ငယ္ငယ္ကမွတ္ထားခဲ့တဲ့ အဆုိအမိန္႔အခ်ိဳ႕ပါ။

(၁)   ေကြကြင္းရျခင္းဟာ နာက်င္ခံစားရျခင္းပဲ။

To part is to die a little.

(၂)   ေကာလဟာလ ဟာအလြန္ပ်႕ံႏွံ႔လြယ္တယ္။

Rumour is a great traveler.

(၃)   ေကာင္းတဲ့၀ုိင္ကုိေရမေရမေရာပဲေသာက္ပါ။

Drink wine and let the water go to the mill.

(၄)   ကေလးရဲ့အပစ္ကုိဒဏ္မေပးပဲခြင့္လႊတ္တာဟာ အေသအခ်ာဖ်က္စီးျခင္းျဖစ္တယ္။

Spare the rod and spoil the child.

(၅)   ကမၻာေပၚမွာငရဲတစ္ခုရွိရင္ လူသား၏အသဲႏွလုံးမွာလည္းေၾကကြဲမႈတစ္ခုရွိမည္သာ။

If there be a hell upon earth it is to be found in a melancholy man’s heart.

(၆)   ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုဟာ မ်က္ေစ့ကန္းေသာမယားႏွင့္

နားပင္းေသာ လင္ေယာက်ားတုိ႔ေပါင္းသင္းေသာအိမ္ေထာင္ပင္ျဖစ္သည္။

A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

(၇)   ကုိယ္က်င့္သီလဟာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတဲ့ ပုဂၢလိက စည္းစိမ္ခ်မ္းသာပဲ။

Morality is a private and costly luxury.

(၈)   ႀကံ့ခုိင္ေသာကုိယ္မွာ ႀက့ံခုိင္ေသာစိတ္ရွိတယ္။

A sound mind in a sound body.

(၉)  ႀကီးျမတ္ျခင္းဟာအဓြန္႔မရွည္ရင္အလကားပဲ။

Greatness is nothing unless it be lasting.

 

(၁၀) ေၾကာင္ကုိ ဘယ္သူျခဴဆြဲေပးမလဲ။

Who will bell the cat.

(၁၁) ၾကားရမွာမဟုတ္တဲ့သူကုိ ခံစားရေအာင္လုပ္ရမယ္။

Who will not hear must be made to feel.

(၁၂) ႀကိဳးစားမၾကည့္သေရြ႕သင္ဘယ္ေတာ့မွသိမွာမဟုတ္။

You never know till you have tried.

(၁၃) ေၾကြးၿမီကင္းတာဟာ အႏၲရာယ္ကင္းတာပါပဲ။

Out of debt, out of danger.

(၁၄) ကၽြမ္းက်င္မႈဟာခြန္အားထက္ပိုအားရွိတယ္။

Skill is stronger than strength.

(ခ)

(၁၅) ခ်စ္ျခင္းအစ သနားျခင္းက။

Pity is a kind to love.

(၁၆) ခ်စ္ၿပီးမွဆုံး႐ႈံးရတာက လုံး၀မခ်စ္ရတာထက္ပုိေကာင္းတယ္။

It’s better to have loved and lost never to have loved at all.

(၁၇) ခ်စ္ၾကသူတုိင္းကေတာ့ ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး

Who ever love, that love not at first sight.

(၁၈) ခ်စ္သူတုိ႔၏ ေတြ႔ဆုံျခင္း၌ ခရီးမ်ားဆုံးၾက၏။

Journeys end in lovers meeting.

(၁၉) ခုတ္ခ်က္ကေလးေတြမ်ားလာရင္  ႀကီးမားတဲ့၀က္သစ္ခ်ပင္ကုိၿပိဳလဲေစတယ္။

Little strokes will fell great oak.

(၂၀) ခြဲခြာျခင္းဟာ နာက်င္ခံစားရျခင္းပဲ။

To part is to die a little.

(၂၁) ခရီးေ၀းတေလွ်ာက္မ်ာေကာက္႐ိုးတမွ်င္ေတာင္ေလးပင္ပါတယ္။

On a long journey even a straw is heavy.

(င)

(၂၂) ေငြေၾကးကိစၥမွာေတာ့လူတုိင္းဟာအယူ၀ါဒအတူေတြျဖစ္သြားၾကတယ္။

Where it is a question of money, everybody is of the religion.

(၂၃) ေငြေပၚမွာယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမထားပါနဲ႔၊ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရာမွာသာေငြကုိထားပါ။

Put not your trust in money, but put your money in trust.

(၂၄) ေငြကုိတပ္မက္မႈဟာ ဒုစရိုက္အားလုံးရဲ့ရင္းျမစ္ပဲ။

For the love of money is the root of evil.

(၂၅) ေငြဟာေျခေတြလက္ေတြလုိပဲ။သုံးရင္သုံးမသုံးရင္ဆုံး႐ႈံးမွာပဲ။

Money is like an arm or a leg, use it or lose it.

(၂၆) ေငြဟာပ်ားရည္ပဲ၊ငါ့ရင္ေသြးပဲ၊သူေဌးေျပာတဲ့ဟာသက ရယ္ရတယ္။

Money is honey, my little sonny, and a rich man’s joke is always funny.

(၂၇) ေငြက စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အမွန္တရားဟာ တိတ္တိတ္ေနတယ္။

When money speaks the truth is silent.

(၂၈) ေငြေခ်းျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ပ်က္တတ္တယ္။

Lend your money and lost your friend.

(၂၉) ေငြေခ်းသူမွာမၾကာခဏေငြေၾကးလည္းဆုံးမိတ္ေဆြလည္းဆုံးတတ္တယ္။

Very often he that his money lends loses both his gold and his friends.

(၃၀) ေငြေၾကးျပည့္စုံသူမွာွအေျခြအရံ အေပါင္းအသင္းဘယ္ေတာ့မွ မျပတ္ဘူး။

A full purse never luck friends.

(၃၁) ငါေျပာသလုိလုပ္၊ ငါလုပ္သလုိမလုပ္နဲ႔

Do as I say, not as I do.

(၃၂) ငါ့ကုိဘယ္သူမွ ဂ႐ုမစုိက္ေတာ့တဲ့အခါ၊ ငါကလည္းဘယ္သူကုိမွဂ႐ုစုိက္စရာမလုိေတာ့ပါ။

I care for nobody, not I, if no one cares for me.

(၃၃) ငါသည္လူႏွင့္တူေသာလူကုိရွာေနသည္။

I am seeking a man.

(စ)

(၃၄)   စကားပုံမ်ားဟာေန႔စဥ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကေပါက္ဖြားလာတာျဖစ္တယ္။

Proverbs are the daughter of daily.

(၃၅) စကားပုံဆုိတာ ရွည္ၾကာတဲ့အေတြ႔အႀကဳံတစ္ခုအေပၚအေျချပဳထားတဲ့ ၀ါက်တုိတစ္ခုပဲ။

The proverb is the short sentence based on a long experience.

(၃၆) စားခ်င္သေလာက္စားပါ၊အရက္ကုိ အတုိင္းအတာႏွင့္ေသာက္ပါ။

Eat at pleasure, drink by measure.

(၃၇) စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ဟာ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြပဲ၊အျမဲထာ၀စဥ္ တသမတ္ထဲပဲရွိတယ္။

A good book is a best of friend, the same today and forever.

(၃၈) စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ အဖုံးၾကည့္ၿပီးတန္ဘုိးမျဖတ္ပါႏွင့္။

Judge not a book by its cover.

(၃၉) စာအုပ္မ်ားသည္ စိတ္ႀကီးပြားရွင္သန္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကုိျဖစ္ေစသည္။

Books are nourishment to the mind.

(၄၀) စာဖတ္ျခင္းသည္ ျပည့္၀သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၍ ေတြးေတာျခင္းသည္

လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီးေရးသားျခင္းသည္တိက်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

Reading makes a full man, thinking a perfect man and writing an exact man.

(၄၁) စိတ္ကူးကုိေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ရွိပါ။

Turn your tongue seven times before speaking.

(၄၂) စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုကုိျဖတ္ေနစဥ္ ျမင္းကုိမ႐ုိက္ပါႏွင့္။

Do not swap Horses when crossing the stream.

 

(ဆ)

(၄၃) ဆုံ႐ႈံးစရာတစ္ခုမွမရွိေတာ့ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာမရွိ။

Where there is nothing to lose, there is nothing to fear.

(၄၄) ဆင္းရဲျခင္းက တံခါးမႀကီးက၀င္လာတဲ့အခါ ခ်စ္ေမတၱာဟာ ျပဴတင္းေပါက္က ထြက္ေျပးတယ္။

When poverty comes in at the door, love flies out of the window.

(၄၅) ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟာ၀န္ခံျခင္းပဲ။

Silence gives consent.

(ဇ)

(၄၆) ဇြဲလုံ႔လသည္သာေအာင္ျမင္မႈဆီသုိ႔သြားရာလမ္းျဖစ္သည္။

Perseverance is the only road to success.

(တ)

(၄၇)   တကုိယ္ေကာင္းဆန္ၿပီးအစားကုိတစ္ေယာက္တည္းစားသူကုိမည္သူမွ်၀ုိင္းကူမလုပ္။

Who eats his dinner alone must saddle his horse alone.

(၄၈) ေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ခြဲ ခြာရန္ျဖစ္သည္။

To meet is to part.

(၄၉) ေတာက္ပေသာအရာမွန္သမွ်ေမွးမွိန္ရမည္သာ။

All that bright must fade.

(၅၀) တနလၤာေန႔မနက္မွ စေနေန႔ညေနကုိမေမွ်ာ္ႏွင့္။

On Monday morning don’t be looking for Saturday night.

 

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ

   Send article as PDF