တခ်ိဳ့ေတြလည္း သိျပီးသား ျဖစ္မွာပါ။  က်မလိုပဲ မသိေသးသူေတြအတြက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ singapore ခရီးသြားလမ္းညြန္မွ ျပန္လည္ ေ၀မ်ပါတယ္.

တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ (Pass) ၂မ်ိဳး ရွိပါတယ္. လူတိုင္းသိမွာပါ  S.P နဲ့ E.P ပါ.

(၁) အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ (Special Pass S.P)

လစာေငြ singapore dollar 1800 အနည္းဆံုးရသည့္ မည္သည့္အလုပ္မဆို  S.P ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္.

(၂)တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ (Employment Pass E.P)

လစာေငြ singapore dollar 2500 အနည္းဆံုးရသည့္ မည္သည့္အလုပ္မဆိုE.P ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္.

S.P နဲ့ E.P ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ-

*တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ အေျခခံ ဘြဲ႕တစ္ခု(၀ိဇၨာ ၊ သိပၸံဘြဲ႕) (B.A , B.Sc) ရွိရမယ္။

*အနည္းဆံုး experience 2 year ရွိိရမယ္။

*လိုအပ္သည့္ဘြဲ႕၊ ေအာင္လက္မွတ္၊ လုပ္သက္ေထာက္ခံစာ မူရင္း အေထာက္အထားအားလံုးကို တင္ျပႏိုင္ရမယ္။

*passport သက္တမ္းသည္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ရွိရမယ္။

*company မွ အလုပ္ခန့္အပ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိရပါမယ္။

S.Pass  ကို နည္း(၂)နည္းနဲ႕ေလ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။

(၁)online မွတဆင့္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္တယ္။

(၂)လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ၾကီး ႒ာန (MOM) သို႕  လူကိုယ္တိုင္ (or) company က သက္ဆိုင္သူက သြားေရာက္ျပီး တိုက္ရိုက္ေလ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

Online မွ တဆင့္ ေလ်ာက္ထားျခင္း

Online တြင္ စေလ်ာက္တဲ့ေန႕ မွ  S.Pass အေျဖသိရသည္အထိ ၂ရက္ ၃ရက္သာ ၾကာျမင့္ပါမည္။

MOM ဌာနသည္ သင္၏ ေလ်ာက္လႊာကို online ေပၚမွာပင္ လက္ခံျပီး  online ေပၚမွပင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။ (သင္သည္ Internet အသံုးျပဳျပီး onlineေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာ website မွာ စစ္ေဆးရပါမည္။)  ျပန္လည္စစ္ေဆးရာတြင္ မိမိ ေလ်ာက္ထားစဥ္က အခ်က္အလက္တခ်ိုဳ႕ကို ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္၍ မိမိေလ်က္ထားေသာ S.Pass မွာ Approve ( or ) not ကို ျမင္ေတြ႕ႏိိုင္တယ္။

သင္၏ S.Pass ေလ်ာက္ထားမွုုအား လက္ခံသည္ ဆိုပါက  Singapore ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ ေဆးရံု၊ေဆးခန္း ၌မဆို သြားေရာက္၍ ွS.Pass အတြက္  ေဆးစစ္ႏိုင္ပါသည္။  ေဆးစစ္ျခင္းျပီး ပါက သင္၏ S.Pass က ိုMOMတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

MOM တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ်ာက္ထားျခင္း

စိစစ္မွု ကာလမွာ သီတင္းပတ္၂ပတ္ မွ ၃ပတ္ အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။သင္ ၏ S.Pass ေလ်ာက္ထားမွုအားလက္ခံမခံ online ေပၚမွာပင္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ website address မွာ (www.mom.sg) ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ၏ S.Pass ကိုလက္ခံပါက ေဆးစစ္မွု ခံယူရပါမည္။ ျပီးရင္ သင္၏ S.Pass အား MOM တြင္ သြားေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

အကယ္၍ အလုပ္ရျပီဆိုပါက singapore ႏိုင္ငံ ရွိ ျမန္မာ သံရံုးသို႕ သြားေရာက္ျပီး အခြန္ေဆာင္ရပါမည္။ အခြန္ႏွုန္းထားမ်ားမွာ S.Pass အတြက္ တလလွ်င္ singapore dollar 100 ႏွင့္ E.P အတြက္ တလလွ်င္ singapore dollar 120 ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက ၃ လ တၾကိမ္ ၊ ၆လ တၾကိမ္ ၊ တစ္ႏွစ္ တၾကိမ္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ ပါတယ္။

မွတ္သားရမည့္ အခ်က္မ်ား

S.Pass တြင္အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို bond ထိုးျပီး  အလုပ္ခိုင္း၍ မရပါ။ မိမိလုပ္ေနေသာ အလုပ္၌ အဆင္မေျပပါက အျခားအလုပ္သို႕ ေျပာင္းေရြ႔လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ တည္ဆဲ S.Pass ဥပေဒအရ ထိုသို႕ အလုပ္ေျပာင္းေရြ႕သည့္အခါတြင္ မိမိအေနႏွင့္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမွ ေပးရန္မလိုပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေတာင္းဆိုလာသည့္ company မ်ားကို MOMသို႕ သြားေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ MOM အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန တည္ရွိေသာေနရာမွာ (EW-11(Lavender)) MRT ၏ နံေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြျခင္း

၁။ Strait Time Newspaper မွလည္းေကာင္း

၂။www.JobsDB.com.sg website မွလည္းေကာင္း

၃။ www.ST701.com.sg website မွလည္းေကာင္း

၄။www.Jobstreet.com.sg website မွလည္းေကာင္း ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ယင္း website မ်ားတြင္လည္း member (only free charges) အျဖစ္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Strait Time newspaper မွ ေၾကျငာထားေသာ work in interview မ်ားေတြ႕လ်င္ ယင္း company သို႕ ခ်က္ခ်င္း လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထား၍ Interview ၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိႏိုင္ပါသည္။


475

About novemberlay

november lay has written 1 post in this Website..