ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိ ုတိုးတက္ေအာင္ အစိုးရမွအထူးစီမံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကာလတြင္ သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင္္မေျပမႈမ်ားစြာေတြ႔ ႀကံဳေနရပါသည္ ဟု သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္၀င္း ဆိုသူသည္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အေရးပါသူတစ္ဦး   ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ေဒါက္တာဦးေအာင္၀င္း ကိုယ္တိုင္ပင္ ေမပလ္ထေရးဒင္း ကုမၸဏီ တည္ေထာင္၍ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟု သိရပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ လုပ္၍ ႏိုင္ငံ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူမွာ အလြန္တရာမွ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူအဖို႔ မည္သည့္အမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္ကို ေျပာေနစရာမလိုအပ္ပါ။ ဒုဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္၍ ပို၍ပင္ သိပါလိမ့္မည္။ ထိုသူသည္ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို အေထာက္အထားမရွိ လိုင္စင္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ ဟု ျကားသိရပါသည္။

ေဒါက္တာဦေအာင္၀င္း ကုမၸဏီမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ အထည္ခ်ဳပ္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား မွာ အပိတ္ခံရျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အေၾကာငး္ျပခ်က္မရွိပဲ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အလြန္တရာမွဆိုး၀ါလွေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။
ထိုျပင္ ေဒါက္တာဦးေအာင္၀င္းအား ေအာ္ဒါေပးထားေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားကိုလဲ  ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိဟု ၾကားသိရပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကို မသိဘဲႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခြင့္ ရထားသူမ်ားကိုလည္း ရွက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွေအာ္ဒါမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ စက္ရံုအေသးစားေလး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူအဖို႔ လုပ္ငန္းအႀကီးစားမ်ား၏ လည္ပတ္မႈ အေျခအေနကိ ုနားမလည္ႏိုင္ဟု ထင္ပါသည္။ ငါေျပာတာကိုလုပ္ ငါ့ကုမၸဏီမွ အမွန္ဟု ထင္ေနေသာေခတ္ မရွိေတာ့ပါ။ လူႀကီးလုပ္သူမွ မမွန္မကန္လုပ္ေနေသးလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ား၏အျပစ္ကို လိုက္ရွာေျပာေနခ်င္ေသာစရိုက္ကို 2010 တြင္ ခ်န္လွပ္ခဲ့သင့္ၿပီဟု ထင္ျမင္မိပါသည္ ။

ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္/ပို႔ကုန္မူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ သြင္းကုန္အပိတ္ခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ျပစ္ခ်က္ကိုမွန္ကန္စြာေျပာျပ၍ မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္ကို အၾကံေပး သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ၾကားသိရသည္မွာ ကြန္တိန္နာျဖင့္လာသည္မွာ ပိတ္စတစ္မ်ိဳးထဲ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း သြင္းကုန္ဌာနမွ လိုင္စင္တစ္ေၾကာင္းတည္းေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္သင့္မခံဟု ၾကားသိရပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအဖို႕အလြန္တရာမွအခက္အခဲေတြႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ကြန္တိန္နာမွ ထြက္ရွိလာသည့္အတုိင္း လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိသင့္ပါသည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ အမွန္တကယ္ပင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသေဘာတရားကို နားမလည္ေသးသူျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ Buyer ဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ INVOICE အတိုင္းေလွ်ာက္ရမည္ဟု ေျပာထားေသာ္လည္း တကယ္ေလွ်ာက္ေသာအခါ လိုင္စင္မေပးျခင္းသည္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျငင္းပယ္သည္ကို သြင္းကုန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွလဲ နားမလည္ဟု ေျပာပါသည္။ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ ေဒါက္တာေအာင္၀င္း ကုမၸဏီမွ ေလ်ာက္ထား ေသာပံုစံကို ၾကည့္ခ်င္ပါသည္ ။ ရွင္းျပပါ ဆိုလွ်င္လည္း လက္မခံပါ။ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္မေပးသည္ ့ အခါ သေဘာၤဆိုက္ကပ္၍ လိုင္စင္ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ အခြန္အခအပိုမ်ား ေပးေဆာင္ၾကရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္ ဟု ေျပာပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ASIEAN ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို စီးပြားေရးမူ၀ါမ်ားေျပာင္းေနပါေသာ္လဲ မေျပာင္းလဲေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ေနရေသာ သြင္းကုန္/ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို တစိတ္တေဒသ ေျပာၾကားလိုက္ရပါတယ္။ရြာသားမ်ားလည္း ေ၀ဖန္အႀကံေပးႏိုင္ပါတယ္။

About annonymous

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF