ေထာင္ေခ်ာက္ဟဲ႕ ေယာင္မေကာက္နဲ႕ ေမာင္ေပ်ာက္သြားမယ္။

အေၾကာင္းအရာ – ေအာက္တုိဘာ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႕တြင္ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရ မွလႊတ္ေပးမည္ဆုိေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထား။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စုိးရိမ္ပူပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တုိက္ရုိက္အသိေပး တင္ျပလုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေရးျပသနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းလုိေၾကာင္း၊ သေဘာထား မတူသူမ်ားႏွင့္ ေစ႕စပ္ညွိႏႈိင္း သြားလုိေၾကာင္း၊ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ (Regime Change) မဟုတ္ဘဲ စနစ္အေျပာင္းအလဲ (System Change) လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အစဥ္တစုိက္ ေဒၚစုေျပာဆုိခဲ႕တာ သတိျပဳမိပါသည္။

ေၾကာင္မ်ားသည္ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္သကဲ႕သုိ႕ ေဒၚစုလုိလားသည့္ အရပ္သားႏုိင္ငံေရးစနစ္ ကုိ ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထာဝရ ရန္သူမရွိ၊ အေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွ စရမည္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးဂုရုၾကီးမ်ား၏ မိန္႕မွာခ်က္မ်ားအရ အေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထားရွိျခင္း၊ တဖက္သားအေပၚ သေဘာထားၾကီးျခင္း၊ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ မူအားျဖင့္ လက္ခံထားပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေၿမာက္မႈအေပၚ ၾကိဳဆုိေသာလည္း ယမန္ေန႕က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ စစ္အစုိးရ၏ အက်ဥ္းသား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ ေဒၚစုႏွင့္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ထားေသာ စနစ္အေျပာင္းအလဲ မူဝါဒႏွင့္ ဖီလာ ဆန္႕က်င္ေနသည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ထုိက္သင့္ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ႕ျပီး အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္လာ၍ သနားၾကင္နာစြာလႊတ္လုိက္ပါသည္ဟူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလိမ္ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေခြးျမီးေကာက္ ဝါးက်ည္ေတာက္စြပ္ စကားကဲ႕သုိ႕ ျဖစ္ေနမည္ကို စုိးရိမ္မိပါသည္။

စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ႕သည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ လိမ္ညာအာဏာ ရယူခဲ့သည္။ ထုိကဲ႕သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါလိမ့္မည္ဟု မစားရဝခမန္း အာမခံခ်က္မ်ား ေပးခဲ႕ၾကေသာ စစ္အုစုပ္လုိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ အီးယူႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားရွာ ေျခလွမ္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လုိက္ေလ်ာမႈ ျပဳလုပ္ရသည္ဟုပါ တြဲဖက္ရႈျမင္ေစလုိပါသည္။

စစ္အစုိးရ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စစ္မွန္ရုိးသားသည္ဟူ၍ တခါမွ် မရိွေသးပါ။ မဆလ တပါတီအစုိးရလက္ထက္တြင္၎၊ နဝတ နအဖ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္၎ ဖိႏွိပ္မႈ၊ သပ္လွ်ိဳေသြးခဲြမႈ၊ လိမ္ညာမႈမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ႕ျပီး ၎တုိ႕အစီအစဥ္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ သတိမလြတ္ေစရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

အမွန္အတုိင္းဆိုပါက အန္အယ္ဒီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတုိင္း အစုိးရဖြဲ႕ရမည္၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကုိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျပီး စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသုိ႕ ျပန္ရမည္။ သုိ႕ေသာ္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၃တြင္ အတုအေယာင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကုိ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ၎တုိ႕စိတ္ၾကိဳက္ စစ္ဗုိလ္တမတ္သား အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳေရးဆီသုိ႕ အဆင့္ႏွိမ့္ခ်ခဲ႕သည္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဒီပဲရင္းသတ္ျဖတ္မႈ ဖန္တီးကာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အဆုိးရြားဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ၾကံမႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ႕သည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္သံဃာလႈပ္ရွားမႈကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ႕သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကုိ နာဂစ္ေလမုန္တုိင္းအျပီး တပတ္အၾကာတြင္အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ႕သည္။ ၂၀၁၀တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတု ဖန္တီးကာ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ အစိုးရအသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕သည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ အန္အယ္ဒီသည္ မူလ တန္းတူရည္တူ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူေရးဆီမွ ၎တုိ႕ခ်မွတ္ေသာ ေဘာင္အတြင္းရွိ အစိတ္အပုိင္းတခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးဆီသုိ႕ ယုတ္ေလ်ာ႕က်ဆင္း ေနရသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာမျခင္း ၂၀၁၀ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွ မ်က္ေျချပတ္မသြားေစရန္ႏွင့္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ဦးဆာင္ေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕ CRPP တုိ႕ႏွင့္ လက္တြဲျပီး စနစ္အေျပာင္းအလဲဆီသုိ႕ ဦးေဆာင္သြားရန္ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳတင္ျပ လုိက္ပါသည္။

 

 

ေၾကာင္ၾကီး

(ေၾကာင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ)

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF