယူဖို႔ (အဒိႏၷဒါနာ – – -) ကို  ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့လို႔ပါ ပဲ။ လုပ္သား၊ ၀န္ထမ္းတို႔အား ပံုမွန္နားရက္မ်ားေပးကာ ရသင့္တဲ့လုပ္အားျဖင့္ လည္ပတ္ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ လုပ္အားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း ေၾကာင့္ စီပြားပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာရျခင္းမွာ မိမိရသင့္တဲ့ လုပ္အားကိုပဲ ရယူျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္လို႔ရေပသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူသားေတြ မိမိတို႔ဘ၀မွာ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး စီပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လို႔ လုပ္ကိုင္ေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါ မိမိဘာေတြကို ခိုးယူမိေနသလဲဆိုတာ သံုသပ္မိၿပီးေစာင့္ ထိန္းၾကမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းေအးသည့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုသို႔ အမွန္တကယ္ ဆိုက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို  ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။

 

ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးျဖစ္ေနရျခင္းကိုလည္း နံပါတ္ (၂)  သီလတြင္ ပံုစံျဖည့္ ၍ နားလည္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါေလ။

 

(၃။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကာမအာ႐ံု (ကာေမသု)အား အလိုမတူ မျပဳရျခင္းကို – – – – ဆက္ လက္ တင္ျပပါမည္။ )

About ကုိၿငိမ္းေအး

has written 9 post in this Website..