ေရႊအိမ္စည္ေျပာတဲ့ ျမန္မာစကားပုံဆုိက္ထဲသြားၾကည့္ျဖစ္လုိက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္မသိေသးတဲ့

စကားပုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတာင္အကုန္မၾကည့္ရေသးဘူး။

မသိေသးတဲ့ဆင္စကားပုံ(၂)ခုေတြ႕ရေပမဲ့ ဆင္စကားပုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမရွိေသးပါဘူး။

ျမန္မာေတြဟာဆင္ကုိေတာ္ေတာ္အေလးထားပါတယ္။ရာဇ၀င္မွာ ငါးစီးရွင္ ေက်ာ္စြာတို႔၊ တစ္စီးရွင္

ေက်ာ္စြာတုိ႔ကုိ ၾကားဖူးပါတယ္၊ဆင္ျဖဴေတာ္ပုိင္တဲ့အေရအတြက္ကုိေဖာ္ညႊန္းတာပါ။

ဆင္ကုိအေလးထားသလုိ တိရိစ ၦာန္ေတြနဲ႔ခုိင္းႏႈိင္းတဲ့စကားပုံေတြထဲမွာ ဆင္စကားပုံဟာ

အမ်ားဆုံးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္မွတ္မိသေလာက္ဆင္စကားပုံေတြပါ။

လုိတာေလးေတြ ထပ္ျဖည့္ထည့္ေပးၾကပါ။

(၁)    ဆင္လဲဆင္အထြာနဲ႔၊ဆိတ္လည္းဆိတ္အထြာနဲ႔၊

(၂)    ဆင္ေျပာင္ႀကီးအၿမီးက်မွတစ္၊

(၃)    ဆင္ေျပာင္ႀကီးသြားရာဆင္မယဥ္သာေနာက္ကပါ၊

(၄)    ဆင္မယဥ္သာလမ္းေလွ်ာက္သလုိ

(၅)    ဆင္ကန္းေတာတုိး

(၆)    ဆင္ေ၀့ရန္ေရွာင္

(၇)    ဆင္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္

(၈)    ဆင္ၾကည္စားရာ၊ ဆိတ္မခံသာ

(၉)    ဆင္ေသကုိဆိတ္ေရနဲ႔ဖုံး

(၁၀) ဆင္ျဖဴေတာ္မွီၿပီးၾကံစုပ္

(၁၁) ဆင္ေခါင္းေခြးမခ်ီႏုိင္

(၁၂) ဆင္–ေခြးေမွ်ာ္

(၁၃) အျမင္မေတာ္ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္

(၁၄) ဆင္သြားေတာ့လမ္းျဖစ္

(၁၅) ဆင္စီးၿပီးျမင္းရံ

(၁၆) ဆင္ႀကံမႀကံနဲ႔

(၁၇) ဆင္ၾကည့္မၾကည့္နဲ႔

(၁၈) မုန္ယုိေနတဲ့ဆင္လုိ

(၁၉) ဆင္ပိန္္လွ်င္ကၽြဲေလာက္

(၂၀) ဆင္မွာေတာ့က်င္ငယ္၊ ယင္မွာေတာ့ပင္လယ္

(၂၁) ဆင္ဆယ္စီးစားၿပီးျမင္းတစ္စီးလြတ္ယုံနဲ႔ေဒါသထြက္  *

(၂၂) ဆင္လုိက္ရာ၀ါးႀကီး၀ါးငယ္မေရြးသာ  *

(၂၃) ဆင္စီး၍ စမန္ထ ေမာင္ဗလ  *

 

About ေၾကာင္လတ္

ေၾကာင္ လတ္ has written 30 post in this Website..

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊စိတ္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀ကုိရပ္တည္ေနႏုိင္လုိသူ

   Send article as PDF